Plán akcií na mesiac október 2013

7. október 2013 Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec o 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková   8.október 2013     Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A /   3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók…

STRASBURGBAN JÁRTUNK

Iskolánk néhány diákja 2013. márciusában  bekapcsolódott a  Mgr. Monika Smolková európai uniós parlamenti képviselő által középiskolás diákok számára meghirdetett versenybe, mely az Európa jövője a kezünkben van címet viselte. A kis csapat sikeresen helytállt, és a jutalmuk sem maradt el – kirándulást nyertek Strasburgba. A szeptember 7-ei indulást a kassai buszpályaudvarról lázas készülődés előzte meg. …

BOLI SME V ŠTRASBURGU

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“. To bol presný názov súťaže, ktorú dňa 27. 5. 2013 vyhrali štyria študenti našej školy. No s výhrou prichádza aj odmena. Tá ich neminula ani tento krát a tak sa dostali do Štrasburgu.  Síce ich cesta bola dlhá, no jej cieľ bol o to viac záživný. Asi si viete predstaviť, aké…

Akadálymentesített hidak – az idén ötödik alkalommal

A fogyatékkal élő emberek elfogadásáról és megsegítéséről manapság egyre többet hallani. Számos kezdeményezésnek lehetünk tanúi, melyek azt a nemes célt szolgálják, hogy a társadalom megtanuljon együttélni a mássággal és elfogadja a sérült embereket. A perbenyiki Mailáth-kastély az idén szeptember 18-án már ötödik alkalommal adott otthont az Akadálymentesített Hidak címmel szervezett találkozónak, amely a régió fogyatékkal élő és egészséges középiskolás diákjainak  fesztiválja. A példaértékű…

PO PIATY RAZ MOSTY BEZ BARIÉR

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú. Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto…

A nyelvek európai napja

A nyelvek európai napja alkalmából 2013. szeptember 26-án iskolánkon szórakoztató műveltségi vetélkedő zajlott. A szervezők – Hajdók Angelika, Leczo Bernadett és Matyi Erika tanárnők – célja elsősorban az volt, hogy e  rendhagyó délelőtt során rámutassanak Európa soknyelvűségére és felkeltsék a diákok érdeklődését e nyelvek iránt. A vetélkedőn a III.A és a III.B osztály tanulói vettek részt, akik négy- illetve ötfős csoportokban…

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej. Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli…

Szüreti ünnepség volt városunkban

„A világ kezd már szörnyen kopni, Megavult, ócska, szintelen, Borzasztó sok az ember gondja, A bánat is töméntelen. Könnyítsünk hát bús sziveinken, Lobbanjon fel a régi láng, Álljon elő egy pillanatra A régi, boldog, jó világ!“ (Ady Endre: Szüret)  Szüreti ünnepségen volt városunkban Az idén szeptember 20-tól 22-ig tartott a  hagyományos Bodrogközi Kulturális Fesztivál, amely…

Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci

V dňoch 20.-22. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň sviatkom vinobrania i Dňom mesta. Trojdňový festival ponúkol množstvo programov pre zábavuchtivých. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa tejto farebnej plejády zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sme postavili vo vestibule s neskrývaným cieľom – aby návštevníci získali prehľad  o tom, čo ponúka naša škola.…

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013 Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján) Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanica Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová 22.09.2013 – 13.10.2013 Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián…