Plán akcií na mesiac jún 2018

    1.jún 2018     Previerka zručnosti I.D  /MOV Rebeka Paňková, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.D triedy*/   celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Rebeka Paňková   4.jún 2018   Triedny aktív I.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/   14:10, A4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     4.jún 2018     TOP murár – kvíz pre žiakov odboru murár podľa ročníkov /Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová, žiaci I.D a II.C triedy MUR/   12:10-14:00, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2018

  1.máj 2018   Sviatok  3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/   14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda   4.máj 2018     Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics  8.máj 2018  Sviatok     10.máj 2018   Príprava estetizácie školského ihriska  - oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)   Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     10.máj…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2018

 3.apríl 2018 Veľkonočné prázdniny     4.apríl 2018   PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/   08:25-09:10, B–veľká chodba, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 8.-11.apríl 2018 Projekt „Határtalanul“ /Ing. Brigita Bernáthová, Attila Tamás, žiaci podľa harmonogramu*/   celý deň, Szerencs, Miskolc, Lillafüred, Debrecen, Kazincbarcika   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   10.apríl 2018   Generálna skúška EČ MS zo SJSL /Ing. Mikuláš Kalitza, III.A OA vjm, ME vjm/   09:25-11:25, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2018

 1.-2.marec 2018   Jarné prázdniny   marec 2018   Triedne aktívy ZRPŠ /podľa harmonogramu/ Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried     5.marec 2018        Školenie predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov pri EČ a PFIČ MS 2018 /podľa harmonogramu/ 15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová  6.marec 2018 Pekná  maďarská reč /PhDr. Andrea Pankovics, Dominik Szabó, žiak II. A triedy/ celý deň, Košice Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics    7.marec 2018     Recitačná súťaž - Tompa Mihály szavalóverseny  /PhDr. Andrea Pankovics, Edina Bodzásová, žiačka III.A triedy/ celý deň, …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2018

    5.február 2018       Pravopisná súťaž v slovenskom jazyku /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A vjs, II.A vjs/ 13:20-14:10, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák   6.február 2018     Metodická hodina – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, majstri odbornej výchovy/ 14:10, B5, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 7.február 2018 Beseda so zaujímavou osobnosťou - Ing. Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou  /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Polláková, všetky ročníky OA/ 13:20, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2018

12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/ celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová 16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/ 14:20, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik   17.január 2018 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2018 Olympiáda v anglickom…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2017

december 2017 Preventívny program „Duševné zdravie“ /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.C, I.D triedy/ na zastupovaných hodinách v I.A, I.C, I.D triede, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.december 2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /členovia PRK PVP/ 14:05, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 3.december 2017 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, zoznam a počet žiakov sa spresní/ od 13:00-nedeľa, mesto Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová 5.december 2017 Mikuláš n a našej škole /Mgr. Katarína Banyková ,žiaci žiackej školskej rady/ 10:20-12:00, Budova A,B,C, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2017

6.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4.vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     9.november 2017   Divadelné predstavenie „Grófka Marica“ /Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Mária Feketeová, Žiaci triedy II. D a I.A OA/ celý deň, Štátne divadlo Košice Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová 9.november 2017 až 22.november 2017…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2017

    4.október 2017     Zasadnutie PRK dvojročné odbory /členovia PRK/  14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     5.október 2017     Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK/  14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda     9.október 2017     Plenárne zasadnutie ZRPŠ  13:15, chodba B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Eva Vassová   10.októbra 2017     Ako sa efektívne učiť /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.D triedy/  5. vyučovacia hodina TSV a 8. vyučovacia hodina TRH, B17, SOŠ…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2017

6.september 2017 Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. A triedy/ 1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 7.september 2017 Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. C triedy/ 1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková   8.september 2017 Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. D triedy/ 1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 16.september 2017   Medzibodrožský kultúrny festival,  Kráľovský Chlmec – prezentácia odborov školy Zodpovedný: ZR TV – Ing. Miroslav Gonda 20.september…Čítať ďalej →