Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov – Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov Dňa 30. júna 2020 v čase od 7:35 hod. do 12:35 hod. sa budú konať triednické hodiny v priestoroch školy. Žiaci dostanú vysvedčenia za 2. polrok š. r. 2019/2020 a budú im poskytnuté dôležité informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania. V doobedňajších hodinách budú vyplatené sociálne a motivačné štipendiá. Žiadame všetkých žiakov, aby sa v uvedenom čase bezpodmienečne dostavili do školy.   Upozorňujeme na dodržiavanie platných hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky!         Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek   2020. június 30-án 7:35 - től 12:35 –ig osztályfőnöki órákra kerül…Čítať ďalej →

Oznámenie

Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa maturitné a záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 budú konať administratívne. Klasifikácia žiakov za posledný ročník bude ukončená ku dňu 7. mája 2020. Zároveň oznamujeme všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že riaditeľ školy do 30. apríla 2020 oznámi predmety, ktoré v 2. polroku nebudú klasifikované.Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 9.4.2020 do 14.4.2020 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie je prerušené.  Vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 15.4.2020 pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných  sviatkov, aj keď v tomto roku v obmedzenom režime.  Čítať ďalej →

Ďalšia pomoc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vďaka kolegovi Alexandrovi Molnárovi naša škola v spolupráci  s Košickým samosprávnym krajom  sa zapojila do aktivity „Pomôž nemocnici“. Na dvoch 3D tlačiarňach tlačíme komponenty do ochranných štítov. Prvú várku vytlačených komponentov - rámikov (54 kusov) a matíc (110 kusov) - sme poskytli na výslednú montáž ochranných štítov. V aktivite ďalej budeme pokračovať podľa potreby...[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1586378021851-f018a4b0-d8cd-7" include="21143,21144,21145,21146,21147,21148,21149,21150,21142"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Pomáhame ako vieme …

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  za pomoci majsterky, krajčírky Beáty Babosovej, šije rúška. Väčšinu pripravených rúšok sme doručili na úrad KSK, niekoľko sme rozdali zdravotníkom v našom okolí a rúškami sme vyzbrojili aj  našich zamestnancov, ktorí  vykonávajú službu na našich pracoviskách.   Šitie rúšok naďalej prebieha pre našich pedagógov a  žiakov školy.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1585165930819-90b1e2f9-af9e-3" include="21089,21090,21091,21092,21088"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

UPOZORNENIE – FIGYELEM!

Milí žiaci!   Od dnešného dňa vyučovanie prebieha digitálnou formou cez „EVY portál“  e-learningové vyučovanie. Sledujte termínované úlohy a usmernenia svojich učiteľov podľa rozvrhu hodín!   Kedves diákok!   A mai naptól digitálisan tanítunk, amelyre iskolánk „elektronikus tanulás“ portálját használjuk. Figyeljétek a határidős feladatokat és tanáraitok utasításait az órarend szerint!  Čítať ďalej →