Plán akcií na mesiac december 2017

december 2017 Preventívny program „Duševné zdravie“ /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.C, I.D triedy/ na zastupovaných hodinách v I.A, I.C, I.D triede, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.december 2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /členovia PRK PVP/ 14:05, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 3.december 2017 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, zoznam a počet žiakov sa spresní/ od 13:00-nedeľa, mesto Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová 5.december 2017 Mikuláš n a našej škole /Mgr. Katarína Banyková ,žiaci žiackej školskej rady/ 10:20-12:00, Budova A,B,C, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

BOLI SME NA SVÄTOMARTINSKOM FESTIVALE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci a obec Veľké Trakany pripravilina sobotu 21.10.2017 tradičný Svätomartinský festival Liba Galiba. Na podujatí sa zúčastnila aj naša škola pod vedením  zástupkýň RŠ.  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, prezentácia odborov technického zamerania -  strojárstvo a elektrotechnika mali veľkolepý úspech. Vďaka Marekovi Kekešovi, žiakovi III.A triedyodboru mechanik elektrotechnik boli predvedené programovateľné legá a  autá. Medzi návštevníkmi mal veľký úspech aj malý prenosný CNC stroj a dron. Návštevníci mohli vidieť aj práce žiakov  krúžkovej činnosti „Krúžok šikovných rúk“. Žiačky pod vedením pani majsterky B.Babosovej a A.Körmöndiovej v školskej krajčírskej dielni ušili…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pod vedením žiackej školskej rady, v mesiaci október, bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried. Cieľom bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom trávia veľa času a žijú, udržali v príjemnej atmosfére. Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, niektoré kmeňové triedy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Študenti si pripravili, ak to možno nazvať pekné hrôzostrašné produkty, nechýbala tam nápaditosť, vtipnosť, hravosť. Hodnotitelia Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová a Mgr. Eva Blašková, mali veľmi ťažkú prácu. Najviac bodov získala III.A trieda s počtom 15, získala tak prvé miesto. Na druhom mieste…Čítať ďalej →

Veľtrh cvičných firiem

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 20.10.2017 pod vedením učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej, žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili na exkurzii v Košiciach, konanej v Spoločenskom Pavilóne. Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTIVNÍ FIRMY“. Medzi nich patria Džúsko s.r.o., Oaflame, Healt – Be s.r.o., FORNETTI, Penzión Podkova a mnoho ďalších. Hlavným sponzorom podujatia je  veľkoobchod METRO. V Pavilóne boli rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli dozvedieť rôzne informácie o stravovaní (BIO potraviny), o kozmetických výrobkoch, možnosť vyšetrenia očí a meranie hodnoty cukru v krvi. Hoci to boli také vážne témy, referovali o nich rovesníci v našich vekoch.…Čítať ďalej →

Charitatívne strihanie vlasov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Z príležitosti Dňa dôchodcov žiaci III.D triedy odboru kaderník pod vedením MOV Bc.Tamásiovej navštívili dňa 27.10.2017  Dom dôchodcov v Kráľovskom Chlmci. Cieľom ich návštevy bolo charitatívne strihanie vlasov. Dôchodcovia boli spokojní so svojími novými účesmi a očakávajú nás aj v budúcnosti. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1509865292480-5913f2bb-1dc8-2" include="15615,15616,15617,15618,15619"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Afrika moja láska

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto hektickom živote  bolo dobré sa na chvíľu započúvať do zvukov a tajov ďalekej Afriky, ktorú nám priblížil MUDr. György Gyimesi na besede so spisovateľom v chlmeckom Regionálnom múzeu 24.10.2017 svojimi nádhernými trofejami, krátkymi filmami, knihami, ktoré naozaj dokazujú jeho obdiv a lásku k tomuto čiernemu kontinentu a nadovšetko peknými a milými spomienkami na prežité udalosti. Možno sa podarí aj niektorým študentom z I.A, I.C a II.C dostať na tieto ďaleké miesta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1509864684963-7eb1d3d0-b8fe-2" include="15604,15605,15606,15607,15608,15609,15610"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Burza práce v meste Kráľovský Chlmec

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sa dňa 19.10.2017 uskutočnila aktivita na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce. Prezentácia ponúk voľných pracovných miest a poradenstvá zo strany pracovných agentúr a zamestnávateľov z blízkeho i ďalekého regiónu obohacoval celodenný program. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola v rámci celoživotného vzdelávania, s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Záujemcom boli poskytnuté propagačné materiály na akreditované odbory šička a zváračská škola. Na základe rozhovorov s nezamestnanými sa zistilo, že…Čítať ďalej →

Jesenné kolo minifutbalu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Myšlienka rozvoja športu v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je zakotvená v Pláne hlavných úloh školy. Jej cieľom je šíriť ideu rozvoja fyzických a morálnych kvalít žiakov školy. Túto činnosť podporilo aj jesenné kolo medzitriednej minifutbalovej ligy pre žiakov našej školy, ktorého  sa zúčastnilo 62 žiakov z 9-tich tried. Ako to zdôraznila vo svojom otváracom prejave zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Šipošová, 13.október 2017 bol akýmsi medzníkom zvyšovania kvality športu na našej škole, veď tento ročník minifutbalovej ligy sa už uskutočnil na novom multifunkčnom ihrisku, ktorý sa v plnej miere využíva na hodinách telesnej a športovej výchovy. Moderné…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2017

6.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4.vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     9.november 2017   Divadelné predstavenie „Grófka Marica“ /Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Mária Feketeová, Žiaci triedy II. D a I.A OA/ celý deň, Štátne divadlo Košice Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová 9.november 2017 až 22.november 2017…Čítať ďalej →

Návšteva mestskej Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]11. októbra 2017 žiaci I.A triedy navštívili knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Pracovníci knižnice srdečne ich privítali, posadili ich a potom predstavili im minulosť a prítomnosť knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica disponuje maďarskou, slovenskou i anglickou krásnou i odbornou literatúrou, že knižnicu navštevujú starší i mladší a aj to, že v určitých časových intervaloch vynášajú knihy tým, ktorí už nie sú schopní navštíviť knižnicu. Keď niekto potrebuje takú literatúru, ktorou knižnica nedisponuje, majú možnosť objednať si to z inej knižnice. Jednu knihu si môžu vypožičať na mesiac alebo na dva mesiace. Žiaci sa dozvedeli, ako prebieha zápis, aká je otváracia doba knižnice a ako…Čítať ďalej →