Plán akcií na mesiac jún 2022

 

Plán akcií na mesiac jún 2022

 1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/
1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/

12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

1.-10. jún 2022 Odborná prax 3. ročníkov študijných odborov OA, LOG vjs /žiaci III.A triedy OA, LOG vjs, Ing. Erika Vargová, Ing. Kamilla Pataky/

08:00 – 14:00, zamestnávatelia

Zodpovedná: Ing. Erika Vargová

 1.-14. jún 2022

mimo So, Ne

Vzdelávací kurz „Autoelektronika“ TČ /Alexander Balogh, žiaci III.B ME vjm/

 07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: Alexander Balogh

2. jún 2022 Ústna forma internej časti MS /IV.A, IV.B, II.NŠ trieda podľa harmonogramu/

Zodpovedná: ZRTV

2. jún 2022 Kurz ochrany života a zdravia – Deň ochrany života a zdravia /harmonogram podľa ŠkVP/

07:35-13:00, priľahlé územia SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: ZRTV

3. jún 2022 Ústna forma internej časti MS /IV.B, II.NŠ trieda podľa harmonogramu/

 Zodpovedná: ZRTV

 

3. jún 2022

 

Kurz ochrany života a zdravia – Deň ochrany života a zdravia /harmonogram podľa ŠkVP/,

Športový deň /účastníci podľa propozície aktivity/

07:35-13:00, priľahlé územia SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: ZRTV

6. jún 2022 Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ PČ /Ing. Milan Varady PhD., žiaci IV.B MSZ vjm/

 07:30 – 09:55, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: Ing. Milan Varady

7. jún 2022 Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ ZS /Ing. Katarína Krížová, Ing. Milan Varady PhD., žiaci IV.B MSZ vjm/

 07:30 – 14:20, P14,P15, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Ing. Katarína Krížová

8. jún 2022 Top murár /Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová, žiaci I.C MUR vjm, II.C MUR vjm/

12:05-14:55, P23, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

9. jún 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/

14:05, B6, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

10. jún 2022 Uzatvorenie dochádzky a prospechu ku koncoročnej klasifikácii III.C triedy

13:00, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: ZRTV

14. jún 2022 Klasifikačná pedagogická rada III.C triedy za 2. polrok š. r. 2021/2022

15:00, zborovňa, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: ZRTV

15.-17. jún 2022 Študijné voľno III.C trieda
15. jún 2022 Exkurzia do STM Košice /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci I.A  LOG vjs/

07:00 – 16:00, STM Košice

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

15. jún 2022 Vzdelávací kurz „Autoelektronika“ PČ /Bc. Gabriel Dóczi, žiaci III.B ME vjm/

07:30 – 13:35, P16, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: Bc. Gabriel Dóczi

16. jún 2022 Vzdelávací kurz „Autoelektronika“ ZS /Alexander Balogh, Bc. Gabriel Dóczi, žiaci III.B ME vjm/

07:30 – 13:35, P14, P16, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: Alexander Balogh

 16. jún 2022 Previerka zručností II.D – KAD vjm / Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, žiačky II.D KAD vjm/

celý deň, Salón – budova C, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI,  KCH

Zodpovedná: Bc. Veronika Molnár

 20. jún 2022  Záverečné skúšky /III.C/
 

20. jún 2022

 

Minimaturita pre žiakov 3. ročníka – SJL, SJSL, MJL,ANJ /žiaci III.A a III.B triedy, Mgr. A. Pankovics, Ing. B. Bernáthová, PhDr. A. Kondásová, Ing. K. Krížová, Mgr. G. Tamašková,

Ing. Bernáthová A./

07:35-15:00, učebňa B23-ANJ, učebňa B24-SJL, SJS, učebňa B25-MJL, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Mgr. Andrea Pankovics

 

21. jún 2022

Previerka zručností I.C – KAD vjm / Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, žiačky I.C KAD vjm/

celý deň, Salón – budova C, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI,  KCH

Zodpovedná: Bc. Stela Baloghová

21. jún 2022 2. kolo Prijímacích skúšok / uchádzači ZŠ/

07:00-13:00, A42, Zasadačka v budove A SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI,  KCH

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

21. jún 2022 Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/

14:10-15:00, BN13 knižnica, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Mgr. Andrea Pankovics

21. jún 2022 Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/

15:00, B4, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

22. jún 2022 Uzatvorenie dochádzky a prospechu ku koncoročnej klasifikácii

14:10, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: ZRTV

 

22. jún 2022

 

XII. ročník športovej olympiády Medzibodrožia /žiaci SOŠ a ZŠ/

07:30 – 17:00, školské ihrisko, mestské športové ihrisko, priľahlý región mesta Kráľ.Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Márk Orosz

 

22. jún 2022

Zasadnutie PRK SEP /členovia PRK/

15:00, B4, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

23. jún 2022

 

Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/

14:10, B18, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

24. jún 2022 Návšteva Botanickej záhrady /žiaci III.A triedy OA,LOG vjs/

07:00-15:30, Košice, botanická záhrada

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

24. jún 2022

 

Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok š. r. 2021/2022

14:10, zborovňa, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedný: ZRTV

27. jún 2022 Kurz ochrany života a zdravia /II.C, II.D, III.A, III.B MSZ vjm trieda,  harmonogram podľa ŠkVP/

07:35-13:00, priľahlé územia SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: ZRTV

27.-29. jún 2022 Kurz ochrany života a zdravia /III.B ME vjm, harmonogram podľa ŠkVP/

07:35-13:00, priľahlé územia SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

Zodpovedná: ZRTV

27.-28. jún 2022 Triedny výlet  /Ing. Andrea Bernáthová, žiaci III.A triedy/

07:00 – 16:00, Rekreačná oblasť Tokaja

Zodpovedná: Ing. Andrea Bernáthová

28. jún 2022 Triedny výlet  /Ing. Brigita Bernáthová, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Erika Vargová, žiaci I.A, I.B, III.B triedy/

07:00 – 18:00, Starý Smokovec

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

28. jún 2022 Triedny výlet  /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Katarína Krížová, žiaci II.A triedy/

Celý deň, ZOO Košice

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

29. jún 2022 Triedny výlet do prírody  /Mgr. Beáta Csatlósová, žiacvi II.A triedy/

Celý deň, ENSONA ranč, Svätá Mária

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

30. jún 2022 Vydanie koncoročných vysvedčení
Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová

Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová