Plán akcií na mesiac jún 2022

Plán akcií na mesiac jún 2022

  Plán akcií na mesiac jún 2022  1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/ 1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/ 12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.-10. jún 2022 Odborná prax 3. ročníkov študijných odborov OA, LOG vjs /žiaci III.A triedy OA, LOG vjs, Ing. Erika Vargová, Ing. Kamilla Pataky/ 08:00 – 14:00, zamestnávatelia Zodpovedná: Ing. Erika Vargová  1.-14. jún 2022 mimo So, Ne Vzdelávací kurz „Autoelektronika“…Čítať ďalej →

Návšteva partnerskej školy v meste Sárospatak

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel sa opäť obohatili o nové zážitky. Naša partnerská škola, Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon, pri príležitosti 10. výročia jej fungovania pod vedením reformovanej cirkvi nás pozvala na návštevu školy, v rámci ktorej sme sa mohli zúčastniť zaujímavých programov. Pre chlapcov bol najpútavejšou aktivitou futbalový turnaj, kde dosiahli vynikajúci výsledok, umiestnili sa na druhom mieste a získali striebornú medailu. Po náročných zápasoch ich čakalo bohaté občerstvenie, kde si vychutnali okrem iného aj skvelý  kotlíkový guláš. Ostatní žiaci si po prehliadke školy vypočuli zaujímavé prednášky, napríklad reformovaného teológa o Turícach. Inšpirovať…Čítať ďalej →

Rozlúčka 2022

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré sa nám zdajú, akoby trvali večnosť, iné sú iba kratučké okamihy. Čas, ktorý štvrtáci z tried IV.A a IV.B strávili na našej škole, bude určite patriť k  najkrajším aj nezabudnuteľným obdobiam našich životov. Štyri roky boli žiakmi SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci. Štyri  roky, ktoré boli pre nás všetkých náročné, ale aj krásne. Naučili sme sa, čo to je prezenčná a dištančná forma výučby. Ako sa učiť na diaľku, ako využívať techniku aj na užitočnú komunikáciu. Bol to nielen čas rozširovania obzorov a rozvíjania talentov, ale aj…Čítať ďalej →

Kaderník Medzibodrožia 2022

20. mája 2022 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec V. ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl s 10-timi  súťažiacimi z Košického kraja a Maďarskej republiky a 3 profesionálni kaderníci. Pre súťažiacich bola vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporila svojou účasťou aj široká verejnosť. Štvorčlenná medzinárodná hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej…Čítať ďalej →

Župné dni na Zemplíne – Deň otvorených dverí na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojila aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  sme sa snažili verejnosti predstaviť našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci mohli  nazrieť do každodenného života školy, no pripravený bol aj bohatý celodenný program. Hostia sa mohli tešiť na ukážku rôznorodého technického vybavenia školy, ako aj kultúrnu činnosť. Deň otvorených dverí sa uskutočnil 13. 5. 2022, hosťov privítala riaditeľka školy, Mgr. Enikő Pogányová na slávnostnom otvorení, ktoré začalo o 10:00 na prírodnom amfiteátri školy. Milovníci literatúry a cudzích jazykov sa následne…Čítať ďalej →

ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Srdečne očakávame každého návštevníka - žiakov a ich rodičov, rodiny, učiteľov a každého, koho zaujímajú nové technológie, literatúra, šport, hudba, resp. majú záujem sa pozrieť na zrekonštruovanú historickú budovu bývalého gymnázia. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠ TECHNIKY A REMESIEL V KRÁĽOVSKOM CHLMCI Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojí aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  verejnosti predstavíme našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci budú môcť nazrieť do každodenného života školy, no  pripravený je aj bohatý celodenný program. Tešiť…Čítať ďalej →

„Girl´s Day“ – Podporme dievčatá na ceste do IT

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT sa organizoval kariérny deň pre stredoškoláčky s názvom Girl's Day. Tento rok sa podujatie uskutočnilo 28. apríla 2022.   Prostredníctvom Girl´s Day mali dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka. Aj deviaty ročník sa uskutočnil kompletne v ONLINE forme. Bol vytvorený približne dvojhodinový program vysielaný od 10:00 naživo z  Girl's Day štúdia doplnený krátkymi videami, interaktívnymi výstupmi, diskusiou a tiež možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Tento rok…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2022

Plán akcií na mesiac máj 2022

1.     máj 2022   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja /nedeľa/ 1.-13. máj 2022   Erasmus+ 2021/2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, Arpád Tamók, Bc. Gabriel Dóczi, 27 žiakov podľa zoznamu od 29.4./   Celý deň, Győr, Maďarsko, zamestnávatelia   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   2.     máj 2022 Prijímacie skúšky – 1. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/   07:00 ŠO – LOG, POZSZ, MSZ, ME, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH 10:00 UO – KAD, MUR, AUO   Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková     2. máj 2022  …Čítať ďalej →

Štátne kolo súťaže Pekná maďarská reč

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 21. – 22. apríla sa uskutočnilo štátne kolo súťaže Pekná maďarská reč. Súťaž v kategórii „A“ , ktorá bola podporovaná Ministerstvom školstva SR, sa uskutočnila v budove základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V prestížnej súťaži v štyroch kategóriách súťažilo 52 študentov, čím dokázali svoje vedomosti,  lásku a oddanosť maďarskému jazyku. Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo dňa 21. apríla o 8.00 hod. v telocvični školy. Po otvorení sme išli   do triedy, kde sme sa mohli pripraviť, potom sa mohla začať súťaž. Prvým krokom bolo to, že sme si vylosovali  čísla. V prvom kole sme prečítali ukážky, ktoré sme nacvičovali …Čítať ďalej →

Prispievame k ochrane životného prostredia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Cítil by som sa optimistickejší, pokiaľ ide o svetlú budúcnosť človeka, keby strávil menej času preukazovaním, že dokáže prekonať prírodu, a viac času ochutnávaním jej sladkosti a rešpektovaním jej nadradenosti.“ (E.B. White) V duchu tejto myšlienky sa snaží aj naša škola chrániť prírodu a zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré podporujú ekologickejšie myslenie ľudstva. Práve preto sme sa v roku 2021 zapojili do ekologickej recyklácie elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Za túto činnosť bol našej škole udelený Zelený certifikát. Ochrana prírody je pre nás prioritou, pretože si uvedomujeme, že nie sme…Čítať ďalej →