1.február 2019  Polročné prázdniny 
 

7.február 2019

Prírodovedný kvíz /Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková, 4-členné  družstvá z tried I.A,

I.B,  II.A, III.A, IV.A/

 

13:20-14:55, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

8.február 2019

 

 

WÜRTH prednáška / Ing. Štefan Géresi, Bc. Gabriel Dóczi, žiaci I.C AUO, III.C AUO

 

07:35-13:30, garáž pre autoopravárov, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Štefan Géresi

 

 

8.február 2019

 

 

Zasadnutie PRK jazyky a spoločenskovedné predmety/členovia PRK/

 

14:10, KN, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

11.-15.február 2019

 

 

 

 

Triedne aktívy

 

 

 

11.-15.február 2019

 

 

Výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz /Mgr. Zoltán Jánošík, PhDr. Andrea Pankovics, vybraní žiaci z I.A, I.B, I.C triedy – 20 žiakov/

 

Ľubovnianske kúpele – Hotel Sorea

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

12.február 2019

 

 

Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/

 

15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 

 

15.február 2019

 

 

WÜRTH prednáška / Ing. Štefan Géresi, Bc. Gabriel Dóczi, žiaci II.C AUO, III.D AUO

 

07:35-13:30, garáž pre autoopravárov, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Štefan Géresi

 

 

18.-22.február 2019

 

 

 

 

Jarné prázdniny

 

27.február 2019

 

SOČ /Ing. Mikuláš Kalitza, Bc. Gabriel Dóczi, Štefan Horváth, Ing. Eleonóra Balogová, Ing. Tibor Sáradi, Ing. Štefan Jestrebi, Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Bernáthová, žiaci triedy IV.A ME, II.NŠ STR, III.A OA /

 

07:35-12:50, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *