Návšteva divadla  Thália v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci našej školy sa dňa 9. 12. 2022 zúčastnili návštevy divadla. Košické divadlo Thália privítala hostí s novým predstavením. Jednu z najhranejších Shakespearových komédií – Sen noci svätojánskej predstavil režisér Attila Matusek. Herci nehovorili vo veršoch, čo vytváralo od začiatku inú atmosféru, a tak sa hra priblížila aj mladším divákom. Z príbehu odohrávajúceho sa v troch rovinách režisér-spoluautor vyzdvihol momenty, ktoré sú dôležité tu a teraz. Väčší dôraz sa kládol na ,,divadlo v divadle“, ktoré Shakespeare veľmi často využíval. Vyzdvihli sa témy, ktoré sa týkali aj dnešných problémov – ochrana životného prostredia, financovanie kultúry, nutkanie ku kompromisom…Čítať ďalej →

Aj nás navštívil Mikuláš

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady. Za pomoci školského parlamentu dňa 6. decembra nás v škole navštívil Mikuláš s pomocníkmi, anjelom a čertom. Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval každého žiaka a zamestnanca školy. Darčeky im v spolupráci s triednymi učiteľmi zabalili žiaci školského parlamentu. Dúfame, že tento sviatočný adventný čas na našej škole bude popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1670507951386-f072ef80-b67b-4" include="27558,27559,27560,27561,27562,27563,27564,27565,27566,27567,27568,27569"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Boli sme na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V Košiciach sa konal 14. ročník veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30.11- 1.12.2022, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci štvrtých ročníkov.  Ide o jediné podujatie svojho druhu na východe Slovenska. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak ako v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentoval aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, ktorí vo svojej…Čítať ďalej →

Slávnostné pripínanie zelenej stužky v IV.B triede

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Slávnostné pripínanie zelenej stužky sa uskutočnila  dňa 2. decembra 2022 v reštaurácii Penzión Italia. Sedem žiakov na odbore mechanik elektrotechnik a štyria žiaci na odbore mechanik strojov a zariadení mohli osláviť svoju stužkovú slávnosť v rodinnej atmosfére medzi svojimi rodičmi a učiteľmi. Pri príležitosti jednej z najkrajších udalostí stredoškolských rokov Vám blahoželáme a prajeme zmysluplnú prípravu a vytrvalosť na maturity![/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1670175056957-41cc825f-13bb-1" include="27450,27451,27452,27453,27454,27455,27456,27457,27458,27459,27460,27461,27462,27463,27464,27465,27466,27467,27468,27469,27470,27471,27472,27473,27474,27475,27476,27477,27478,27479,27480,27481,27482,27483,27484,27485,27486,27487,27488,27489,27490,27497,27491,27492,27493,27494,27495,27496"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

1. december je svetovým dňom boja proti AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 1. december je svetovým dňom boja proti AIDS. Naši žiaci so svojimi kresbami upozorňovali na túto chorobu a na boj proti nej. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1669907720354-c40ef967-7992-7" include="27435"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

29. novembra 2022 sa konalo na našej škole školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov a súťaž bola rozdelená na dve časti. Písomná časť sa skladala z počúvania a čítania s porozumením a gramatiky. V ústnej časti sa žiaci zaoberali reakciou na obrazový podnet a na situačné dialógy. Na prvom mieste sa umiestnil Márk Krajnik zo IV.A triedy, druhý bol František Ficzu z III.B triedy a na treťom mieste sa umiestnil Dávid Pataky zo IV.A triedy. Úspešnými riešiteľmi boli okrem nich: Ladislav Bacso – I.A Enikő Kohutová –…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022  1. december 2022 Previerka zručností  /Bc. V. Molnár, Bc. S. Baloghová, žiaci II.C KAD vjm/ 1.-6.VH,  salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 1. december 2022 Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky” /tvorba pohľadníc na hodinách ETV, OBN, TRH, žiaci 1.,2,.3. ročníka, vyučujúci na danej hodine/ 8.VH, A39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová 1. december 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2022 Vianočné trhy 10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský…Čítať ďalej →

Ocenenie žiačky pri príležitosti Dňa študentstva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Dňa študentstva sa rozhodla naša škola oceniť aktívneho žiaka na základe jeho úspechov. Návrhy na ocenenie žiakov v rámci školy, predložili triedni učitelia školskej výberovej komisie. Medzi návrhmi na ocenenie bola žiačka Sofia Kreškociová z III.A triedy odboru LOG, žiak  Patrik Koncz z II.A triedy odboru POZSZ  a žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy odboru KAD. Kritéria spĺňala žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy.  Jej úspechy boli nasledovné: Počas štúdia dosahuje výborné študijné výsledky, má vzornú dochádzku. Je svedomitá, pracovitá, disciplinovaná, priateľská. Ako členka školského parlamentu sa aktívne zapája do mimoškolských aktivít dňa 21.3. 2022 – získala…Čítať ďalej →

Porada predsedov školského parlamentu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Členovia študentského parlamentu Košického samosprávneho kraja organizovali stretnutie pre predsedov a predsedníčky školských parlamentov poradu, ktorá sa uskutočnila 22. 11.2022 v SPŠE Komenského 44, 040 01 Košice- Sever. Stretnutia sa zúčastnil aj žiak našej školy, predseda nášho školského parlamentu, Slavomír Bolaček z III.A triedy, odboru LOG. Deň bol nabitý pestrým programom a aktivity, ktoré sa uskutočňovali počas celého dňa boli zaujímavé a hlavne zábavné. Náš žiak mal možnosť získať prospešné a kvalitné informácie z okruhu rôznych tém, ktoré si medzi sebou predsedovia vymieňali. Sme radi, že sa Slavomír zúčastnil tejto porady a snaží sa aj takouto formou nadobudnuté cenné rady odovzdať nášmu školskému parlamentu.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1669299818113-cd0dc14c-1624-4" include="27377,27378,27379,27380,27381"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →