Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022

1. september 2022 Štátny sviatok
2. september 2022 Letné prázdniny
5. september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

09:00 – 09:30, amfiteáter

7. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.A, Mgr. Katarína Banyková/

2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

8. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.B, Mgr. Katarína Banyková/

2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

9. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.C, Mgr. Katarína Banyková/

2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

15. september 2022  Deň pracovného pokoja
16.-17.

september 2022

Účasť školy na MKF v Kráľovskom Chlmci – nové technológie vo vyučovaní, živé šachy /účastníci podľa organizačného zabezpečenia akcie/

07:30-16:00, Námestie Milénia, Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

20. september

2022

DOD pre žiakov ZŠ  KCH vjs, ČnT vjs /účastníci podľa organizačného zabezpečenia DOD/

08:30-11:15, spoločenská miestnosť, areál školy SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, VaKP

 

21.

september 2022

 

Deň ochrany života a zdravia /aktivita podľa ŠkVP, žiaci I.A,I.B,II.A,II.B, pedag. dozor podľa harmonogramu/

07:35-13:00,  SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec a okolie

Zodp.: Mgr. Márk Orosz

 

21.-22.

september 2022

 

Náhradný termín a opravný termín MS v mimoriadnom skúšobnom období september /IV.A, IV.B/

Podľa harmonogramu MS

Zodp.: ZRTV

 

22.-23.

september 2022

 

Biela pastelka 2022 /výber žiakov III.A triedy/

07:35-11:00, areál SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec (22.09.2022), mesto Kráľovský         Chlmec (23.09.2022)

Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová

23. september

2022

DOD pre žiakov ZŠ  VK vjm /účastníci podľa organizačného zabezpečenia DOD/

08:30-11:15, spoločenská miestnosť, areál školy SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, VaKP

26. september

2022

Európsky deň jazykov so zapojením základných škôl /Ing. Brigita Benáthová, Ing. Katarína Krížová, Mgr. Gabriela Tamašková, Mgr. Viktória Dobosová, Mgr. Gréta Dobos, PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Monika Štofan/

07:35-13:00, B24-SJL, SJS, A15-MJL, B23-NEJ, areál školy-ANJ, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová

30. september 2022 Noc výskumníkov – EXKURZIA /žiaci podľa výberu, Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková/

Celý deň, Košice

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                                   Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v.r.