Plán akcií na mesiac jún 2014

         3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/ Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová 6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API - SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria 9.jún 2014 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná rada pre III.D a III.E trieduo15:00, zborovňa SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec 11. – 13.jún 2014 Akademické voľno pre žiakov III.D a III.E triedy 10.jún 2014 Previerka zručnosti //II.D trieda, MOV, učitelia OP /7:30 – 13:00,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2014

    5.máj 2014 Ako sa stať úspešným podnikateľom (beseda)  Ing. Kunová Valéria, I.A/B-OA, II.A/B-OA 7.vyučovacia hodina , B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria   6.máj 2014 Prednáška s odborníkmi Policajného zboru na tému : Mládežnícka kriminalita / III.A,  II.D, II.B, Mgr. Angelika Hajdók/   10:00-11:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók   7.máj 2014 Triedny aktív rodičovského  združenia / Ing. Šipošová Mária, I. A – OA, ME/   15:00,A-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária     9.máj 2014 Zasadnutie PRK ekonomické predmety –…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2014

 2.-4. apríl2014Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.)3dní ,SOŠ NITRAZodpovedná: Ing. Eva Vassová 4. apríl2014Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová4. apríl2014Triedny aktív rodičovského združenia III.A triedyO 14:00, B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Valéria Kunová 11.apríl2014Školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku pre žiakov slovenských tried (Žiaci SOŠ  z tried s vjs, Mgr. Šemegová,Ing. Kacsiková) Od 11:00, B-24,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová14.apríl2014Zasadnutie pedagogickej rady -klasifikačná rada za 3. štvrťrok šk. roku 2013/2014Od 15:00,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2014

 Od  03. -  07. marca  2014Jarné prázdniny  13.-14.marec 2014Dni otvorených dverí8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovední: Mgr. Enikő Pogányová 14.marec 2014Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová18.marec 2014EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2014

        Plán akcií na mesiac január 201410.január2014Nábor žiakov – Prešovská Univerzita – Fakulta Manažmentu /Žiaci IV.A triedy/ 10:00- 10:45, B-6,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő  15.január2014  Odovzdávanie riešení  2.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő 16.január2014 Exkurzia: DIESELCENTRÁLA –…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 20132. december2013Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók2.-13. december2013Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová ValériaIng. Kacsiková Agnesa/ Priebežne,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 2.december2013PROFTEENS / Mgr. Enikö Pogányová,Mgr. Kázsmérová K.,žiaci IV. A triedy/- podľa vypracovaného harmonogramu SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť  B6 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová 3.december2013Zasadnutie triedneho aktívu RZ pre II.B triedu, 13:30, A-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová  4.december2013EXPERT /žiaci…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2013

 11.november 2013Informatická súťaž iBOBOR - kategória SENIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/5. vyučovacia hodina,učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta 11.november 2013Zasadnutie PRK VJ a SPV /členovia PRK/15:00, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 12.november 2013 Informatická súťaž iBOBOR - kategória JUNIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;žiaci 1. a 2. roč. podľa zoznamu/5.a 6. vyučovacia hodina, učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta13. november2013Študentská kvapka krvi- darovanie krvi – zoznam účastníkov sa spresní podľa záujmuNemocnica…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október

7. október 2013Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmeco 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 8.október 2013  Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A / 3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók  11.október 2013 Minifutbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec – jesenná časť medzitriednej súťaže / Žiaci SOŠ, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Kalitza Mikuláš, Bc. Jurčák Ladislav/7:30 – 14:00 Športové ihrisko Kr. Chlmec ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa  v Čiernej n/ Tisou) Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  15.október 2013Rozdávanie  úloh  1.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján)Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanicaZodpovedná: Ing. Valéria Kunová22.09.2013 -13.10.2013Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián – III.B, Balogh Jozef, Szalontai Tibor – IV.A, Varga Tomáš, Bangaová Réka, Petriková Martina, Šiškaová Izabela – II.D, Nehéz Krisztián – II.E, Koškovský Kristián – III.D)BudapešťZodpovedná: Ing. Mikuláš Kalitza 18.09.2013Mosty bez bariér  (Pedagógovia a žiaci školy )O 10:00, SOŠ Pribeník Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás20.09.2013Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne september…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová 6. jún 2013Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 6. jún 2013Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť – budova A, Praktická časť – kadernícky  salón č.2SOŠ Kráľovský ChlmecZodpovedná: Veronika Tamasiová10. jún 2013Klasifikačná pedagogická rada – pre triedy III.D, III.E14:30, SOŠ Kráľovský Chlmec, B4 11. jún 2013 Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka – podľa harmonogramu11:10 do 12:45 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B24Zodpovedná: Mgr.…Čítať ďalej →