1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny
 

 

 

6.november 2018

 

 

Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/

 

07:00-17:00, Košice Thália

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

8.november 2018-

22.november 2018

BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! – 6. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH – súťaž z PVP /Mgr. Beáta Csatlósová, 3-členné tímy podľa zoznamu/

 

priebežne, on-line, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

9.november 2018

Previerka zručnosti v odbore kaderník /Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci triedy II.D KAD vjs/

 

celý deň, kad. salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

 

10.november 2018

Stužková slávnosť IV.A triedy /PhDr. Andrea Pankovics, pozvaní vyučujúci, hostia, žiaci IV.A triedy/

 

18:00-04:00, ZŠ s vjm – jedáleň, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

13.-14.november 2018 5. ročník súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní /Ing. Štefan Jestrebi, žiak Krištof Molnár trieda II.A MSZ/

 

celý deň, Martin

 

Zodpovedný: Ing. Štefan Jestrebi

 

13.november 2018

 

Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/

 

14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

 

13.november 2018

 

iBOBOR informatická on-line súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu /

 

4. VH, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

14.november 2018

 

Prevencia kriminality mládeže – beseda s príslušníkom policajného zboru /Ing. Helena Kovásová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci triedy I.C, II.C, III.C podľa zoznamu, I.B MSZ vjm/

 

13:40-15:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

15.november 2018

 

iBOBOR informatická on-line súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu /

 

4. VH, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

15.november 2018

 

Exkurzia TU Košice /Ing. Eleonóra Balogová, Ing. Mikuláš Kalitza, žiaci I.B, II.A MSZ, II.NŠ STR triedy/

 

07:00-16:00 TUKE

 

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

19.november 2018  

 

Klasifikačná pedagogická rada za I. štvrťrok šk. r. 2018/2019

 

 

 

19.november 2018

Previerka zručnosti v odbore kaderník /Eva Lipanová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci triedy II.D KAD vjm/

 

celý deň, kad. Salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Eva Lipanová

19.-30.november 2018 Odborná prax žiakov 4. ročníka odboru OA /žiaci IV.A OA triedy/

 

08:00-14:00, externé pracovisko na základe dohody

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

20.november 2018

Druhé kolo literárnej súťaže „LEGERE“ /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci Ladislav Anderkovics II.A, Médea Juhászová IV.A, Roland Balogh I.B trieda/

 

celý deň, KSŠ Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

20.-23.november

2018

 

Triedne aktívy ZRPŠ

 

21.november 2018 Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov (členovia PRK)

 

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 

 

 

22.november 2018

 

Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK PVP/

 

14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

23. november 2018 Zasadnutie PRJK VJaSVP /členovia PRK/

 

14:10, KN, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

27.november 2018 Triedny aktív /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia žiakov III.A triedy /

 

14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

29.november 2018

EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

 

7.-8. VH, B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *