Plán akcií na mesiac máj 2019

 

 

1.-máj 2019

 

Sviatok práce – Deň pracovného pokoja
 

6.máj 2019

Netradičná hodina literatúry – Ady 100, Pólos Árpád a Kövesdi Szabó Mária /PhDr. Andrea Pankovics, I.B ME, I.C, II.A MSZ, II.C, III.A ME, IV.A OA vjm a vyučujúci v týchto triedach – 5. VH/

 

11:15-12:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

8.máj 2019  

Deň víťazstva nad fašizmom – Deň pracovného pokoja

 

13.máj 2019 Prijímacie skúšky – 1. kolo, 1. termín

 

08:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

13.máj 2019

 

 

 

Klasifikačná pedagogická rada za II. polrok š. r. 2018/2019 /vyučujúci v triedach IV.A, II.NŠ/

/A-týždeň, pondelok, B17/

 

14.máj 2019

 

 

Praktická časť MS 2019

/5 žiakov IV.A ME vjs – forma: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy; B6/

 

 

15.máj 2019

 

 

Praktická časť MS 2019

/2 žiaci IV.A ME vjm, 2 žiaci IV.A ME vjs – forma: obhajoba vlastného projektu; B6

11 žiakov IV.A OA vjs, vjm – forma: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy B5/

 

 

16.máj 2019

Prijímacie skúšky – 1. kolo, 2. termín

 

08:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

 

17.máj 2019

 

 

Slávnostná rozlúčka s maturantmi /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, III.A trieda/

 

09:00, amfiteáter, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

20.-24.máj 2019

 

 

Akademický týždeň pre maturantov /IV.A, II.NŠ/

 

 

24.máj 2019

 

Návšteva divadelného predstavenia vo Veľkých Kapušanoch – Thália – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Ing. Judita Kázsmérová, Bc. Beáta Buzová, Eva Lipanová, I.C, II.C, II.D trieda/

 

10:00-13:00, MsKS Veľké Kapušany

 

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

 

20.-31.máj 2019

 

Odborná prax žiakov odboru obchodná akadémia /III.A OA vjs, vjm/

 

08.00-14:00, zmluvné pracoviská

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

27.máj 2019  

Praktická časť MS 2019

/II.NŠ STR vjs, VLK vjs – forma: obhajoba vlastného projektu/

 

27.-29.máj 2019  

ÚFIČ MS 2019 /IV.A ME vjs, vjm, OA vjs,vjm, II.NŠ STR vjs, VLK vjs/

 

 

 

29.máj 2019

 

Školské kolo v minifutbale – jarná časť /Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, vybraní žiaci podľa harmonogramu/

 

07:30-13:00-, multifunkčné ihrisko, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *