Plán akcií na mesiac október 2022
 

Plán akcií na mesiac október 2022

 

3. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.B ME, MSZ/

2.-3.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

3. október 2022 Plenárne zasadnutie rodičov, triedne aktívy

13:30, A41 spoločenská miestnosť , SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Eva Vassová

5. október 2022 Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ /Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Márk Orosz, futbalové družstvá podľa propozície/

07:30-13:00, multifunkčné ihrisko, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

 Zodp.: Mgr. Márk Orosz

5. október 2022 Rozvoj podnikavosti /Ing. Kamilla Pataky, Ing. Erika Vargová, žiaci III.A LOG vjs, IV.A LOG vjs /

5.-6.VH, A5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Erika Vargová

10.-21. október 2022 Odborná prax žiakov študijného odboru LOG, OA podľa ŠkVP /Ing. Denisa Mihalčíková – žiaci IV.A OA vjs, Ing. Erika Vargová – žiaci IV.A LOG vjs/

08:00-14:00, zmluvné pracovisko podľa dohody

Zodp.: Ing. Erika Vargová

11. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.A LOG vjs, I.A POZSZ v js/

1.-2.VH, 5.-6.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

11. október 2022 Svätomartinský festival – tvorba jesenných kreatívnych kompozícií na tému „Husiar Maťo“

/Bc. František Nagy, žiaci školského parlamentu/

SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

13. október 2022 Burza informácií v Trebišove /Mgr. Katarína Banyková, Ing. Ivan Beňo, Bc. František Nagy, Arpád Tamók, 2 žiaci podľa výberu/

09:00-13:00, ÚPSVAR Trebišov

Zodp.: Mgr. Enikő Pogányová, RŠ

15. október 2022 Svätomartinský festival – LIBA GALIBA, súťaž vo varení /Ing. Erika Vargová, Mgr. Gabriela Geri Tamašková, Ing. Kamilla Pataky, Ing. Milan Varady, PhD., Mgr. Márk Orosz/

celý deň, Veľké Trakany

Zodp.: Ing. Erika Vargová

17. október 2022 Medzinárodný mesiac školských knižníc – netradičná hodina v školskej knižnici /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci III.D KAD vjm /

13:20-14:05, školská knižnica, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

27. október 2022 Halloweensky štvrtok /Mgr. V. Dobošová, Mgr. G. Geri Tamašková, Ing. B. Bernáthová, Ing. K. Krížová, PhDr. A. Pankovics, Mgr. G. Dobos, Mgr. K. Banyková, Ing. K. Pataky, Ing. E. Vargová/

07:35-13:00, budova A, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

 Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová

Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                                   Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v.r.