Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

sa koná dňa 2. septembra 2021.

Príchod žiakov do školy je v čase od 07:30 do 08:00 hod. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti trebišovský okres je v zelenej fáze, príchod žiakov, príp. rodičov na otvorenie školského roka sa riadi usmernením riaditeľa školy zverejneným na webstránke školy v dokumentoch pre verejnosť, vypracovaného na základe školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR. Žiaci donesú so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rodič pri vstupe do areálu školy je povinný vyplniť písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

 

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/08/pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx“]