Požehnané a pokojné Vianoce

Všetkým milým rodičom, žiakom, spolupracovníkom a partnerom prajeme požehnané a pokojné Vianoce a nový rok plný zdravia a lásky.

Vedenie školy