Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch

podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

 

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Usmernenie_riaditela_skoly_06.05.2021.pdf“]

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.docx“]

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka.docx“]

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zamestnanca.docx“]