OZNAM pre všetkých žiakov končiacich ročníkov

V súlade s Rozhodnutím MŠVVAŠ SR platným od 08.02.2021, Uznesením vlády SR č. 77 účinným od 06.02.2021 a usmernením KSK ako zriaďovateľa zo dňa 24.02.2021 oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov, t. j. IV.A triedy, II.NŠ triedy – maturanti a III.C triedy – 3-ročný učebný odbor, že dňom 03.03.2021 uvedené triedy povinne prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.   Vyučovanie bude prebiehať v škole podľa upraveného rozvrhu hodín. V študijných odboroch  dôraz sa bude klásť na odborné predmety, odborný výcvik a jazyky súvisiace s maturitnou skúškou. U žiakov učebného odboru sa bude vyučovať odborný výcvik a odborné predmety v súlade s požiadavkami ukončovania štúdia – záverečné skúšky.…Čítať ďalej →

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa v tomto roku uskutočnia online formou nasledovne: 4. 3. 2021 o 17:00 hod. - v slovenskom jazyku 5. 3. 2021 o 17:00 hod. - v maďarskom jazyku Všetky DOD budú prebiehať na platforme MS Teams. Prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali. Následne na Vami uvedenú mailovú adresu Vám pošleme link na pripojenie. Ak máte otázky ohľadom štúdia na našej škole, môžete ich zasielať na adresu sekretariat@soskch.sk, alebo prostredníctvom formulára. Na otázky Vám…Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že od 15.2.2021 žiaci našej školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou – A týždeň. O možnom nástupe do školy a podmienkach,    za akých sa bude realizovať, Vás budeme informovať.Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe usmernenia KSK Vám oznamujeme, že od 25.1.2021 žiaci stredných škôl pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. O možnom nástupe do školy a podmienkach, za akých sa bude realizovať, Vás budeme včas informovať.Čítať ďalej →

Milí žiaci, vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v termíne od 11.01.2021 (B týždeň) pokračujeme v dištančnom vyučovaní – bez zmeny cez školský e-learningový portál. Podľa aktuálnych predpokladov, ak to bude pandemická situácia dovoľovať, prezenčnú výučbu začneme 25.1.2021 v pondelok – B týždeň. Predtým, od 22.1.2021 do 24.1.2021  by malo dôjsť k testovaniu žiakov, zamestnancov školy  a v prípade neplnoletých žiakov aj jedného zákonného zástupcu. Bližšie informácie ohľadom testovania Vám včas poskytneme. Želáme Vám pevné zdravie, mnoho síl a trpezlivosti!Čítať ďalej →

OZNAM – ÉRTESÍTÉS

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe rozhodnutia ministra školstva z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny uskutočnia od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021. Vyučovanie sa začína 11. 01. 2021 za aktuálnych pandemických podmienok – podmienené pretestovaním žiakov a jedného z rodičov.   Tisztelt szülők, kedves diákok! Az oktatási miniszter 2020. 12. 11-i rendelete alapján a karácsonyi szünet 2020. 12. 21-től 2021. 01. 08-áig tart. Az oktatás 2021. 01. 11-től folytatódik az időszerű járványkörülményeket figyelembe véve – feltételesen a diák és egy szülő tesztelésen való részvételével.Čítať ďalej →

Dotazník na vyplnenie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milí žiaci! Žiadame Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka v rámci dotazníkového prieskumu o návrate žiakov do školských lavíc. Dotazník je potrebné stiahnuť (na otvorenie použite najnovšiu verziu programu Acrobat Reader DC), vyplniť, uložiť pod názvom priezvisko_meno a odoslať na e-mailovú adresu školy: sekretariat@soskch.sk Ďakujeme za spoluprácu!   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2020/12/dotaznikovy-prieskum.pdf"]Čítať ďalej →

Srdce – symbol lásky, odvahy a bojovnosti

Zamestnanci našej školy vyhotovili zásobník v tvare červeného srdca na zber plastových uzáverov z fliaš. Je umiestnený pred budovou Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Týmto spôsobom chceme všetci spolu podporiť rôzne dobročinné akcie. Kolektív našej školy za zhotovenie tohto zásobníka získal od vedenia mesta ocenenie “Pre Chlmčanov“.   Pomôžme spolu tým, ktorí to najviac potrebujú!Čítať ďalej →

Vážení zamestnanci, milí žiaci!

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Človek vždy trochu verí v zázračné čaro Vianoc, nielen ty a ja, ale celý svet, celé ľudstvo, ako sa hovorí, preto sú sviatky, lebo bez zázrakov sa žiť nedá” – vyznáva Márai Sándor. Blížiacim sa decembrom čakáme všetci na tento zázrak, že sa opäť vrátite do školských lavíc ... Znovu budeme spolu v škole počas posledných týždňov roka, spoločne zapálime adventné sviečky, vianočným programom spolu oslávime príchod Ježiška a ešte pred prázdninami sa navzájom obdaríme drobnými darčekmi. Nestalo sa tak. Napriek tomu sme postavili vianočný stromček a na adventnom venci sa rad-radom zapaľujú adventné…Čítať ďalej →

X. ročník Literárnej súťaže Legere

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tento školský rok sa začal výnimočne kvôli pandémii. Tak, ako celé vyučovanie, aj školské súťaže sa konali dištančnou formou. 10. ročník  literárnej súťaže LEGERE v Nitre prebiehal on-line formou v troch kolách. Študenti pracovali v prvých dvoch kolách s pracovnými listami a v treťom kole mali pripraviť krátky film podľa uvedenej povinnej literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 11 odborných stredných škôl a 13 gymnázií, spolu 72 študentov. Súťaž bola náročná aj kvôli netradičnej forme. Zo všetkých odborných stredných škôl sa práve naša škola môže pýšiť prvým miestom. Uznanie a obrovská pochvala patrí našim študentom. Reprezentovali nás Ficzu František z I. B,…Čítať ďalej →