III. Felolvasó maraton a Költészet napja alkalmából a KirályhelmeciSzakközlpiskolában

József Attila mérhetetlenül vágyott a szeretetre. Rövid életében mindhiába kereste. A kétségbeesés, a kilátástalanság kergette halálba, de itt hagyta verseit, hogy olvassuk és szeressük őt. Az ő tiszteletére mozdul meg a nemzet minden év április 11-én, hogy József Attila születésnapját ünnepelje, mindemellett az egyetemes magyar költészet előtt is tiszteletét rója le. Iskolánkon ez alkalomból rendeztük…

Határtalanul: a KirályhelmeciSzakközépiska közös programja a miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziummal

A Királyhelmeci Szakközépiskola 24 harmadikos diákja a miskolci szakgimnázium tanulóival együtt közösen vett részt tavasszal egy újabb Határtalanul programban. A projekt célja, hogy közösséget építsen, személyes kapcsolatokat alakítson kiés bővítse a diákok kultúrtörténeti ismereteit. A program kétszer háromnapos honismereti kirándulásból állt. Március közepén iskolánk vendégül látta a miskolci diákokat és tanáraikat. Az első napon Királyhelmec…

Gazdaságosan gondolkodom

Az ember  cselekvőképességét melyik életéve betöltésével szerzi meg?               a)       15. életév b)       16. életév c)       18. életév d)      21. életév     Ehhez hasonló kérdésekre válaszoltak a kereskedelmi akadémia első és második évfolyamát látogató diákjai 2018. április 27-én a közgazdaságtani verseny keretében. A tanulóknak vegyes csoportokban volt lehetőségük felmérni, hogy mennyire tudnak közgazdasági távlatokban…

S T R O J Z R U Č I

2018.április 25-én I.C MTNY a királyhelmeci szakközépiskola mellett működő gépészeti tantárgy bizottság szervezésében megrendezésre került a STROJZRUČ  I verseny. A verseny célja elkészíteni / legyártani / egy kézi keretes fűrészmozgó rögzítőjét + szárnyas anyát M8. A verseny célja, fejleszteni a diákok kreatív gondolkodását és kézügyességét egy gépészeti jellegű termék elkészítésénél (az adott géptermék elkészítésénél.)   A verseny kategóriái: Tanulmányi szakok: gépkocsijavító…

A FÖLD NAPJA

A FöldNapjajelesünnepreemlékezveiskolánkmegrendezte a ,,Mindennap a FöldNapja“ Képzőművészetiversenyt. A diákjainknagyonjólmegbírkóztak a feladattalésszépműveketkészítettek.Az 1. helyezettRegina Gyüreováa II.Aból a 2-ik és 3-ik helyezettekLadislav Ladič és Olívia Bodnárová  II.A osztályból.

Kossuth staféta

Sárospatak és Sátoraljaújhely idén 27. alkalommal rendezte meg az immár hagyományosnak számító futóversenyt, amelyen e két város és vonzáskörzetük lakossága, ezen belül pedig diáksága mérhette össze edzettségét és kitartását a két helyszín közötti 12,5 km-es távon. A verseny érdekességének részét képezi, hogy a rajt és cél helyszínei váltják egymást. Idén április 22-én, vasárnap reggel 09:05 órakor…

Nárciszok napja

 „Vigyázz a testedre!  Ez az egyetlen hely, ahol élhetsz.”  Jim Rohn Április 13-án a Rákellenes Liga immár 22. alkalommal szervezett országos pénzgyűjtés a rákos megbetegedésben szenvedők számára. A Rákellenes Liga egy nonprofit, országos szinten működő jótékonysági szervezet, melynek célja nemcsak a klinikai és kutatási projektek pénzügyi segítése, valamint az onkológiai betegek és családjaik aktív támogatása, hanem a daganatos megbetegedések…

Gondoltunk egy nagyot

Iskolánk, a Királyhelmeci Szakközépiskola, egy évvel ezelőtt úgy döntött, megszervezi a Bodrogközi fodrászok versenyét. Akkor még az ismeretlenbe léptünk. Bár iskolánkon több éve működik a fodrászati szakoktatás, mégis e verseny megrendezésével egy nagy álmunk vált valóra. És sikerünk lett. A királyhelmeci városi hivatal nagyterme igazán méltó helyszíne volt e rendezvénynek az idén is. A versenyzők…

A Királyhelmeci és Kazincbarcikai Surányi Endre Szakközépiskolák közös projektje

Határtalanul: Borsi, Szentes, Királyhelmec, Leles, Tőketerebes, Bély, Homonna, Dobóruszka, Nagyszelmenc, Kassa, Kazincbarcika, Miskolc, Lillafüred, Edelény A Határtalanul program célja a határon túli kapcsolatok kiépítése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése, a kultúrtörténeti ismeretek bővülésének elősegítése. március 19 – 22. Iskolánk vendégül látta a kazincbarcikai diákokat és tanárokat. Az első napon Királyhelmec és környéke érdekességeivel és a…

Eperjes ABC építőanyagok kiállítása, Leier Téglagyár Petrovany – tanulmányi kirándulás

Az építészeti szaktantárgyak tantárgybizottsága tanulmányi kirándulást szervezett 2018. március 22-én Eperjesre az elsős, másodikos, harmadikos kőművesek és a második osztályos építészek számára. A diákjaink meglátogathatták a Leier Téglagyárat és az építőanyagok kiállítását is. A téglagyárban Straka üzemeltetési technikus volt az idegenvezetőnk. Bemutatta a gyártás valamennyi fázisát az anyag kitermelésétől egészen a késztermék csomagolásáig. A diákok…