Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.  Súťažné kolá:                                  miesto:                                                 termín: Školské kolo:                                  SOŠ Kráľovský Chlmec                                      23. 2. 2017 Regionálne kolo:                             SOŠ Spišská Nová Ves                                       29. 3. 2017 Krajské kolo:                                    SPŠ Dopravná Košice                                          7. 4. 2017 Celoštátne kolo:                     SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica                           26.-29. 4. 2017  Školské kolo  Naša škola sa aj v tomto školskom roku  zapojila…Čítať ďalej →

Pravopisná súťaž

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 24. 2. 2017 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl: Alexa Némethová, Kristína Horváthová, Denisa Majerniková (I.A), Kincső Varga, Beáta Furiková (II.A, Peter Takács (III.A) Pavol Szűcs (III.B). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória - žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským a 2. kategória- žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž im poskytla možnosť preveriť si svoju pravopisnú úroveň zo slovenského jazyka. Umiestnenie bolo nasledovné: I. kategória: miesto: Peter Takács, Alexa Némethová miesto: Beáta Furiková miesto: Denisa Majerniková II. kategória: miesto: Kincső Varga miesto: Kristína…Čítať ďalej →

Beseda s právnikom

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Žiaci OA z rôznych ročníkov sa 20. 02. 2017  zúčastnili besedy s právnikom.  JUDr. Atila BOHÁCS nás  oboznámil so slovíčkom „zákon“. Vysvetlil nám, čo sa stane, keď ho porušíme.  Porozprával nám o svojich študentských zážitkoch, ako ho na prvý pokus nezobrali na vysnívanú univerzitu. No on od malička chcel byť právnikom. Po úspešnom ukončení gymnázia sa nedostal na Právnickú fakultu UPJŠ, ale napriek tomu sa nevzdal, nevynechal ani rok čakaním na druhý pokus o štúdium,  ale študoval jeden rok na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vysnívaná profesia, ako cieľ  boja, ho posilňovala prekonávať vzdialenosť, cestovanie, rečovú bariéru,…Čítať ďalej →

STROJZRUČ I

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. februára 2017 pre I.C VJM a 23. februára 2017 pre I.D VJS v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov    autoopravár s VJS -  súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov Ročník:  prvý Trieda:  I. C VJM,  I. D VJS   Obsah súťaže: Teoretická časť: …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2017

    01.marec 2017   Zasadnutie PRK dvojročné odbory / členovia PRK/   14:20, B 17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová 02.marec 2017   Školenie administrátorov a pomocného dozoru pri EČ a PFIČ MS 2017 (zúčastnia sa aj PPMK, PŠMK, TU končiacich tried a pomocní hodnotitelia) O 15:00, učebňa B4 SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková     03.marec 2017   Zasadnutie PRK EKO – Schválenie maturitných tém / členovia PRK EKO/   15:00 – 16:00, A-5, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

Po stopách Mateja Hrebendu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  „Drevená chalúpka pokrytá slamou, neľahký život siroty a napriek tomu šľachetný človek s krásnou dušou. Chodil v temnote a roznášal svetlo. Učil ľudí čítať, učil ich milovať tlačené slovo a tým udržiaval a upevňoval v nich národné povedomie.“ Z úcty k Matejovi Hrebendovi predmetová komisia vyučovacích jazykov vyhlásila pre žiakov  základných škôl a pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakkӧzépiskola Kráľovský Chlmec literárnu súťaž pod názvom: „Po stopách Mateja Hrebendu.“  Vyhlásenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci október. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov z dvoch základných škôl a 9 žiaci z našej…Čítať ďalej →

Školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    Dňa 23.1.2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž Poznaj slovenskú reč. Zúčastnilo sa jej 7 žiakov z II.A s vyučovacím jazykom maďarským. Jednoznačne najlepšie zvládol predpísané úlohy študent Adrián Tóth z II.A , ktorý týmto  postupuje do krajského kola v Košiciach, ktoré sa bude konať v marci.     [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1487855402871-c6306f05-730a-2" include="13928,13929,13930"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

ROBOTIKA – Moderné trendy vo vyučovaní

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová  komisia elektrotechnických predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dňa 12.01.2017 prezentáciu na tému ROBOTIKA - Moderné trendy vo vyučovaní  pomocou  robotických stavebníc LEGO Mindstorms EV3.  Zmyslom prezentácie bolo oboznámiť pedagógov so stavebnicou LEGO Mindstorms EV3,  ktorá reprezentuje najnovšiu generáciu výukových robotov LEGO.  Široký rozsah použitia LEGO Mindstorms umožňuje realizáciu relatívne veľkých a z inžinierskeho hľadiska významných projektov. Vďaka množstvu dostupných dielcov je možné postaviť modely rôznych zariadení, od jednoduchých vozidiel cez manipulátory, až po roboty a komplexné výrobné linky. Stavebnica, vzhľadom na vybavenie, ponúka rôzne možnosti výskumu,…Čítať ďalej →