1.-30.apríl 2019 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: „KOLONIZÁCIA MARSU“ /Mgr. Beáta Csatlósová, Armand Csóka žiak I.B triedy/

on-line celý mesiac

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

 

 

3.apríl 2019

 

 

Aktivita personálnej agentúry PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov školy /Mgr. Enikő  Pogányová, IV.A–ME vjs, ME vjm  (10 žiakov), OA vjs, OA vjm  (13 žiakov), II.NŠ–STR vjs, VLK vjs  (13 žiakov), III.C–AUO vjm, MUR vjm  (13 žiakov), III.D–KAD vjs – (10 žiakov), celkom 59 žiakov)

10:20 (4.VH), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

9.apríl 2019 Logistika logicky –  kvíz /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci I.A LOG vjs/

 

6.VH, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

10.apríl 2019 Exkurzia – Planetárium – Sieň el. výbojov /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci III.A ME vjm/

 

celý deň, STM Košice

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

10.apríl 2019

 

3. ročník Medzinárodnej kaderníckej súťaže /Ing. J. Kázsmérová, Ing. J. Diószeghyová, E. Lipanová, žiaci podľa harmonogramu/

 

celý deň, Mestský úrad – veľká zasadacia miestnosť, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

11.apríl 2019

Deň maďarskej poézie čitateľský maratón so žiakmi SOŠ a ZŠ /PhDr. A. Pankovics, Mgr. B. Bernáthová, Ing. Štefan Jestrebi – 3.VH, žiaci podľa harmonogramu/

 

08:00-13:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

11.apríl 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/

 

14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

12.apríl 2019

SVET PEŇAZÍ – Hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program /vyučujúci a žiaci triedy I.A, I.B, I.C, II.A-OA, II.C, II.D, III.A, III.D, IV.A/

 

09:00-11:00, Mestský úrad – veľká zasadacia miestnosť, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

13.apríl 2019

Kossuth staféta – štafetový beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa harmonogramu/

 

09:00-16:00, Sátoraljaújhely – Sárospatak, Maďarsko /sobota/

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

15.apríl 2019  

Klasifikačná pedagogická rada za III. štvrťrok šk. roku 2018/2019 /A-týždeň, pondelok/

 

 

 

 

15.-17.apríl 2019

 

 

Študentská liga KFL – Školského pohára predsedu KSK /Mgr. Zoltán Jánošík, žiaci podľa harmonogramu/

 

celý deň, Okresné kolo – Trebišov

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

16.apríl 2019

 

Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/

 

15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

16.-17.apríl 019  

Triedne aktívy /A-týždeň utorok, streda/

 

 

18.-23.apríl 2019

 

 

Veľkonočné prázdniny /A-týždeň štvrtok – B-týždeň utorok/

 

 

 

24.apríl 2019

 

 

Súťaž o najkrajší plagát s tematikou „Deň Zeme“ /Ing. Andrea Bernáthová, žiacka školská rada /

celý mesiac, vyhodnotenie 24.04.2019, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Andrea Bernáthová

 

 

 

25.apríl 2019

 

Anglické predstavenie The Onlines /Ing. B. Bernáthová, Mgr. D. Pirščová,  Mgr. G. Šemegová, Ing. D. Mihalčíková, žiaci triedy I.A-16, I.B-MSZ-7, II.A-OA-10, II.C-13, III.A-19, III.D-21, II.NŠ-VLK-5, spolu 91 žiakov /

 

celý deň, Veľká sála Historickej radnice Košice

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *