Dôvody, prečo študovať na našej škole

Tradícia a kvalita, Široký výber krúžkových činností, Zvýšená pozornosť venovaná výuke cudzích jazykov, Kvalitne vybavené odborné učebne, Moderne vybavený kadernícky salón, Možnosť získania zváračského preukazu, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Možnosť vyskúšať si podnikanie v rámci „Cvičnej firmy“. Bezplatne poskytujeme Pracovné oblečenie a pracovnú obuv pre všetky učebné i študijné odbory, v ktorých sa…

OKOK, amiért érdemes a mi iskolánkat választani

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Hagyomány és magas színvonalú oktatás, Szakkörök széles választéka, Megkülönböztetett figyelmet szentelünk az idegen nyelvek oktatására, Szaktantermeink magas színvonalú felszereltsége. Fodrász szalonunk modern felszereltsége. Hegesztői tanfolyam elvégzése tanúsítvány megszerzésével. Szakmai jártasságot igazoló tanúsítvány megszerzése elektronikából. Lehetőség nyílik kipróbálni a vállalkozást…

Nemzetközi drogellenes világnap

A kábítószerek már régen nemcsak a drogfüggők szűk körének a problémája.  A drogok és a drogterjesztés határokon és kontinenseken átívelő jelenség,  amelynek  egészségkárosító hatása és súlyos társadalmi valamint gazdasági  következményei vannak. Ezen problémák megoldására  nem létezik egyértelmű és univerzális recept. Az egyedüli megoldást a széleskörű és rendszeres tájékoztatás jelenti, amelynek során egyértelművé válik, hogy a drogok nem  vezetnek a teljes boldogsághoz. Éppen ezért…

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja. Práve z toho dôvodu…

Bodrogközi alapiskolák 5. sportolimpiája

Iskolánkon a június nem csupán a diákok és tanáraik egész évi munkájának a végét és a nyári szünidőre való ráhangolódást jelenti, hanem immár 5. éve a sportolás és az egészséges versengés sokak által várt ünnepe is. 2013.június 14-én ötödik alkalommal rendeztük meg a bodrogközi alapiskolák sportolimpiáját az intézményünk tiszacsernyői kihelyezett részlegén. Idén a következő 9 iskola több mint 250 diákja vett részt…

5. ročník športovej olympiády

Ako býva zvykom na našej škole, jún nie je iba mesiacom vyvrcholenia celoročného úsilia žiakov a ich pedagógov a radostných chvíľ očakávania letných prázdnin, ale aj športovania a zdravého súperenia. 14.6.2013 sme už piaty rok organizovali Športovú olympiádu Medzibodrožia pre žiakov základných škôl nášho regiónu v priestoroch pracoviska školy v Čiernej nad Tisou. Tento rok sa súťaže zúčastnilo nasledovných 9…

Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

       V priestoroch SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23 sa dňa 11.6.2013 uskutočnilo školské kolo  Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl, zmerali si sily s pravopisom a gramatikou. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: Valéria Harcsová (I.A) 2. miesto: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A) 3. miesto: Klaudia Világiová (II.A)  a Bálint Magyar…