Plán akcií na mesiac január 2023
Plán akcií na mesiac január 2023
10. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., II.A LOG vjs/

7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

17. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.B trieda/

8.VH, A15, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

17. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., III.A LOG/

6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

17. január 2023  Previerka zručností /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., III.D KAD vjm/

1.-7.VH, kadernícky salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

18. január 2023 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/

15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

 Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová

19. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.A trieda/

8.VH, B18, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

19. január 2023 Okresné kolo olympiády z ANJ /Ing. Krížová K., Krajnik Márk IV.A/

celý deň, Michalovce

Zodp.: Ing. Katarína Krížová

19. január 2023 Školské kolo súťaže Pekná maďarská reč / Szép magyar beszéd /PhDr. Pankovics A., Mgr. Dobos G., /výber 6. žiakov/

13:15-15:00, A15, A17, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

 

20. január 2023

 

Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., IV.A LOG, OA vjs/

7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková

20. január 2023 Zasadnutie PRK remeslá a služby /členovia PRK/

8.VH, B18, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

23. január 2023 Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov k polročnej klasifikácii

do 12:00 hod.

Zodp.: ZRTV

 

25. január 2023

Predloženie štatistických prehľadov k polročnej klasifikácii

do 12:00 hod.

Zodp.: ZRTV

27. január 2023 Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – prezentácia, premietanie filmu, kvíz  /Mgr. Dobosová V., I.A,II.A trieda/

09:20-12:50, B24, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Viktória Dobosová

27. január 2023 Klasifikačná pedagogická rada za I. polrok š. r. 2022/2023

14:10, spoločenská miestnosť, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

30. január 2023 Zasadnutie PRK jazykov a spoločensko-vedných predmetov /členovia PRK/

14:55, A17, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

31. január 2023 Odovzdávanie polročných výpisov vysvedčení

6.VH TRH, učebňa podľa určenia, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp. ZRTV

Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                  Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v.r.