Plán akcií na mesiac január 2014

        Plán akcií na mesiac január 201410.január2014Nábor žiakov – Prešovská Univerzita – Fakulta Manažmentu /Žiaci IV.A triedy/ 10:00- 10:45, B-6,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő  15.január2014  Odovzdávanie riešení  2.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő 16.január2014 Exkurzia: DIESELCENTRÁLA –…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 20132. december2013Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók2.-13. december2013Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová ValériaIng. Kacsiková Agnesa/ Priebežne,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 2.december2013PROFTEENS / Mgr. Enikö Pogányová,Mgr. Kázsmérová K.,žiaci IV. A triedy/- podľa vypracovaného harmonogramu SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť  B6 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová 3.december2013Zasadnutie triedneho aktívu RZ pre II.B triedu, 13:30, A-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová  4.december2013EXPERT /žiaci…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2013

 11.november 2013Informatická súťaž iBOBOR - kategória SENIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/5. vyučovacia hodina,učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta 11.november 2013Zasadnutie PRK VJ a SPV /členovia PRK/15:00, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 12.november 2013 Informatická súťaž iBOBOR - kategória JUNIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;žiaci 1. a 2. roč. podľa zoznamu/5.a 6. vyučovacia hodina, učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta13. november2013Študentská kvapka krvi- darovanie krvi – zoznam účastníkov sa spresní podľa záujmuNemocnica…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október

7. október 2013Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmeco 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 8.október 2013  Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A / 3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók  11.október 2013 Minifutbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec – jesenná časť medzitriednej súťaže / Žiaci SOŠ, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Kalitza Mikuláš, Bc. Jurčák Ladislav/7:30 – 14:00 Športové ihrisko Kr. Chlmec ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa  v Čiernej n/ Tisou) Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  15.október 2013Rozdávanie  úloh  1.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján)Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanicaZodpovedná: Ing. Valéria Kunová22.09.2013 -13.10.2013Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián – III.B, Balogh Jozef, Szalontai Tibor – IV.A, Varga Tomáš, Bangaová Réka, Petriková Martina, Šiškaová Izabela – II.D, Nehéz Krisztián – II.E, Koškovský Kristián – III.D)BudapešťZodpovedná: Ing. Mikuláš Kalitza 18.09.2013Mosty bez bariér  (Pedagógovia a žiaci školy )O 10:00, SOŠ Pribeník Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás20.09.2013Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne september…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová 6. jún 2013Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 6. jún 2013Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť – budova A, Praktická časť – kadernícky  salón č.2SOŠ Kráľovský ChlmecZodpovedná: Veronika Tamasiová10. jún 2013Klasifikačná pedagogická rada – pre triedy III.D, III.E14:30, SOŠ Kráľovský Chlmec, B4 11. jún 2013 Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka – podľa harmonogramu11:10 do 12:45 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B24Zodpovedná: Mgr.…Čítať ďalej →