Prijímacie konanieSprávy - Oznamy

Riaditeľ SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9. ročníka, ktorí sa v rámci 1. kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách.

Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch:

kód a názov učebného resp. študijného odboru vyučovací jazyk počet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení maďarský 1
3968 M logistika slovenský 2
3661 H murár maďarský 3
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení slovenský 5
SPOLU: 11

 

V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2. termín do 18. 06. 2021.