Správy - Oznamy

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch

podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

 

Stiahnuť (PDF, 650KB)

Stiahnuť (DOCX, 19KB)

Stiahnuť (DOCX, 19KB)

Stiahnuť (DOCX, 19KB)