Obhajoba maturitnej práce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Po odovzdaní maturitnej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba vlastnej práce pred komisiou. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej maturitnej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce. Naši maturanti zo študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a 2697 K  mechanik  strojov a zariadení tiež splnili svoju povinnosť a obhájili vlastné maturitné práce. Počas dištančného vzdelávania sa okrem učenia venovali aj písaniu vlastnej práce. Napriek tomu, že maturitné skúšky v tomto školskom roku neprebiehajú klasickou formou,…Čítať ďalej →

MŠVVaŠ SR zverejnil aktuálne pravidlá pre návrat do škôl od 19.04.2021 – A SzK OTKSM közzé tette az aktuális szabályokat, amelyek az iskolába való visszatérésre érvényesek 2021.04.19-től középiskolákra vonatkozóan:

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618751806769-3997038a-a16d-6" include="22380,22377"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Škola pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania …

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto prípade sa jedná o moderné vybavenie odbornej učebne autoelektronika a autodiagnostika.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618604283923-76d32ca0-f856-4" include="22371,22370,22369,22368,22367,22366"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie v čase prázdnin je samozrejme  prerušené.  Dištančné vzdelávanie - vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 7.4.2021  (B týždeň -  streda)  pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň všetkým zamestnancom školy, žiakom a ich rodičom  praje vedenie Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci,  príjemné prežitie  veľkonočných sviatkov.   „Keď jarné kvety kvitnú, A slnko teplo hreje, Tak príroda svoju náruč Každému praje.“[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1623677371568-f578ef37-5d5a-6" include="22286,22287,22288,22289,22290,22291,22292"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Virtuálny Deň otvorených dverí na Strednej Odbornej škole- Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Keďže je tento školský rok situácia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 veľmi vážna, dôsledkom čoho došlo aj k uzavretiu škôl,  rozhodli sme sa realizovať  DOD netradičným spôsobom a to virtuálne/ online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Záujemcovi o našu školu, žiaci končiacich ročníkov základných škôl,  ich zákonní zástupcovia ako aj výchovní poradcovia mali možnosť zapojiť sa do netradičnej aktivity. Oboznámili  sa tak s možnosťami štúdia na našej škole, s kritériami prijímacieho konania. Informácie o škole získali  z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Vedenie školy i výchovno-karierový poradca…Čítať ďalej →

Rozhodnutie riaditeľa školy

[gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/03/Rozhodnutie-riaditela-skoly.pdf"]   Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V posledných dňoch sme v tejto súvislosti viackrát oslovili žiakov končiacich ročníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa vyjadrili k návratu na prezenčné vzdelávanie. Záujem žiakov v jednotlivých skupinách bol nízky aj z dôvodu nepriaznivého epidemiologického vývoja v regióne. V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo…Čítať ďalej →

OZNAM pre všetkých žiakov končiacich ročníkov

V súlade s Rozhodnutím MŠVVAŠ SR platným od 08.02.2021, Uznesením vlády SR č. 77 účinným od 06.02.2021 a usmernením KSK ako zriaďovateľa zo dňa 24.02.2021 oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov, t. j. IV.A triedy, II.NŠ triedy – maturanti a III.C triedy – 3-ročný učebný odbor, že dňom 03.03.2021 uvedené triedy povinne prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.   Vyučovanie bude prebiehať v škole podľa upraveného rozvrhu hodín. V študijných odboroch  dôraz sa bude klásť na odborné predmety, odborný výcvik a jazyky súvisiace s maturitnou skúškou. U žiakov učebného odboru sa bude vyučovať odborný výcvik a odborné predmety v súlade s požiadavkami ukončovania štúdia – záverečné skúšky.…Čítať ďalej →

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa v tomto roku uskutočnia online formou nasledovne: 4. 3. 2021 o 17:00 hod. - v slovenskom jazyku 5. 3. 2021 o 17:00 hod. - v maďarskom jazyku Všetky DOD budú prebiehať na platforme MS Teams. Prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali. Následne na Vami uvedenú mailovú adresu Vám pošleme link na pripojenie. Ak máte otázky ohľadom štúdia na našej škole, môžete ich zasielať na adresu sekretariat@soskch.sk, alebo prostredníctvom formulára. Na otázky Vám…Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že od 15.2.2021 žiaci našej školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou – A týždeň. O možnom nástupe do školy a podmienkach,    za akých sa bude realizovať, Vás budeme informovať.Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe usmernenia KSK Vám oznamujeme, že od 25.1.2021 žiaci stredných škôl pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. O možnom nástupe do školy a podmienkach, za akých sa bude realizovať, Vás budeme včas informovať.Čítať ďalej →