Súťaž zručnosti v odbore murár

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm. Hodnotiaca komisia: Ing. Eva Vassová, Árpád Bányácski, Alexander Nagy. Komisia hodnotila prácu žiakov podľa tohto kritérií: Test Dodržiavanie BOZP Presnosť murovania Presnosť škárovania Estetika Umiestnenie žiakov: II.C miesto : Váradi Štefan miesto : Detrik Péter miesto : Fényes Dániel III.C…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2016

  4.február 2016 Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ O 14:10,A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 5.február 2016 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/ 14:10, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová  5.február 2016 Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA – náhradný termín (v pôvodne plánovanom termíne odpadlo pre KS) /Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/ 7. vyučovacia hodina, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 9.február 2016 Kadernícka súťaž - ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI / žiaci II.D. triedy,Bc.Veronika Tamásiová,Stela Baloghová, Bc.Alžbeta Körmöndiová,Ing.Judita Kázsmérová/…Čítať ďalej →

Zlatá murárska lyžica

Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016. Najlepší žiaci: I.F trieda Madočai Tomáš Gazsik Adrián Nagy Nikolas II.E trieda Franc Dávid Balog Róbert Gazsik JurajČítať ďalej →

Spomienka obetiam holokaustu

27. január - svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Zachovanie pamiatky obetí holokaustu a pripomínanie si tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva si zaspomínala  aj naša škola vo forme kinopopoludnia. Žiaci I.A a II.A triedy mali možnosť si pozrieť film s danou tematikou. Podujatie sme ukončili myšlienkou: „Musíme si chrániť to najcennejšie – MIER, v prvom rade ho musíme mať v sebe. Nedovoľme, aby sa história opakovala ! “Čítať ďalej →

Zločin a trest, čierne na bielom

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14. 12. 2015, spoločne so študentmi II.A a III.A triedy, sme mali možnosť zahĺbiť sa do tragédie od významného ruského spisovateľa, F. M. Dostojevského. Divadelné predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. Hlavná postava preležala celú úvodnú scénu v kruhu vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisoval hroznú scénu vraždy. V druhej časti bol princíp obrátený. Do centra bieleho kruhu uprostred čiernej plochy sa postavila obetavá Soňa. Takto vyzerá aktuálne spracovanie známeho diela - Zločin a trest. Nová dramatizácia ruskej klasiky ponúka súčasný pohľad na veľkú tému a jej filozoficko - morálne presahy…Čítať ďalej →

On line testovanie autoopravárov-mechanikov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu. Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených. Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov : Automobil, všeobecná diagnostika Podvozok Transmisia Motor a príslušenstvo Elektrotechnika. Z hľadiska náročnosti táto časť bola náročnejšia ako druhá, poznávacia časť on-line testovania pre časovú tesnosť. Chlapci mali len 60 minút na 60 náročných otázok.  Druhá časť bola aj kratšia aj jednoduchšia. Úlohou bolo spoznať 30  obrázkov za 30…Čítať ďalej →

EXPERT GENIALITY SHOW

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ani v decembri naši žiaci nelenili a 1.12.2015 sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže, kde dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. Súťažné témy pre tento školský rok: Spoločnosť kedysi a dnes Svetobežník Mozgolamy Do you…Čítať ďalej →

Literárna súťaž Legere v Nitre

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V tomto školskom roku sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre V.ročník literárnej súťaže Legere organizovaný Fakultou stredoeurópskych štúdií. Súťaž pozostávala z troch kôl, začala sa v októbri a skončila 11.decembra 2015. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť poznanie o tvorbe Józsefa Attilu, podrobnejšie analyzovať a tým aj pripraviť súťažiacich na nadchádzajúce maturitné skúšky.      Organizátori súťaže, vysokoškolskí profesori a doktoranti, zostavili svoje prednášky a úlohy tak, aby pomohli študentom pri osvojení si techniky práce s textom, predstavili im zachytenie dojmu, jazykové prostriedky umeleckého rozboru a práce s textom. Chceli ich motivovať k tomu, aby viac čítali krásnu literatúru.      Počas literárnej súťaže…Čítať ďalej →

Spomienka na Ľudovíta Štúra

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutočnila na 6.vyučovacej hodine spomienka na tohoto velikána, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o povznesenie slovenského národa po kultúrnej, jazykovej a politickej stránke. Tejto netradičnej hodiny slovenskej literatúry sa zúčastnili triedy I.NŠ, II.A a III.A spolu so svojimi vyučujúcimi. Slovom sprevádzala Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci si vypočuli recitáciu básne Rozžehnání v podaní študentky I.NŠ Izabely Šiškaová, prednes listu v podaní Rebeky Paňkovej, tiež z I.NŠ. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" items_per_page="4" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1452752800517-965cf7df-9230-5" include="9234,9235,9236,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9233"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →