Plán akcií na mesiac december 2022
Plán akcií na mesiac december 2022 
1. december 2022 Previerka zručností  /Bc. V. Molnár, Bc. S. Baloghová, žiaci II.C KAD vjm/

1.-6.VH,  salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

1. december 2022 Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky” /tvorba pohľadníc na hodinách ETV, OBN, TRH, žiaci 1.,2,.3. ročníka, vyučujúci na danej hodine/

8.VH, A39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

1. december 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/

15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

1. december 2022 Vianočné trhy

10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

2. december 2022 Slávnostné pripínanie zelenej  stužky v IV.B triede /vyučujúci, žiaci v IV.B triede, rodičia/

16:30-20:00, Penzión Italia, Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

5. december 2022 Zapálenie 2. adventnej sviečky /každú triedu prezentujú 2. žiaci/

08:00-08:20, školský dvor pred budovou B, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

6. december 2022 Mikuláš na našej škole /Mgr. K. Banyková, žiaci školského parlamentu/

5.-6.VH, učebne v budove A, B, PV SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

8. december 2022 Vianočné trhy

10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

8. december 2022 Exkurzia do STM /Ing. D. Mihalčíková, žiaci II.A LOG vjs/

celý deň, STM Košice

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

9. december 2022 Návšteva divadelného predstavenia Shakespeare „Szentivánéji álom“ /Mgr. Matyiová E., Mgr. G. Dobos, PhDr. A. Pankovics, žiaci: I.B 5 žiakov, II.B, III.A, III.B, III.D KAD vjm, celkom 49 žiakov/

07:00-16:00, Divadlo THÁLIA Košice

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

12. december 2022 Vianočné trhy

10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

12. december 2022 Zapálenie 3. adventnej sviečky /každú triedu prezentujú 2. žiaci/

08:00-08:20, školský dvor pred budovou B, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

12. december 2022

presun na

14. december 2022

Ekonomická olympiáda /Ing. D. Mihalčíková, žiaci IV.A OA vjs/

6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec, zmena 5.-6.VH

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

13. december 2022 Olympiáda kritického myslenia – školské kolo /vybraní žiaci podľa zoznamu/

3.-4.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

19. december 2022 Zapálenie 4. adventnej sviečky /každú triedu prezentujú 2. žiaci/

08:00-08:20, školský dvor pred budovou B, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

19. december 2022 Vianočné trhy

10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

21. december 2022 Biblické príbehy – súťaž /Ing. Bernáthová A.,

PhDr. Pankovics A., 4-členné skupiny z každej triedy/

1.-2.VH, A17, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová

21. december 2022 Vianočný program /Mgr. G. Dobos, Mgr. V. Dobosová, vybraní žiaci 1.-3. ročníka/

3.-5.VH, spoločenská miestnosť, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. G. Dobos, Mgr. V. Dobosová

22. december 2022  Riaditeľské voľno /pre žiakov školy/
22. december 2022 Slávnostná pracovná porada zamestnancov školy /individuálny presun/

13:00, Reštaurácia KORONA Veľký Kamenec

23. december 2022

– 7. január 2023

 Vianočné prázdniny
Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                                      Schválila riaditeľka školy:  Mgr. Enikő Pogányová  v.r.