Slávnostné pripínanie zelenej stužky v IV.B triede

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Slávnostné pripínanie zelenej stužky sa uskutočnila  dňa 2. decembra 2022 v reštaurácii Penzión Italia. Sedem žiakov na odbore mechanik elektrotechnik a štyria žiaci na odbore mechanik strojov a zariadení mohli osláviť svoju stužkovú slávnosť v rodinnej atmosfére medzi svojimi rodičmi a učiteľmi. Pri príležitosti jednej z najkrajších udalostí stredoškolských rokov Vám blahoželáme a prajeme zmysluplnú prípravu a vytrvalosť na maturity![/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1670175056957-41cc825f-13bb-1" include="27450,27451,27452,27453,27454,27455,27456,27457,27458,27459,27460,27461,27462,27463,27464,27465,27466,27467,27468,27469,27470,27471,27472,27473,27474,27475,27476,27477,27478,27479,27480,27481,27482,27483,27484,27485,27486,27487,27488,27489,27490,27497,27491,27492,27493,27494,27495,27496"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

1. december je svetovým dňom boja proti AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 1. december je svetovým dňom boja proti AIDS. Naši žiaci so svojimi kresbami upozorňovali na túto chorobu a na boj proti nej. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1669907720354-c40ef967-7992-7" include="27435"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

29. novembra 2022 sa konalo na našej škole školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov a súťaž bola rozdelená na dve časti. Písomná časť sa skladala z počúvania a čítania s porozumením a gramatiky. V ústnej časti sa žiaci zaoberali reakciou na obrazový podnet a na situačné dialógy. Na prvom mieste sa umiestnil Márk Krajnik zo IV.A triedy, druhý bol František Ficzu z III.B triedy a na treťom mieste sa umiestnil Dávid Pataky zo IV.A triedy. Úspešnými riešiteľmi boli okrem nich: Ladislav Bacso – I.A Enikő Kohutová –…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022  1. december 2022 Previerka zručností  /Bc. V. Molnár, Bc. S. Baloghová, žiaci II.C KAD vjm/ 1.-6.VH,  salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 1. december 2022 Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky” /tvorba pohľadníc na hodinách ETV, OBN, TRH, žiaci 1.,2,.3. ročníka, vyučujúci na danej hodine/ 8.VH, A39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová 1. december 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2022 Vianočné trhy 10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský…Čítať ďalej →

Ocenenie žiačky pri príležitosti Dňa študentstva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Dňa študentstva sa rozhodla naša škola oceniť aktívneho žiaka na základe jeho úspechov. Návrhy na ocenenie žiakov v rámci školy, predložili triedni učitelia školskej výberovej komisie. Medzi návrhmi na ocenenie bola žiačka Sofia Kreškociová z III.A triedy odboru LOG, žiak  Patrik Koncz z II.A triedy odboru POZSZ  a žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy odboru KAD. Kritéria spĺňala žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy.  Jej úspechy boli nasledovné: Počas štúdia dosahuje výborné študijné výsledky, má vzornú dochádzku. Je svedomitá, pracovitá, disciplinovaná, priateľská. Ako členka školského parlamentu sa aktívne zapája do mimoškolských aktivít dňa 21.3. 2022 – získala…Čítať ďalej →

Porada predsedov školského parlamentu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Členovia študentského parlamentu Košického samosprávneho kraja organizovali stretnutie pre predsedov a predsedníčky školských parlamentov poradu, ktorá sa uskutočnila 22. 11.2022 v SPŠE Komenského 44, 040 01 Košice- Sever. Stretnutia sa zúčastnil aj žiak našej školy, predseda nášho školského parlamentu, Slavomír Bolaček z III.A triedy, odboru LOG. Deň bol nabitý pestrým programom a aktivity, ktoré sa uskutočňovali počas celého dňa boli zaujímavé a hlavne zábavné. Náš žiak mal možnosť získať prospešné a kvalitné informácie z okruhu rôznych tém, ktoré si medzi sebou predsedovia vymieňali. Sme radi, že sa Slavomír zúčastnil tejto porady a snaží sa aj takouto formou nadobudnuté cenné rady odovzdať nášmu školskému parlamentu.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1669299818113-cd0dc14c-1624-4" include="27377,27378,27379,27380,27381"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Medzinárodný deň tolerancie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.“ Viktor Frankl   Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1996. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli  pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie organizovať aktivitu na pôde našej školy s cieľom priblížiť žiakom základný význam slova tolerancia a premietnuť dôležitosť tohto pojmu aj do praxe. V spolupráci so školským parlamentom sme žiakom poskytli informácie o tolerancií, o formách a prejavoch intolerancie. Žiaci sa mohli oboznámiť s touto témou aj pomocou…Čítať ďalej →

DOD na našej škole

Počas dní 11. a 15. novembra 2022 sme privítali žiakov Základných škôl Veľké Trakany  VJM, Čierna nad Tisou VJM, Bieľ  VJM, Leles VJS, Boľ VJM, Borša VJS, Streda nad Bodrogom VJS, Streda nad Bodrogom VJM, Somotor VJS, Somotor VJM, Veľký Horeš  VJM. Našim prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní pri voľbe strednej školy. Prítomní žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne vybavené odborné učebne a dielne, štýlovú knižnicu, nový kadernícky salón, pričom sa oboznámili nielen s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole. Záujemcom boli poskytnuté všetky informácie z komplexnej prezentácie,…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]S hlavným cieľom podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov je zapojenie sa do informatickej súťaže iBOBOR. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku bol organizovaný už 16. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich a medzi nimi aj 65 našich žiakov. V dňoch 8. a 10. novembra súťažili v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Najlepšie výsledky zo školy dosiahli: V kategórii SENIOR: Nikola Marciová  III.A LOG a Denis Hornyák III.A LOG V kategórii JUNIOR: Juraj Juhász I.A POZSZ a Ladislav…Čítať ďalej →