Plán akcií na mesiac október 2016

3.október  2016 Triedny aktív zasadnutia rodičov  žiakov IV.A, IV.B a II.NŠ triedy o 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Katarína Banyková – TU IV.B, Ing. Mária Šipošová – TU IV.A, Ing. Judita Diószeghyová – TU II.NŠ 3. – 27.október 2016 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou – všetky kmeňové triedy Hodnotitelia: Mgr. Banyková K., Žiaci žiackej školskej rady ( 2 študenti) a Ing. Bernáthová Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 5.október  2016 Tanečné predstavenie: Ifjú Szívek - I.A, I.D, II.A, II.D, III.A, IV.A, IV.B, I.NŠ A, I.NŠ B, II.NŠ od 10:00 – 11:30, MsKS Kráľovský…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Slávnostné otvorenie školského  roku sa uskutočnilo  5. septembra. Hoci leto nás ešte stále očarúva  svojím slnečným počasím, čas učenia sa neodvratne začal. Riaditeľ našej školy Ing. Ivan Beňo sa prihovoril našim prvákom a učiteľom, zaprial im veľa úspechov v novom školskom roku a takisto aj ostatným  študentom a pracovníkom školy. Aj my každému prajeme úspešný školský rok. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" initial_loading_animation="fadeIn" grid_id="vc_gid:1474959796573-d1c734f4-6759-7" include="12904,12905,12906,12907,12908,12909,12910,12911,12912,12913,12914,12915,12916,12917,12918,12919,12920,12921,12922,12923,12924,12925,12926,12927,12928,12929,12930,12931,12932,12933,12934,12935,12936,12937,12938,12939,12940,12941,12942,12903"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Návšteva partnerskej školy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 22. marca 2016 našu školu navštívili učitelia a žiaci Strednej odbornej školy Františka Rákocziho II. v Kisvárde. Stalo sa už dobrým zvykom a tradíciou, že sa u nás každoročne zastavia a navštívia našu školu počas ich cesty po Slovensku. Prezreli si naše odborné učebne a dielne, ktoré ich veľmi zaujali a taktiež výstavbu amfiteátra, ktoré bude slúžiť na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia školy. Po prehliadke a  krátkom občerstvení pokračovali ďalej vo svojej ceste po Slovensku. Ich cieľom boli Košice, kde si chceli pozrieť kultúrne pamiatky mesta. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1468831608704-d52ca7cc-46a6-8" include="12098,12099,12100,12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107,12097"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Slávnostné ukončenie školského roku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 30. júna 2016 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili v novom amfiteátri, aby uzavreli školský rok. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor Ing. Beňa, riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch a úspechoch  žiakov školy v tomto školskom roku. Pani zástupkyňa popriala krásne leto a sa lúčila sa s tým, že každého škola očakáva v novom školskom roku. Pán riaditeľ ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach. Ukončenie školského roku 2015/2016 sa nieslo v slávnostnej a pozitívnej nálade pre kultúrny program, dobré počasie…Čítať ďalej →

Bez hraníc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Študenti našej školy sa spolu so študentmi Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca zúčastnili   spoločného projektu Határtalanul – Bez hraníc. Cieľom projektu bolo  vytvoriť  súťažné otázky  a spoločenské hry z recyklovaného  materiálu . 6.-8.apríla 2016       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našich hostí zaviedli do Humenného, kde sme si pozreli obnovený kaštieľ Andrássyho, vyhľadali miesto, kde stál rodný dom Treforta Ágostona. Popoludní sme si na mieste posledného odpočinku v Ruskej pripomenuli pohnutý  život kapitána Dobó Istvána, ktorého hrdinstvo je späté s mestom Eger. Na druhý deň sme navštívili…Čítať ďalej →

Správna životospráva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 18. apríla 2016 sme usporiadali besedu na tému „Správna životospráva”. Beseda bola organizovaná pre I.E triedu. Hlavným cieľom bolo upriamiť  ich pozornosť na správnu výživu, aby sa starali o svoje telo aj dušu. Po krátkej prednáške žiaci samostatne  pracovali s textom a na konci dňa spoločne sme pripravili nástenku na danú tematiku. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1465333578345-626ca71b-f8e6-1" include="12007,12008,12006"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Deň narcisov 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto roku 15.apríla 2016 organizovala Liga proti rakovine 20.ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Zapojila sa do organizovania  Dňa narcisov ako jeho spoluorganizátor aj naša škola SOŠ Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  respektíve žiačky III.A a III.B triedy, konkrétne Molnár Bernadett, Grabicová Anita, Pekariková Diana, Leczová Laura. Žiačky pozbierali  skoro 200 EUR. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1465332737882-c604dfdf-45ab-1" include="11995,11996,11997,11998,11999,12000,12001,11994"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2016

1.jún 2016 Športový deň – volejbal, stolný tenis – podľa propozície / Triedy: I.A, II.A , II.B, I.C, I.D, III.A-ME, III.B-ME/ 7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 1.jún 2016 Deň na ochranu života a zdravia – pre žiakov III.D, III.C, III.E – podľa harmonogramu 7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 1.jún 2016 Zasadnutie PRK –dvojročných odborov / členovia PRK/ 14:10, B-17,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     2.jún 2016 EXKURZIA…Čítať ďalej →

Slávnostná rozlúčka

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V piatok 20. mája 2016 sa naši budúci maturanti rozlúčili s tunajším stredoškolským životom. Tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri. Za krásneho slnečného počasia nastúpili na dvor žiaci IV.A, IV.B a II.NŠ triedy so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Alžbetou Darányiovou, Mgr. Beátou Csatlósovou  a Ing. Miroslavom Kovácsom. Básne v podaní žiačky Diany Pekárikovej z III.A triedy a Laury Leczovej z III.B triedy zahájili slávnostný program rozlúčky. Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Diana Kanalošová z III.A a Roberta Teruová z III.B triedy. Pri tejto príležitosti sa im prihovoril riaditeľ školy. Zhodnotil ich prácu a spolu s pani zástupkyňou odmenili najlepších študentov za reprezentáciu školy v odborných…Čítať ďalej →