2.október 2018

 

 

Triedny aktív ZRPŠ /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia III.A triedy /

 

14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

11.október 2018

 

Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/3 pedagógovia SOŠ/

 

9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

 

 

12.október 2018

 

 

Minifutbalový turnaj /Ing. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, chlapci I.B, I.C, II.A, II.C, III.A, III.C, III.D, IV.A, II.NŠ triedy – 9 družstiev, cca 50 žiakov/

 

08:00-15:00, multifunkčné ihrisko, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

17.október 2018

 

Prevencia kriminality mládeže – beseda s príslušníkom policajného zboru /Ing. Helena Kovásová, Ing. Judita Kázsmérová, I.C, II.C, II.NŠ-VLK, III.C-MUR, IV.A-OA-ME vjs trieda – cca 60 žiakov/

 

13:50-15:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

18.október 2018

 

 

Exkurzia TU Košice /Ing. Eleonóra Balogová, Ing. Mikuláš Kalitza, žiaci I.B, II.A-MSZ, II.NŠ-STR triedy/

 

07:00-16:00 TUKE Košice

 

Zodpovedná: Mgr. Eleonóra Balogová

 

18.október 2018

 

Celoslovenský veľtrh cvičných firiem /Ing. Andrea Polláková, žiaci III.A OA triedy/

 

07:00-16:00, Spoločenský pavilón Košice

 

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

 

22.október 2018

 

Beseda s maturantmi – Selye János Egyetem Komárno /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci IV.A, II.NŠ triedy/
 

24.október 2018

 

Prvé kolo literárnej súťaže „LEGERE“ /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci Ladislav Anderkovics II.A, Médea Juhászová IV.A, Roland Balogh I.B trieda/

 

celý deň, KSŠ Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

24.október 2018

 

Odborná exkurzia – Výstava písacích strojov /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci I.A LOG triedy/

 

07:00-16:00, STM Košice

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

25.október 2018

 

Tekvicový festival / Ing. Helena Kovácsová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci podľa prihlášky/

 

14:10, vestibul praktického vyučovania, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná:  Ing. Helena Kovácsová

26.október 2018 Návšteva mestskej regionálnej knižnice/Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A triedy/

 

5-6. vyučovacia hodina-SJL,TRH, Mestská knižnica, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

31.október 2018

 

 

Jesenné prázdniny

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *