IV. Felolvasó maratón a Költészet napja alkalmából a Királyhelmeci Szakközépiskolában

József Attila mérhetetlenül vágyott a szeretetre. Rövid életében mindhiába kereste. A kétségbeesés, a kilátástalanság kergette halálba, de itt hagyta verseit, hogy olvassuk és szeressük őt. Az ő tiszteletére mozdul meg a nemzet minden év április 11-én, hogy József Attila születésnapját ünnepelje, mindemellett az egyetemes magyar költészet előtt is tiszteletét rója le. Iskolánkon ez alkalomból rendeztük…

KADERNÍK MEDZIBODROŽIA 2019

Tretí ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“ organizovaná Strednou odbornou školou-Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec aj tento rok zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 8 stredných odborných škôl so sedemnástimi  súťažiacimi z Košického kraja a Maďarskej republiky.…

BODROGKÖZ FODRÁSZA 2019

Ezen az éven is nagy sikert aratott az iskolánk által megszervezett „BODROGKÖZ FODRÁSZA“c. nemzetközi verseny. A rendezvény célja az volt, hogy kreatív fiatal fodrászok egy szakmai zsűri és a nyilvánosság előtt összemérjék tudásukat és tanúságot tegyenek tehetségükről. Az idei versenyre a Kassai kerület és Magyarország versenyzői jelentkeztek, összesen 8 szakközépiskola 17 fiatal tehetséggel képviseltette magát. A verseny 1.…

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda

Dňa 22.marca 2019 prebiehalo na našej škole vyhodnotenie výtvarnej súťaže  pod názvom Mladá móda, ktorá bola určená žiakom pre ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a pre žiakov SOŠ-Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a vkusu.   Do súťaže sa zapojilo 5 základných škôl /spolu 24 žiakov/:  ZŠ s VJM Čierna nad Tisou,…

Fiatalok divatja című képzőművészeti verseny kiértékelése

2019. március 22-én, iskolánkon a Fiatalok divatja című verseny munkáinak kiértékelésére került sor. A verseny résztvevői az alapiskolák 8. és 9. osztályaiból, valamint iskolánkból kerültek ki. A verseny célja az esztétikai nevelés és a szépérzék fejlesztése. A versenybe 5 általános iskola diákjai neveztek be /összesen 24 jelentkező/: a Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű AI, a királyhelmeci Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű AI, a…

Projekt Bez hraníc

Cieľom projektu Bez hraníc je rozvíjať priateľstvo medzi národmi, spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Zúčastnili sa 20 študentov našej školy pod vedením PhDr. Pankovics a študenti  z Miškovca. Program bol rozdelený do dvoch trojdňových cyklov. V prvej polovici marca sme privítali priateľov z Miškovca. Prvý deň žiaci prezreli Kráľovský Chlmec a okolie s ich zaujímavosťami…

Határtalanul: a Királyhelmeci Szakközépiskola közös programja a miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziummal

A Királyhelmeci Szakközépiskola 20 diákja a miskolci szakgimnázium tanulóival együtt közösen vett részt tavasszal egy újabb Határtalanul programban. A projekt célja, hogy közösséget építsen, személyes kapcsolatokat alakítson ki és bővítse a diákok kultúrtörténeti ismereteit. A program kétszer háromnapos honismereti kirándulásból állt. Március közepén iskolánk vendégül látta a miskolci diákokat és tanáraikat. Az első napon Királyhelmec…

Charitatívne strihanie vlasov v Domove dôchodcov

       Žiaci III.D triedy odboru kaderník: Fisková Veronika, Galganová Tünde, Horváth Vojtech, Semjanová Csenge, Salamonová Alexandra, Ternilaová Laura a Tünde Hamiová pod vedením MOV Bc. Buzovej Beáty navštívili dňa 06.03.2019  Domov dôchodcov v Kráľovskom Chlmci. Cieľom ich návštevy bolo charitatívne strihanie vlasov. Žiaci sa tešili, že si mohli vyskúšať svoju zručnosť. Dôchodcovia boli spokojní so svojimi novými…

Jótékonykodtunk a királyhelmeci nyugdíjas otthonban

2019. március 6-án iskolánk III.D osztályos fodrász szakos tanulói ( Fisková Veronika, Galganová Tünde, Horváth Vojtech, Semjanová Csenge, Salamonová Alexandra, Ternilaová Laura a Hamiová Tünde ) Buzová Beáta vezetésével ellátogattak a királyhelmeci nyugdíjas otthonba. Látogatásuk célja az volt, hogy az otthon lakóinak takaros frizurát készítsenek. Diákjaink örültek ennek a lehetőségnek, hiszen bizonyságot tehettek ügyességükről és…