1.jún 2018

 

 

Previerka zručnosti I.D  /MOV Rebeka Paňková, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.D triedy*/

 

celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Rebeka Paňková

 

4.jún 2018

 

Triedny aktív I.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/

 

14:10, A4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

4.jún 2018

 

 

TOP murár – kvíz pre žiakov odboru murár podľa ročníkov /Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová, žiaci I.D a II.C triedy MUR/

 

12:10-14:00, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

6.jún 2018

 

 

Previerka zručnosti I.C /MOV Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.C triedy*/

 

celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

 

8.jún 2018

 

Zasadnutie PRK stavebných predmetov /členovia PRK STV/

 

14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

11.jún 2018

 

Klasifikačná porada pre končiace triedy učebných odborov III.D, II.E, II.H, II.G /vyučujúci v daných triedach a MOV/

 

15:00, zborovňa, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

13.jún 2018

 

 

Minimaturita ANJ /PaedDr. Krisztina Furik, žiaci III.A vjs triedy/

 

2.-3. VH, B23, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

13.jún 2018

 

 

Minimaturita SJL /Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci I. NŠ triedy/

 

4.-6. VH, A13, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

 

14.jún 2018

 

 

Minimaturita MJL /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci III.A vjm triedy/

 

1. a 4. VH, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

14.jún 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ODK/

 

14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

 

15.jún 2018

 

 

Prijímacie skúšky – II. kolo

 

B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

15.jún 2018 Minimaturita ANJ /Ing. Brigita Bernáthová, žiaci III.A vjm triedy/

 

5. a 6. VH, B23, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

18.jún 2018 Minimaturita SJL /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci III.A vjs triedy/

 

4. a 5. VH, B24, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

18.-21.jún 2018  

Záverečné skúšky

 

 

 

21.jún 2018

 

Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov /členovia PRK ODK/

 

14:10, A13, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

21.jún 2018 Zasadnutie PRK ekonomických predmetov /členovia PRK EKO/

 

14:10, B4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

22.jún 2018

 

 

10. Ročník Športovej olympiády Medzibodrožia pre žiakov základných škôl /účastníci podľa harmonogramu/

 

07:00-15:30, školský areál, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, mestské športové ihrisko a priľahlý región mesta Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

25.jún 2018

 

Klasifikačná porada

 

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

26.jún 2018

 

Triedny výlet do prírody II.A /Mgr. Beáta Csatlósová, 1 dozor, žiaci II.A triedy/

 

celý deň, Kráľovský Chlmec a jeho okolie

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

27.jún 2018 Zasadnutie PRK strojárskych predmetov /členovia PRK STR/

 

14:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

 

 

 

27.jún 2018

 

 

Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK PVP/

 

14:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

27.jún 2018

 

Triedny výlet III.A /Mgr. Andrea Pankovics, PaedDr. Krisztina Furik, žiaci III.A triedy/

 

celý deň, Múzeum Sárospatak

 

Zodpovedná: Mgr. Andrea Pankovics

 

27.-28.jún 2018

 

Triedny výlet I.A /Ing. Brigita Bernáthová, 1 dozor, žiaci I.A triedy/

 

2 celé dni, Poprad Tatry

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

28.jún 2018

 

Triedny výlet II.A /Mgr. Beáta Csatlósová, 1 dozor, žiaci II.A triedy/

 

celý deň, Košice

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

29.jún 2018  

Vydávanie vysvedčení za 2. polrok

 

 

Poznámka: *Podrobný zoznam účastníkov bude priložený k organizačnému zabezpečeniu aktivity.

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *