Želáme vám úspešný nový rok 2022, veľa zdravia, lásky, pohody a spokojnosti.

Vedenie školy.