III. MIKULÁŠSKY BEH V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]6 študentov našej školy sa stal 3. decembra znova na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu s vyše 100 ďalšími zabehli 1,5 km trasu v centre Kráľovského Chlmca. Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci kocogók po tretíkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a priblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Pred štartom z Námestia Milénia sme sa zahriali počas krátkej rozcvičky s Ritou Csótó. Na rovnakom mieste po dobehnutí do cieľa čakala na každého bežca medaila, malý darček a pohostenie. Trasu zdolal každý z našich žiakov, niektorí dobehli s chuťou vyskúšať svoje sily aj na dlhších trasách.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1512501446573-65b0ece1-e1be-9"…Čítať ďalej →

Školenie L´OREAL

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Školenie L´OREAL,  ktoré sa uskutočnilo dňa 21.11.2017,  bolo určené pre žiakov učebného odboru  kaderník a študijného odboru  vlasová kozmetika. Cieľom školenia bolo oboznámiť sa  s produktmi  L´OREAL  PROFESIONAL a vyskúšať si prácu s nimi. Školiteľky p. Andrea Pankuchová – obchodný zástupca a p. Želmíra Čigašová – technológ L´OREAL PROFESIONAL,  v teoretickej časti oboznámili žiakov s produktmi  a v praktickej časti ukázali technologické postupy farbenia a melírovania vlasov.  Naše žiačky sa pod vedením  technologičky s radosťou zapojili do práce. Školenia sa zúčastnilo 30 žiakov z odboru  kaderník a vlasová kozmetika. Pre žiakov to  bolo veľmi  zaujímavé a náučné podujatie.  Odniesli si veľa nových poznatkov z oblasti farbenia a melírovania vlasov…Čítať ďalej →

Odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia strojárska  zorganizovala dňa 21. 11.2017 pre  študentov prvého ročníka študijného odboru a nadstavbových štúdií odbornú exkurziu  na Technickú Univerzitu v Košiciach s tematikou Novosti v strojárstve na  TUKE. Cieľom odbornej exkurzie bolo žiakom poukázať na technické materiály používané v automatizovanej strojárskej výrobe, ako aj na vývojové trendy v automobilovej výrobe ako aj spoznať stupne riadenia a organizovania výroby. Táto predmetová komisia aj v budúcnosti by chcela pokračovať v tejto forme a metóde vzdelávania.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1512377711001-f62633f8-6d35-10" include="15758,15759,15760,15761,15762"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Exkurzia v trakčnej meniarni

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 21.11.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia do trakčnej meniarne Borša. Akcie sa zúčastnilo 28 žiakov III. A a IV. A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik a dvaja  majstri odbornej výchovy. Žiaci získali poznatky  v týchto témach: 22 kV-vá napájacia časť, funkcia reaktora a šesťfázového transformátora, činnosť ochrany a usmerňovačov. Cenné informácie majú možnosť žiaci využiť pri maturitných skúškach a neskôr v odbornej praxi. V rámci odbornej exkurzie sa navštívil aj Rákocziho kaštieľ priamo v obci Borša.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1512375091025-f6d6a309-be0c-7" include="15733,15734,15735,15736,15737,15738,15739,15740,15741,15742,15743,15744,15745,15746,15747,15748,15749,15750,15751,15752"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2017

december 2017 Preventívny program „Duševné zdravie“ /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.C, I.D triedy/ na zastupovaných hodinách v I.A, I.C, I.D triede, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.december 2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /členovia PRK PVP/ 14:05, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 3.december 2017 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, zoznam a počet žiakov sa spresní/ od 13:00-nedeľa, mesto Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová 5.december 2017 Mikuláš n a našej škole /Mgr. Katarína Banyková ,žiaci žiackej školskej rady/ 10:20-12:00, Budova A,B,C, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

BOLI SME NA SVÄTOMARTINSKOM FESTIVALE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci a obec Veľké Trakany pripravilina sobotu 21.10.2017 tradičný Svätomartinský festival Liba Galiba. Na podujatí sa zúčastnila aj naša škola pod vedením  zástupkýň RŠ.  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, prezentácia odborov technického zamerania -  strojárstvo a elektrotechnika mali veľkolepý úspech. Vďaka Marekovi Kekešovi, žiakovi III.A triedyodboru mechanik elektrotechnik boli predvedené programovateľné legá a  autá. Medzi návštevníkmi mal veľký úspech aj malý prenosný CNC stroj a dron. Návštevníci mohli vidieť aj práce žiakov  krúžkovej činnosti „Krúžok šikovných rúk“. Žiačky pod vedením pani majsterky B.Babosovej a A.Körmöndiovej v školskej krajčírskej dielni ušili…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pod vedením žiackej školskej rady, v mesiaci október, bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried. Cieľom bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom trávia veľa času a žijú, udržali v príjemnej atmosfére. Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, niektoré kmeňové triedy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Študenti si pripravili, ak to možno nazvať pekné hrôzostrašné produkty, nechýbala tam nápaditosť, vtipnosť, hravosť. Hodnotitelia Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová a Mgr. Eva Blašková, mali veľmi ťažkú prácu. Najviac bodov získala III.A trieda s počtom 15, získala tak prvé miesto. Na druhom mieste…Čítať ďalej →

Veľtrh cvičných firiem

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 20.10.2017 pod vedením učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej, žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili na exkurzii v Košiciach, konanej v Spoločenskom Pavilóne. Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTIVNÍ FIRMY“. Medzi nich patria Džúsko s.r.o., Oaflame, Healt – Be s.r.o., FORNETTI, Penzión Podkova a mnoho ďalších. Hlavným sponzorom podujatia je  veľkoobchod METRO. V Pavilóne boli rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli dozvedieť rôzne informácie o stravovaní (BIO potraviny), o kozmetických výrobkoch, možnosť vyšetrenia očí a meranie hodnoty cukru v krvi. Hoci to boli také vážne témy, referovali o nich rovesníci v našich vekoch.…Čítať ďalej →

Charitatívne strihanie vlasov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Z príležitosti Dňa dôchodcov žiaci III.D triedy odboru kaderník pod vedením MOV Bc.Tamásiovej navštívili dňa 27.10.2017  Dom dôchodcov v Kráľovskom Chlmci. Cieľom ich návštevy bolo charitatívne strihanie vlasov. Dôchodcovia boli spokojní so svojími novými účesmi a očakávajú nás aj v budúcnosti. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1509865292480-5913f2bb-1dc8-2" include="15615,15616,15617,15618,15619"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Afrika moja láska

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto hektickom živote  bolo dobré sa na chvíľu započúvať do zvukov a tajov ďalekej Afriky, ktorú nám priblížil MUDr. György Gyimesi na besede so spisovateľom v chlmeckom Regionálnom múzeu 24.10.2017 svojimi nádhernými trofejami, krátkymi filmami, knihami, ktoré naozaj dokazujú jeho obdiv a lásku k tomuto čiernemu kontinentu a nadovšetko peknými a milými spomienkami na prežité udalosti. Možno sa podarí aj niektorým študentom z I.A, I.C a II.C dostať na tieto ďaleké miesta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1509864684963-7eb1d3d0-b8fe-2" include="15604,15605,15606,15607,15608,15609,15610"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →