Burza práce v našom mestečku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 20.10.2016 pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnila aktivity na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce. Pracovné agentúry a zamestnávatelia z blízkeho i ďalekého regiónu poskytovali poradenstvá a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest. V rámci celoživotného vzdelávania sa do tejto aktivity zapojila aj naša škola s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Prítomní mali k dispozícií brožúry, a veľké množstvo informácií zo strany vedenia školy. Na…Čítať ďalej →

Návšteva knižnice

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha,“ povedal kedysi známy filozof L. A. Seneca. V  snahe vybudovať  pozitívny vzťah žiakov ku knihám a presvedčiť ich, že aj v súčasnosti  majú knihy v tomto svete dôležité miesto, žiaci I. A triedy dňa 19. 10. 2016 vymenili hodinu slovenského jazyka a literatúry v triede za návštevu Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci. Tu sa žiaci oboznámili s rozdelením kníh,  výpožičným poriadkom i  vedením evidencie knižného fondu. Žiaci si mali možnosť prezrieť krásne priestory knižnice, nadýchať sa vône kníh, zobrať si ich do ruky a začítať sa do nich. Aj takýmto spôsobom chceme v našich žiakoch…Čítať ďalej →

Európska noc výskumníkov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výročný 10. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 sa konal 30. septembra v niekoľkých mestách Slovenska vrátane Košíc (v nákupnom centre Atrium – Optima). Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2016

  3.november  2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti - maďarský jazyk / Mgr. Veronika Tóth Fülöp, III.B trieda/ 7. - 8. vyučovacia hodina, A-19, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp 4.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Čierna nad Tisou  Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 4.november  2016 Návšteva výstavy Kontraszt ( preventívny program) v Kisvárde / Mgr. A. Hajdók, PhDr.A.  Pankovics, Mgr. Tóth Fülöp, žiaci podľa harmonogramu z tried I.A, I.C,  II.A, III.A/ celý deň, Kisvárda  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 7.november  2016 Previerka zručnosti / III.D trieda, Bc. Stela  Baloghová ,…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden rozprávkar v Kisbacombe. Otec, Benedek Huszár János, odovzdal svojmu synovi Benedekovi Elekovi, ktorý sa narodil 30.septembra 1859, bohaté skúsenosti. Zážitky z detstva ho priviedli k rozprávkam a ich zbieraniu. Preto sa Deň maďarskej rozprávky viaže k tomuto dátumu. Pod vedením PhDr.Pankovics Andrey bola  zrealizovaná mimoriadna hodina maďarskej literatúry. Privítali sme na nej desaťročnú Ilko Annu, ktorá nám predniesla ľudovú rozprávku; v kroji a svojím prednesom nám pripravila pekné chvíle. Po nich nasledovala súťaž o rozprávkach bratov Grimmovcoch, ktoré Benedek zbieral a rozširoval, o maďarských rozprávkach, ba pokúsili sa napísať vlastnú rozprávku. Súťaž napokon vyhrala…Čítať ďalej →

Tanečné divadlo Ifjú Szívek

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Každý z nás sa už v prvých ročníkoch základnej školy oboznámil s úlohami typu “kukučie vajíčko”. Všetci určite rozpoznáme hrušku medzi jablkami, ale poradíme si aj napríklad s flamencom ukrytým v choreografii cigánskeho tanca? Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstavuje tradičnú ľudovú hudbu spolu s tancom v kontexte, ktorý je pre človeka 21. storočia dobre známy. Cieľom predstavenia je zbúrať faktami nepodložené, ale na našom území rozšírené predsudky, ktoré  obklopujú folklorizmus ako taký a vďaka ktorým sa dnes pokladá ľudový tanec za niečo staré, nudné, nepotrebné a zbytočné. Aj žiaci našej školy mali…Čítať ďalej →

Vinobranecké slávnosti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Chlmecké vinobranecké slávnosti sa stali súčasťou kultúrneho života mesta. Toho roku sa opäť naskytla našej škole príležitosť predstaviť nami ponúkané odbory. Veľký záujem bol o naše kaderníčky, ktoré predviedli svoju prácu. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si ich prácu, pretože vytvorili účes podľa želania zákazníka. Elektrotechnici pritiahli pozornosť najmä mladšej generácie. Predstavili verejnosti z lega postavené roboty a autá. Prezentovali sa aj ostatné odbory. Naši ekonómovia vďačne odpovedali na otázky týkajúce sa našej školy. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto akcie, ktorú organizovalo mesto a veríme, že medzibodrožský kultúrny festival bude mať pokračovanie. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →

Zážitky aj na konci školského roka …

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 27. júna 2016 sme navštívili Botanickú záhradu a kreatívnu fabriku Steel Park v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A OA, III.B OA a vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME.   Návštevu Steel Parku absolvovali vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME ako odmenu za najlepšie výsledky v súťažiach: Prírodovedá súťaž, iBOBOR, KLOKAN. V zábavnom technickom centre Steel Park mali možnosť vidieť viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Súčasťou bola aj návšteva bádateľského…Čítať ďalej →

Mosty bez bariér aj s našou účasťou

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Učitelia a študenti Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci ani tento rok nechýbali na podujatí Mosty bez bariér. Prehliadku študentskej tvorivosti z rôznych škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja, ktorá sa už po ôsmykrát uskutočnila v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku sprevádzalo slnečné počasie. My sme tu mali silné zastúpenie, nakoľko sa môžeme pochváliť dynamicky sa rozvíjajúcim odborom mechanik – elektrotechnik. Naši študenti  Bányácsky Bence  a Barati Gergő prezentovali bytový rozvádzač a ovládací panel plynovej kotolne, Szedlák Marek.  a Lipán Alexander ukázali ako funguje fotovoltaická elektráreň. Návštevníci sa pri našom stánku pristavovali nielen preto, že sme pred ním…Čítať ďalej →

„Kriminalita mládeže“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 23.09.2016 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter a pracovník mestskej polície Gabriel Kendy. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Venovali sa aj  kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. V krátkosti načrtli aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Spomínali aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku, krádež cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala…Čítať ďalej →