Plán akcií na mesiac november 2022
Plán akcií na mesiac november 2022
1. november 2022  Deň pracovného pokoja 
v priebehu mesiaca november 2022 Preventívny program „Emócie v mojom živote“ /Mgr. K. Banyková, žiaci II.A, II.B a II.C triedy/

na suplovaných hodinách, na hodinách výchovného charakteru, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

3. november 2022 Prezentácia SOFTSKILLS /vyučujúci na 1. VH – končiace ročníky denného štúdia III.C, III.D, IV.A, IV.B trieda/

07:35-08:20, B6-maď.sk., B18-slov.sk., SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: ZRTV

7. november 2022 Exkurzia do firmy Gronbach Michalovce /Ing. K. Krížová, Ing. E. Vargová, Ing. K. Pataky, žiaci I.A, II.A a III.A LOG vjs, spolu 47 žiakov/

07:35-12:30, Firma Gronbach Michalovce

Zodp.: Ing. Katarína Krížová

8. november 2022 iBOBOR 2022 – informatická súťaž – kategória SENIOR /Mgr. B. Csatlósová, žiaci 3. a 4. ročníka podľa zoznamu/

3.-4.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

9. november 2022 Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže /Ing. H. Kovácsová, trieda I.A, I.B, I.C MUR,KAD, II.C AUO, okrem žiakov, kt. sú zapojení do kurzu/

7.-8.VH, B18, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

10. november 2022 iBOBOR 2022 – informatická súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. B. Csatlósová, žiaci 1. a 2. ročníka, spolu 40 žiakov podľa zoznamu/

1.-4.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

11. november 2022 Deň otvorených dverí /ZŠ Boľ vjm, Biel vjm, Čierna nad Tisou vjm, Veľké Trakany vjm, Leles vjs/

09:00-11:55, spoločenská miestnosť, odborné učebne a dielne SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

14. november 2022 Zasadnutie PRK RAS /členovia PRK/

8.VH, B18, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

15. november 2022 Deň otvorených dverí /ZŠ Borša vjs, Streda nad Bodrogom vjs a vjm, Somotor vjs a vjm, Veľký Horeš vjm/

09:00-11:55, spoločenská miestnosť, odborné učebne a dielne SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

16. november 2022 Medzinárodný deň TOLERANCIE /Mgr. K. Banyková, Ing. H. Kovácsová, žiaci šk. parlamentu, vyučujúci na danej VH v zúčastnených triedach: 2.VH 1. ročníky, 3.VH 2. ročníky, 4.VH 3. ročníky, 5.VH 4. ročníky/

08:25-12:00, spoločenská miestnosť, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

16. november 2022

 

Šachový turnaj z príležitosti medzinárodného dňa tolerancie /PhDr. A. Pankovics, Ing. A. Bernáthová/

od 10:20, Školská knižnica, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

16. november 2022 Vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za I. štvrťrok š. r. 2022/2023

do 14:00 h

Zodp.: ZRTV

 17. november 2022 Štátny sviatok
21. november 2022 Klasifikačná pedagogická rada za I. štvrťrok š. r. 2022/2023

12:45, spoločenská miestnosť, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: ZRTV

22. november 2022 Školské kolo olympiády z ANJ /Ing. B. Bernáthová, Mgr. G. Dobos, Ing. K. Krížová, 1. skupina 16 žiakov, 2. skupina 16 žiakov podľa propozície/

07:30-13:00, budova A, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová

22.-25. november

2022

Triedne aktívy /podľa harmonogramu/

Individuálne podľa pozvánky,  SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: triedny učiteľ

23. november 2022 FINNkvíz  /Ing. D. Mihalčíková, žiaci I.A LOG vjs, II.A LOG vjs/

3.-4.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

23. november 2022 Zasadnutie PRK SEP /členovia PRK/

15:00, B4, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Eleonóra Balogová

24. november 2022 Zasadnutie PRK JaSVP /členovia PRK/

14:00-15:00, A36, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

25. november 2022 Slávnostné pripínanie zelenej stužky /Ing. Andrea Bernáthová, IV.A trieda/

12:05-18:10, spoločenská miestnosť, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová

28. november 2022 Zapálenie 1. Adventnej sviečky /každú triedu prezentujú 2 žiaci, spolu 24 žiakov/

07:35-08:00, školský dvor, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

30. november 2022 Exkurzia 14. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO /PhDr. A. Pankovics, IV.B trieda, Ing. A. Bernáthová, IV.A trieda/

celý deň, Kasáreň, Kulturpak Košice

Zodp.: TU 4. ročníkov

30. november 2022 EXPERT geniality show – celoslovenská súťaž /Mgr. B. Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

5.-6.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                                   Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v.r.