Plán akcií na mesiac január 2019

1.-7.január 2019  Vianočné prázdniny   17.január 2019 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/   14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2019 Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK/   15:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   21.január 2019   Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková   21.január 2019   Zasadnutie PRK strojárskych a elektrotechnických predmetov /členovia PRK/   15:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza  …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2018

2.december 2018 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/ 13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     3.december 2018 Výtvarná súťaž - Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/ oznam na informačnej tabuli - výtvarné práce žiaci zo ZŠ zasielajú poštou, žiaci SOŠ odovzdávajú Ing. Diószeghyovej a Ing. Kázsmérovej do 31.1.2019 Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová   5.december 2018 Pro Educo – 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania /Mgr. Beáta Csatlósová, PhDr. Andrea Pankovics, III.A, IV.A trieda/ celý deň,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! – 6. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH – súťaž z PVP /Mgr. Beáta Csatlósová, 3-členné tímy podľa zoznamu/   priebežne, on-line, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   9.november 2018 Previerka…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2018

    2.október 2018     Triedny aktív ZRPŠ /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia III.A triedy /   14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     11.október 2018   Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/3 pedagógovia SOŠ/   9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV     12.október 2018     Minifutbalový turnaj /Ing. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, chlapci I.B, I.C, II.A, II.C, III.A, III.C, III.D, IV.A, II.NŠ triedy – 9 družstiev, cca 50 žiakov/   08:00-15:00, multifunkčné ihrisko, SOŠ…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2018

    1.jún 2018     Previerka zručnosti I.D  /MOV Rebeka Paňková, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.D triedy*/   celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Rebeka Paňková   4.jún 2018   Triedny aktív I.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/   14:10, A4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     4.jún 2018     TOP murár – kvíz pre žiakov odboru murár podľa ročníkov /Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová, žiaci I.D a II.C triedy MUR/   12:10-14:00, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2018

  1.máj 2018   Sviatok  3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/   14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda   4.máj 2018     Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics  8.máj 2018  Sviatok     10.máj 2018   Príprava estetizácie školského ihriska  - oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)   Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     10.máj…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2018

 3.apríl 2018 Veľkonočné prázdniny     4.apríl 2018   PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/   08:25-09:10, B–veľká chodba, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 8.-11.apríl 2018 Projekt „Határtalanul“ /Ing. Brigita Bernáthová, Attila Tamás, žiaci podľa harmonogramu*/   celý deň, Szerencs, Miskolc, Lillafüred, Debrecen, Kazincbarcika   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   10.apríl 2018   Generálna skúška EČ MS zo SJSL /Ing. Mikuláš Kalitza, III.A OA vjm, ME vjm/   09:25-11:25, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2018

 1.-2.marec 2018   Jarné prázdniny   marec 2018   Triedne aktívy ZRPŠ /podľa harmonogramu/ Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried     5.marec 2018        Školenie predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov pri EČ a PFIČ MS 2018 /podľa harmonogramu/ 15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová  6.marec 2018 Pekná  maďarská reč /PhDr. Andrea Pankovics, Dominik Szabó, žiak II. A triedy/ celý deň, Košice Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics    7.marec 2018     Recitačná súťaž - Tompa Mihály szavalóverseny  /PhDr. Andrea Pankovics, Edina Bodzásová, žiačka III.A triedy/ celý deň, …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2018

    5.február 2018       Pravopisná súťaž v slovenskom jazyku /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A vjs, II.A vjs/ 13:20-14:10, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák   6.február 2018     Metodická hodina – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, majstri odbornej výchovy/ 14:10, B5, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 7.február 2018 Beseda so zaujímavou osobnosťou - Ing. Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou  /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Polláková, všetky ročníky OA/ 13:20, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2018

12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/ celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová 16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/ 14:20, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik   17.január 2018 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2018 Olympiáda v anglickom…Čítať ďalej →