ZRUČ SEO

ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila súťaže, Z R U Č SEO, ktoré sa konali v dňoch od 12. apríla do 14. apríla 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov, mechanik elektrotechnik - súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov, a v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnilo…Čítať ďalej →
Exkurzia do Skanzen Sóstó

Exkurzia do Skanzen Sóstó

Dňa 14. apríla 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu, ktorého cieľom bolo pozrieť si výstavu v Maďarsku usporiadanú pri príležitosti pamätného roku Petőfiho. Program sa začal v Penzióne Kalamáris, ktorý je nezvyčajnou reštauráciou, keďže namiesto skutočného jedla ponúka Petőfiho básne. Naši žiaci si spoločne zasúťažili a pomocou rôznych obrázkov a hudby sa potom pokúsili priblížiť básnika k súčasnosti. Potom sa zoznámili s ľudovými pojmami. So starými nástrojmi, prístrojmi a odevmi patriacimi ku každodennému dedinskému životu, to všetko sa objavovalo v Petőfiho dielach a približovalo ho žiakom. V druhej polovici programu vedúca…Čítať ďalej →
Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Dňa 31. 3. 2023 žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A a III.B tried. Cieľom bolo získať nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale aj krásne zážitky.  STM je na to najvhodnejšie miesto, keďže ponúka rôzne príležitosti na spoznávanie nových javov. V rámci múzea sú rôzne zastávky, ako napr. Sieň elektrických výbojov, kde sa žiaci prostredníctvom svetelných dynamických ukážok a elektrostatických pokusov aktívne zoznámili s ochranou pred nebezpečným napätím z reálnych transformátorov, induktorov a generátorov. Ďalšou zaujímavosťou STM je Planetárium, v ktorom  návštevníci môžu objaviť fungovanie slnečnej sústavy. V…Čítať ďalej →
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa vody

Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa vody

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel oslávili Svetový deň vody.  Pri tejto príležitosti sa 3. apríla 2023 zúčastnili exkurzie, počas ktorej sa obohatili nielen o nové poznatky, ale aj o zaujímavé a užitočné skúsenosti. Voda je všade okolo nás a je nevyhnutnou zložkou ľudského života. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali dostatok informácií o kolobehu vody v prírode ako aj o tom, akým spôsobom sa voda zdokonaľuje, aby sme ju mohli bezpečne využívať v našich domácnostiach. Vzdelávaním detí a mládeže sa v tejto oblasti zaoberá Environmentálne vzdelávacie zariadenie v Michalovciach. V rámci prírodovedného…Čítať ďalej →
Oznámenie

Oznámenie

Z organizačných dôvodov na 5.4.2023 riaditeľka školy udeľuje žiakom (okrem II.F, II.NŠ triedy) riaditeľské voľno. Veľkonočné prázdniny: 6.4.2023 - 11.4.2023 Začiatok vyučovania po prázdninách: 12.4.2023 - B týždeň / stredaČítať ďalej →
Plán akcií na mesiac apríl 2023

Plán akcií na mesiac apríl 2023

3.apríl 2023 (A/pondelok)Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody (exkurzia presunutá z marca) MichalovceTriedy: I.A, I.B, II.A LOG; Mgr. Beáta Csatlósová;  Mgr. Gabriela Geri Tamašková - celý deňZodp.: Mgr. Beáta Csatlósová4.apríl 2023 (A/utorok)Exkurzia do firmy BudamarIng. Katarína Krížová, Ing. Helena Kovácsová Triedy: III.A LOG+POZSZ vjs, III.B ME+MSZ vjm 10:10-14:00, Firma Budamar, Čierna nad TisouZodp.: Ing. Katarína Krížová4.apríl 2023 (A/utorok)Veľkonočné trhyRecepcia v kaderníckom salóne žiaci III.D KAD vjm s školského parlamentu - 10:00 – 17:00Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, školský parlament5.apríl 2023 (žiaci RV) (A/streda)Aktualizačné vzdelávanie pre PZ1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.; …Čítať ďalej →
Deň Učiteľov!

Deň Učiteľov!

Ján Amos Komenský, učiteľ národov, bol vždy presvedčený o tom, že kľúčom k ľudskému šťastiu je práve vzdelanie. 28. marca pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Svetový deň učiteľov. Pri tejto príležitosti, členovia školského parlamentu predniesli krátky prejav v spoločenskej miestnosti a odovzdali symbolické darčeky, ktoré vytvorili vlastnými rukami všetkým pedagógom školy. [custom-facebook-feed feed=3]Čítať ďalej →
Workshop Startup! Podnikanie

Workshop Startup! Podnikanie

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená - každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica…Čítať ďalej →
Matematický klokan

Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž, Matematický klokan, oslavuje už 25 rokov. Do súťaže sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia  a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Súťaž sa v tomto školskom roku konala 27. marca 2023.  Do riešenia sa prihlásilo 10 žiakov v  kategórii KADET O12 (1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch obťažnosti. Svoje výsledky netrpezlivo očakávajú a môžu si ich aj sami pozrieť na…Čítať ďalej →