Plán akcií na mesiac február 2023
3. február 2023Anglicko-slovenské divadelné predstavenie The Last Wish /žiaci denného štúdia/

07:35-09:20, Kultúrny dom Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová
6.-10. február 2023Voľby do školského parlamentu /žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, TU daných ročníkov/

SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

10. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. E. Balogová, žiaci I.B MSZ vjm/

07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Arpád Tamók

14. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. T. Sáradi, žiaci I.B ME vjm/

07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Arpád Tamók
14. február 2023Súťaž zručností žiakov SOŠ s technológiami a materiálmi LEIER-PODPORUJEME REMESLÁ /Ing. Kovácsová H., Bányácski Á., žiaci Viktor Barna, Denis Naď – III.C MUR/

09:00-15:00, SOŠ Technická, Kukučinova 23, Košice

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

14. február 2023 PROJEKT: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 „Darčekový košík Medzibodrožia“ – Pešia exkurzia do vinárstva Csonkavár /PhDr. Pankovics A., Ing. Bernáthová B., žiaci I.C KAD, II.C KAD, III.D KAD triedy/

13:15-15:00, Vinárstvo Csonkavár

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics
14. február 2023 Valentínska pošta /žiaci školského parlamentu/

6.VH-rozdávanie valentíniek, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

15. február 2023PROJEKT: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 „Darčekový košík Medzibodrožia“ – Autobusová exkurzia do manufaktúr Medzibodrožia /PhDr. Pankovics A., žiaci I.B, II.B, III.B, III.C MUR/

18:00-16:00, Kapoňa, Malé Trakany, Malohorešské pivnice, Vyhliadková veža Tokaj

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

16. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /J. Klika, Ing. E. Balogová, žiaci I.C AUO vjm/

07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec 

Zodp.: Jiří Klika

17. február 2023 Poznaj slovenskú reč – súťaž /Mgr. Dobosová V., I.B 2 žiaci, II.B 2 žiaci/

13:15-15:00, A15, A17, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Gabriela Geri Tamašková

17. február 2023 Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. K. Krížová, I.A POZSZ vjs/

07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Arpád Tamók

 20. február 2023 Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko? /Ing. Bernáthová A., I.C trieda/

13:15-15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová

20. február 2023 Zasadnutie PRK SEP /členovia PRK/

15:00, B4, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Eleonóra Balogová

21. február 2023Regionálna súťaž študentov SOŠ v dekoratívnom líčení a účesovej tvorbe /Bc. Molnár V., žiačka Demeterová Noémi II.C KAD vjm/

08:30-15:00, Reštaurácia DM Dúha, Špitálska 8, Michalovce

Zodp.: Bc. Veronika Molnár

24. február 2023DOD pre verejnosť /žiaci školského parlamentu, vedenie školy, pedagógovia a majstri propagovaných odborov/

14:00-18:00, budova školy, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Mgr. Katarína Banyková

24. február 2023PROJEKT: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 „Darčekový košík Medzibodrožia“ – „Darčekový košík“ Medzibodrožia – projektový deň /vybraní žiaci z tried 4-roč. ŠO a 3-roč. UO/

10:15-17:00, budova A, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics

 

 27. február 2023

Maturitná skúška v mimoriadnom období február 2023 /PČOZ MS 1 žiak/

15:30, A36, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

27. február 2023Prevencia a riešenie kyberšikanovania v školskom prostredí / Ing. Kovácsová H., žiaci I.A LOG,POZSZ, I.C KAD,MUR,AUO/

7.-8.VH, B18, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec

Zodp.: Ing. Helena Kovácsová

Spracovala:  Ing. Mária Šipošová                

Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v. r.