Správy - Oznamy

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch

podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

 

Stiahnuť (PDF, 650KB)

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content

Stiahnuť (DOCX, 19KB)

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content

Stiahnuť (DOCX, 19KB)

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content

Stiahnuť (DOCX, 19KB)

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content