2.december 2018

Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/

13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

3.december 2018

Výtvarná súťaž – Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/

oznam na informačnej tabuli – výtvarné práce žiaci zo ZŠ zasielajú poštou, žiaci SOŠ odovzdávajú Ing. Diószeghyovej a Ing. Kázsmérovej do 31.1.2019

Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová

 

5.december 2018

Pro Educo – 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania /Mgr. Beáta Csatlósová, PhDr. Andrea Pankovics, III.A, IV.A trieda/

celý deň, STEEL ARÉNA KOŠICE

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

6.december 2018

Kadernícka súťaž pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec / Ing. Judita Kázsmérová, Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Diószeghyová, Eva Lipánová , žiaci

II.D-KAD vjs, II.D KAD vjm= OVY, III-D -KAD vjs , II.NŠ-VLK vjs= TV

 

07:30-13:30 Kadernícky salón C a kadernícky salón P -13,  SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, od 10:30 B18 a chodba B

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

6.december 2018

Zapálenie adventnej sviečky /Ing. Andrea Polláková, Mgr. Mária Bók Lezsák, žiacka rada + vybraní žiaci podľa zoznamu/

 

5.-6.VH, chodba B, SOŠ –Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

6.december 2018

Adventné zvyky – v rámci kaderníckej súťaže „Ľadové kráľovstvo“ /Ing. Andrea Polláková, žiacka školská rada/

5.-6.VH, chodba pred učebňou B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

 

7.december 2018

Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A triedy/

5.-6.VH /SJL,TRH/, Mestská knižnica Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

 

11.december 2018

 

Úsmev ako dar /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

8:00 – 13:00, verejné miesta v Kráľovskom Chlmci /1 deň po dohode s vedením SOŠ/

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

17.december 2018

Tretie kolo literárnej súťaže „LEGERE“ /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci Ladislav Anderkovics II.A, Médea Juhászová IV.A, Roland Balogh I.B trieda/

celý deň, KSŠ Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

17.december 2018

Návšteva divadelného predstavenia Anton P. Čechov „Ujo Váňa“ /Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A, III.D, III.A-OA triedy/

celý deň, Štátne divadlo Košice

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

 

 

 

19.december 2018

 

 

Návšteva divadelného predstavenia „Boldogság“ /Ing. Eva Vassová, zamestnanci SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec/

19:00, Divadlo Thália Színház Košice

 

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

 

 

 

21.december 2018

 

 

Vianočný program /členovia PRK jazyky a spoločenskovedné predmety, vybraní žiaci podľa zoznamu/

9:20-11:10, chodba B, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

21.december 2018

Vianočné trhy /Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Andrea Polláková, Ing. Denisa Mihalčíková, všetky triedy/

 

9:20-11:10, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

 

21.december 2018

 

 

Biblické príbehy – súťaž /Ing. Eva Vassová, PhDr. Andrea Pankovics, trojčlenné skupiny z každej triedy podľa zoznamu/

 

2.VH, Knižnica, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

22.december 2018-7.január 2019

 

 

 

Vianočné prázdniny

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *