S T R O J Z R U Č I

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  25. apríla 2018 pre I.C VJM v areáli školy v Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky + krídlovej matice M8. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.   Súťažné kategórie: Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov     Ročník:  prvý Trieda:  I. C VJM   Obsah súťaže: Teoretická časť:  -    test Praktická časť:    -    presnosť vyhotovenia výrobku kvalita povrchu dodržiavanie…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2018

  1.máj 2018   Sviatok  3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/   14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda   4.máj 2018     Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics  8.máj 2018  Sviatok     10.máj 2018   Príprava estetizácie školského ihriska  - oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)   Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     10.máj…Čítať ďalej →

DEŇ ZEME

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže na tému ,,Každý deň je Deň Zeme“. Žiaci sa zhostili danej tematiky veľmi dobre a vytvorili krásne diela. 1.miesto získala Regina Gyüreová z II.A , na 2. a 3. mieste Ladislav Ladič a Olívia Bodnárová žiaci II.A triedy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1524820778063-254932a2-1fca-9" include="17097,17098,17099,17100,17101,17102,17103,17104,17105,17106"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Bežecká súťaž Kossuth staféta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mestá Sárospatak a Sátoraljaújhely zorganizovali tento rok už 27. ročník tradičnej bežeckej súťaže, na ktorej majú možnosť obyvatelia regiónu, ale hlavne mládež, porovnať svoju kondíciu a výdrž na 12,5 km dlhej trati medzi týmito dvoma mestami. Medzi zaujímavosti súťaže patrí, že miesto štartu a cieľa sa vymieňa každý rok medzi dvoma mestami. Tento rok, 22. apríla, v nedeľu ráno o 09:05 sme štartovali zo Sárospataku a do cieľa sme dobehli v Sátoraljaújhelyi. Medzi takmer 400 účastníkmi našu školu reprezentovali: Patrik Blanár – študent II.NŠ triedy –3. miesto v kategórii chlapcov narodených medzi rokmi…Čítať ďalej →

Deň narcisov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]„Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde musíte žiť.“ Jim Rohn apríla zorganizovala Liga proti rakovine už 22.-krát verejno- prospešnú zbierku pre ľudí trpiacich rakovinou. Liga proti rakovine je nezisková celoslovenská charitatívna organizácia, ktorej cieľom je okrem finančnej podpory klinických a výskumných projektov a aktívnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám aj predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou. Z toho dôvodu naša škola zorganizovala športovo-výchovné podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo upozorniť našich žiakov na význam športu ako veľmi dobrého nástroja prevencie proti rakovinovým aj iným ochoreniam. Program mal štyri hlavné body: Boot camp…Čítať ďalej →

Kaderník Medzibodrožia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pred rokom sme položili základy kaderníckej súťaže, ktorá získala veľké sympatie. Teraz sa druhého ročníka zúčastnili súťažiaci z Humenného, Vranova nad Topľou, z Veľkých Kapušian, Košíc, Kazincbarciky a Szerencsu. Súťažili v dvoch kategóriách vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Témou druhého ročníka bol Jarný vánok a Tradičná nevesta. Účesy  na Jarný vánok boli naozaj vzdušné, plné kvetov farieb i ozdôb, ktoré vhodne dopĺňali šaty a make up. Pri Tradičnej neveste sme sa cítili ako na módnej prehliadke – prekrásne šaty a dych vyrážajúce účesy. Porota mala veľmi ťažkú prácu; je…Čítať ďalej →

Spoločný program SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a SOŠ s internátom „Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma“ z maďarského mesta Kazincbarcika.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bez hraníc: Borša, Svätuše, Kráľovský Chlmec, Leles, Trebišov, Biel, Humenné, Ruská, Veľké Slemence, Košice, Kazincbarcika, Miskolc, Lillafüred, Edelény Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznať kultúrne a historické pamiatky nášho regiónu a regiónu partnerskej školy. - 22. marec 2018 Naša škola privítala študentov a učiteľov z mesta Kazincbarcika a hneď v prvý deň sme našim hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Navštívili sme Rákocziho kaštieľ v Borši, reformovaný kostol vo Svätušiach, zrúcaninu hradu Csonkavár a Lorántffyho kaštieľ v meste. Druhý deň sme absolvovali prehliadku premonštrátskeho kláštora a rímsko-katolíckeho kostola v Lelesi a obnoveného kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove. Deň sme…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2018

 3.apríl 2018 Veľkonočné prázdniny     4.apríl 2018   PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/   08:25-09:10, B–veľká chodba, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 8.-11.apríl 2018 Projekt „Határtalanul“ /Ing. Brigita Bernáthová, Attila Tamás, žiaci podľa harmonogramu*/   celý deň, Szerencs, Miskolc, Lillafüred, Debrecen, Kazincbarcika   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   10.apríl 2018   Generálna skúška EČ MS zo SJSL /Ing. Mikuláš Kalitza, III.A OA vjm, ME vjm/   09:25-11:25, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Prešov ABC výstava stavebných materiálov, tehelňa Leier Petrovany – odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Podľa plánu predmetovej komisie stavebnej dňa 22.03.2018 sa uskutočnila odborná exkurzia pre žiakov učebného odboru murár I., II., III. ročník a študijného odboru stavebníctvo II. ročník „Výstava ABC Prešov a odborná prehliadka Tehelne Leier Petrovany“. V tehelni nás sprevádzal pán Straka, technik prevádzky, ktorý postupne od ťažby suroviny až po konečný výrobok ukázal všetky úseky s veľmi podrobným a záživným výkladom.Žiaci ho so záujmom sledovali a získali cenné informácie. Po ukončení exkurzie pán Straka vyjadril spokojnosť so správaním sa žiakov. Presunuli sme sa na výstavu do Prešovskej športovej haly, kde sa konala výstava stavebných materiálov. Počas prehliadky žiaci videli…Čítať ďalej →