1.-7.január 2019  Vianočné prázdniny
 

17.január 2019

Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/

 

14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

17.január 2019

Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/

 

15:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

21.január 2019

 

Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/

 

14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

21.január 2019

 

Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/

 

15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 

 

 

21.január 2019

 

 

Previerka zručnosti III.D vjs KAD / Členovia PRK RaS, MOV Bc. Beáta Buzová Ing. Judita  Kázsmérová, 10 žiakov III.D triedy KAD vjs/

 

celý deň, salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

 

 

22.január 2019

 

 

Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti /Ing. Mária Šipošová, žiaci IV.A triedy OA/

 

13:20, B3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

24.január 2019

 

Súťaž  Autoopravár junior 2019, školské kolo /Ing. Štefan Géresi, žiaci III.C , III.D triedy AUO/

 

8:00 – 9:00, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Štefan Géresi

25.január 2019 Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – premietanie filmu + kvízová súťaž pre žiakov /Mgr. Gabriela Šemegová, celá III.A trieda, celá III.C  trieda/

 

4.-6.VH, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

 

 

28.január 2019

 

 

 

 

Klasifikačná pedagogická rada za I. polrok šk. r. 2018/2019

 

 

31.január 2019

 

 

 

 

Odovzdávanie výpisov klasifikácie  prospechu, správania a dochádzky žiakom

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *