Súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Žiacka školská rada v tomto školskom roku 2015/2016 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu. Predmetom hodnotia boli: nástenka, estetizácia a čistota triedy, čistota lavíc, tabule, vyloženie stoličiek – čiže celková úprava triedy. Hodnotenie sa konalo v mesiaci október týždenne v poobedňajších hodinách. Hodnotiteľmi boli Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Katarína Kázsmérová a jeden člen žiackej školskej rady. Najviac bodov dosiahla III. A trieda – umiestnila sa na prvom mieste, druhé miesto obsadila I.NŠ trieda. Odmeny budú odovzdané na slávnostnom vianočnom programe, kde III. A trieda za prvé miesto dostane tortu a I.NŠ trieda za druhé miesto bonboniéru. Cieľom…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2015

1. december 2015 Svetový deň AIDS - pripínanie červených stužiek žiakom a pracovníkom školy od 7:00 do 7:30, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec,  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 1.december 2015 EXPERT geniality show / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci podľa zoznamu/ podľa harmonogramu Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2015 Svetový deň AIDS - beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove Dr. Jencovou - žiaci I.D, II.D, II.A 4. a 5. vyučovacia hodina , SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók   4. december 2015   Slávnostné pripnutie stužiek pre žiakov   IV.A triedy / Žiaci IV.A…Čítať ďalej →

Navštívili sme kráľovstvo kníh

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 13.11.2015 žiaci I.A triedy v sprievode pani učiteľky Mgr. Šemegovej a Mgr. Szemánovej navštívili Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Na začiatku návštevy nám zamestnanci knižnice porozprávali o histórii knižnice, ako aj o jej súčasnej situácii. V rámci krátkej prednášky boli žiaci oboznámení aj s prevádzkou knižnice a pravidlami týkajúcimi sa vypožičiavania kníh. Zamestnanci nás čakali nielen s prezentáciou knižnice, ale žiaci mali možnosť bezplatne získať členstvo. Mnohí žiaci túto možnosť využili a po vyplnení žiadosti obdŕžali čitateľské preukazy. Po teoretickom oboznámení sa s knižnicou si žiaci mohli prezrieť a študovať knihy, ktoré ich zaujali. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou…Čítať ďalej →

Mladý remeselník 2015/16

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V dňoch 11. a 12. novembra 2015 sa zúčastnili žiaci Gabriel Németh a Ladislav Kendy súťaže zručnosti v odbore murár - Mladý remeselník 2015/16 na SOŠT Volgogradská 1, Prešov. Žiaci po absolvovaní teoretickej a praktickej časti  obsadili 5. miesto zo siedmych družstiev, čím postúpili na celoslovenskú časť súťaže Skills Slovakia, ktorá sa má konať Nitre. Súťažné družstvá boli zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec, Humenného, Popradu, Košíc, ale aj z poľského Tarnowa. Žiaci k súťaži pristupovali veľmi zodpovedne. Okrem pekného umiestnenia si odniesli cenné skúsenosti a vecné dary od firmy Wienerberger . Vo voľnom čase si žiaci pozreli historické námestie Prešova,…Čítať ďalej →

Náučná exkurzia v Slovenskom technickom múzeu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 11.11.2015 sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea nás oboznámila s vývojom písacích strojov od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. Žiaci si tu mohli vyskúšať písanie na klasických písacích strojov. Súčasťou tejto expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov. Po ukončení tejto výstavy sme sa presunuli do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, kde sa naši žiaci oboznámili s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Práve preto, z tejto príležitosti sme zorganizovali Súťaž tried o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu. Do súťaže sa prihlásilo 7 trojčlenných družstiev z tried I.A, I.D, II.A, III.A, IV.A a I. NŠ. Žiačky boli veľmi kreatívne a preukázali svoju tvorivosť a šikovnosť. Keďže všetky misy boli veľmi pekné, ich hodnotenie nebolo ľahké. Misy hodnotili triedne kolektívy…Čítať ďalej →

Medzinárodný deň knižnice na našej školej

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „ Knihy, ktoré odpočívajú v policiach knižníc, nie sú ešte dokončené, akoby v rukopise, sami osebe nemajú zmysel. K tomu, aby ho získali, si potrebný ty, čitateľ. Akokoľvek sú napísané, sú v nich len pokyny, narážky, haky-baky, ktoré dostanú zmysel len vtedy, keď sa dostanú k druhému a prebudia jeho dušu. Knihu tvoria vždy dvaja: spisovateľ, ktorý ju píše, čitateľ, ktorý ju číta.“                                                                                                                                                   (Kosztolányi Dezső) Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižnice sa uskutočnila v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci beseda s poetkou Mátyás Hudák Katalin. Cieľom bolo priblížiť čitateľovi literatúru ako takú. S poéziou autorky sme sa prvýkrát mohli stretnúť pri vydaní prvej…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2015

2. -   13.novembra 2015 Odborná prax pre žiakov IV.A/B-OA – podľa schváleného harmonogramu Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 2.november 2015 Nábor Selye János Egyetem Komárno / VP – Mgr.Enikő Pogányová, žiaci IV.B triedy/ 9:00 – 11:00 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová 5.november 2015   Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ 13:00 A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 6.november 2015   Návšteva REGIONÁLNEJ KNIŽNICE v Kráľovskom Chlmci /Mgr. Denisa Szemánová, I.A trieda/ 6. - 7. vyučovacia hodina, REGIONÁLNA KNIŽNICA- Kráľ.Chlmec Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová 11.november 2015 Expozícia…Čítať ďalej →

Svätomartinský festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 24. 10. 2015 sa vo Veľkých Trakanoch konal 5. ročník Svätomartinského festivalu, ktorý sa v posledných rokoch rozrástol do jedného z najvýznamnejších podujatí nášho regiónu, lákajúci stovky návštevníkov. Naša škola už tretí rok dostala pozvanie do súťaže vo varení. Školu reprezentovali nasledovní učitelia: PaedDr. Krisztina Furik, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Tibor Sáradi, Ing. Brigita Bernáthová,   Mgr. Denisa Szemánová a Štefan Horváth. Do súťaže sme sa prihlásili s 5 - chodovým husacím menum. Menu bolo podávané na slávnostnom prestieraní, ktoré pripravila PhDr. Andrea Pankovics. Okrem prípravy chutných jedál sme sa snažili vyjsť v ústrety…Čítať ďalej →

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci

Výkonný výbor OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Vás pozýva na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa uskutoční 26.októbra 2015 na chodbe (1. poschodie) Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci o 13.30 hodine.Čítať ďalej →