Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2024. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu.Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo štyroch tém a mali pätnásť minút na zozbieranie myšlienok a prípravu na prezentáciu svojej eseje.Školského kola sa zúčastnili Bodnár Nikolas I.B, Csóka Nikolas I.B, Üveges Bence I.B, Peter Pavel Varjan I.B, Varga Erik I.B, Szmolyák Peter II.B, Szabó Ádám…Čítať ďalej →
Brožúry odboru prevencie kriminality

Brožúry odboru prevencie kriminality

Brožúry odboru prevencie kriminality MV SR na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”.(kliknutím na obrázok sa otvoria brožúry vo formáte pdf)Čítať ďalej →
Vianoce 2023

Vianoce 2023

Zažiť duchovnosť vianočných sviatkov, znovu veriť v príchod dobra, ktorý dostávame životom, je pre veriacich aj neveriacich stále väčšou výzvou. Atmosféra Vianoc spojila učiteľov a žiakov našej školy, aby oslávili narodenie Ježiša dôstojným slávnostným programom. Po triednickej hodine nasledoval obľúbený biblický kvíz a kvíz gramotnosti Heureka. Po súťažiach v slávnostnom programe atmosféru Vianoc približovali básne a hudobné skladby na privítanie Ježiška. Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok. Biblická súťaž:1. miesto: I.B trieda2. miesto: II.B trieda3. miesto: I.C trieda Kvíz Heureka:1. miesto: IV.B trieda2. miesto: I.B…Čítať ďalej →
Vianočné trhy na našej škole

Vianočné trhy na našej škole

8.12.2023 a 15.12.2023 žiaci odboru logistika a členovia študentského parlamentu  organizovali na našej škole vianočné trhy.  V ponuke boli nádherné produkty chlapcov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktoré boli vyrobené s vianočnou tematikou v rámci odborného výcviku. Marketingu pomohol katalóg výrobkov a akcie, ako Medzibodrožský festival,  Svätomartinský festival, deň otvorených dverí, kde aj verejnosť mohla nahliadnuť  do prác šikovných rúk našich programátorov. Najpopulárnejšie boli svietiace stromčeky a vianočné gule s menami pre konkrétne osoby. Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety a ozdoby.  Žiaci vyrobené produkty následne zabalili, evidovali a zaúčtovali, čím prispeli k rozvoju vlastnej finančnej gramotnosti. Cieľom aktivity bolo podporiť kreativitu a nápaditosť  našich…Čítať ďalej →
Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Dňa 19. decembra 2023 nás navštívili zástupcovia centra kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho Komárom, s cieľom poskytnúť žiakom končiacich ročníkov informácie o možnostiach štúdia na danej škole. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení so študentským životom na škole a na internáte. Absolventi univerzity hovorili aj o projekte Erasmus+, v rámci ktorého je možné absolvovať zahraničný študijný pobyt. Žiaci mali možnosť získať adekvátne informácie priamo od prezentujúcich zástupcov Univerzity. Ďakujeme za návštevu a príjemnú priateľskú atmosféru. Čítať ďalej →
Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Pri príležitosti najkrajších sviatkov roka sa žiaci školského parlamentu rozhodli vyhlásiť nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove. Do zbierky sa zapojili žiaci, ako aj zamestnanci našej školy. Vianoce sú obdobím pokory a poďakovania, preto je dôležité si v tejto výnimočnej chvíli zaspomínať aj na tých, ktorým osud nedoprial tráviť vzácne vianočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Veríme, že aj takouto formou sa nám podarilo trošku prispieť k tomu, aby sviatky radosti, pokoja, lásky a obdarovania im priniesli atmosféru a čaro Vianoc.Čítať ďalej →
Ideme hrať ping poooong

Ideme hrať ping poooong

Stolnotenisový turnaj pre žiakov Strednej Odbornej školy techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Dňa 15.12.2023 pre žiakov SOŠTaR - MSZMSZ v Kráľovskom Chlmci bol zrealizovaný stolnotenisový turnaj.  Tento turnaj sa realizoval na podnet KSK. Do finálovej časti turnaja sa prebojovalo desať chlapcov, kde z vyžrebovaných súťažiacich do ďalšieho kola postúpil len víťaz zápasu. Výsledky jednotlivých zápasov základného kola:Jozef Balog – Erik Berki 2:1Juraj Juhász – Roland Cicu 2:0Kristóf Zdibák – Boris Hornyák 2:0Norbert Teru – Tibor Rinkács 2:1Alex Bók – Márk Palágyi 0:2 Výsledky semifinálových zápasov: Márk Palágyi – Kristóf Zdibák 0:2Juraj Juhász…Čítať ďalej →