Bez hraníc: Humenné, Trebišov, Košice, Miskolc, Eger, Szilvásvárad

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Spoločný program  SOŠ-Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca.  Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok. -21. marca 2017       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našim  hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Pribeník, Csonkavár; predstavili významné osobnosti: Lorántffy Zsuzsannu, Mécsa Lászlóa, Helmeczy Mihálya, Dobosa László. Navštívili sme rímskokatolícky kostol vo Svätušiach a kaštieľ v Bieli. Na druhý deň sme spoločne zašli do Humenného  a Trebišova, kde sme si pozreli prekrásne obnovené kaštiele Andrássyovcov. Popoludní sme si…Čítať ďalej →

Biblické príbehy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Poznatky z Biblie-Knihy kníh-  ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 12.apríla. 2017, jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalli vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, III.B a I.NŠA triedy dokázali svoje znalosti z histórie a kresťanskej filozofie. Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl preukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci III.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.NŠ a I.A triedy. Veríme, že…Čítať ďalej →

„KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 26. apríla 2017  odštartoval 1. ročník  kaderníckej súťaže KADERNÍK MEDZIBODROŽIA, BODROGKÖZ FODRÁSZA s medzinárodnou účasťou pre stredné školy a pre profesionálov kaderníckeho remesla. Vyhlasovateľom súťaže bola  Stredná odborná škola-Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Do súťaže sa zapojilo mnoho mladých talentovaných ľudí, z domova a zo zahraničia,  z odborných škôl aj profesionáli kaderníckeho remesla, každý z nich mal príležitosť predviesť svoje schopnosti a kreativitu. Samotná súťaž pozostávala z dvoch kategórií:  retro účes a porcelánová bábika. Pri hodnotení sa dbalo najmä na dodržiavanie bezpečnosti pri práci, techniku prevedenia,  celkovú kreativitu a finálny styling. Cieľom súťaže bolo ukázať čaro…Čítať ďalej →

Deň otvorených dverí 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Koncom marca a začiatkom apríla  v rámci dní otvorených dverí žiaci  9.ročníka zo ZŠ Čierna nad Tisou vjs, zo ZŠ s vjm (V.Trakany, Biel, Boľ, V.Horeš)  a žiaci 8. ročníka zo ZŠ Kráľovský Chlmec vjs navštívili našu školu. Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa zo ZŠ. Žiaci boli oboznámení s odbormi, ktoré plánujeme otvoriť v školskom roku 2017/2018, navštívili jednotlivé odborné učebne a dielne, kde jednotlivé predmetové komisie prezentovali jednotlivé odbory a predmety. Videli aj naše novovybudované priestory – športové ihrisko a amfiteáter. Naše žiačky-kaderníčky pripravili pre žiakov zo ZŠ aj krátku prehliadku účesov a líčenia. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="3" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1493378926926-5e09fde8-8963-3" include="14711,14712,14713,14714,14715,14716,14717,14718,14719,14720,14721,14722,14723,14724,14725,14726,14727,14728,14729,14730,14731,14732,14733,14734,14735,14736,14737,14738,14739,14740,14741,14742,14743,14744,14745,14746,14747,14748,14749,14750,14751,14752,14753,14754,14755,14756,14757,14758,14759,14760,14761,14762,14763"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

KADERNÍCKA SÚŤAŽ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Dňa 7.3.2017 sa uskutočnila v Košiciach kadernická  súťaž  organizovaná  firmou LEREN. Súťaže sa  zúčastnili dve  MOV –Tamásiová a Buzová  a 12 žiačok odboru kaderník a vlasová kozmetika, Dajana Balogová, Viktória Balogová, Denisa Kováčová, Katarína Póšová, Barbara Župčan, Aneta Petrová, Bernadeta Czetőová, Norbert Horváth, Barbara Švábová, Viktória Vargová, Viviána Kissová, Nikoleta Bandurová .  Žiačky  mali vytvoriť  účes  na tému –ROZPRÁVKOVÁ  MÚZA .  K dispozícii mali 3 hodiny . Podľa hodnotenia poroty Viktória Vargová s modelkou Viktóriou Balogovou  sa umiestnili na 3.mieste,  Aneta Petrová  s modelkou  Bernadetou Czetőovou  sa umiestnili  na 2.mieste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1493103178970-c107a021-309d-6" include="14468,14469,14470,14471,14472,14473,14474,14475,14466"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 13. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme pre žiakov 1., 2. a 4. ročníka pripravili program, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pripomenúť si osobnosti, miesta a udalosti týkajúce sa revolúcie. Žiaci spoločne pracovali na udalostiach, ktoré sa odohrali presne 15.marca 1848, mali spoznávať známe tváre,…Čítať ďalej →

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová komisia Prírodovedných predmetov aj tento rok usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy. Súťaž, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2017 rozširuje prírodovedný obzor žiakov a prispieva k ich tímovej práci.  Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách. VYHODNOTENIE PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽE A TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY KIÉRTÉKELÉSE Poradie Trieda Osztály Kvíz Kvíz Otázky Kédések Logické úlohy Logikai feladatok Vynálezy Találmányok Javy Jelenségek Súčet bodov Pontszámok összege 1. III.B 13 6 1 8 2 30 2. III.A 13…Čítať ďalej →