Súťaž STROJZRUČ II

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 24. novembra 2016 na odlúčenom pracovisku v Čiernej nad Tisou prebiehala tradičná súťaž teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov druhého ročníka triedy II.D vjs učebného odboru autoopravár – mechanik. Obsah súťaže tvoril v teoretickej časti test obsahujúci výber zo základného učiva odborných predmetov a v praktickej časti bol dôraz kladený na správny postup a správne odstránenie chyby, použitie vhodného náradia a dodržiavanie zásad BOZP. Ako tematický celok bol zvolený celok Technológia opráv automobilov s témou Kolesá a pneumatiky, obsahujúci problematiku: Demontáž kolies a pneumatík Kontrolu kolies a pneumatík Opravy kolies a pneumatík Montáž pneumatík a kolies Vyvažovanie kolies Súťaže sa…Čítať ďalej →

Divadelné predstavenie v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 16.12.2016 sa študenti II.A triedy zúčastnili inovatívnej inscenácie s názvom „Árvíz“. Oproti bežnému divadlu je rozdiel v štruktúre celej hry. Kým v klasickom predstavení je divák len neaktívnym pozorovateľom deja, v tomto type je divák zasvätení do deja tým, že herci sa pýtajú na jeho názory, čím sa stáva aktívnou súčasťou predstavenia. Zverejnenie názoru pritom nie je povinné. Je to spoločné rozmýšľanie, kladenie otázok a hľadanie odpovedí. V predstavení „Árvíz“ sa herci v priebehu hry pýtali študentov na ich postoje a nútili ich tak premýšľať i formulovať svoje názory na závažné otázky. Základnou témou v hre „Árvíz“ bola otázka…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2017

2. február  2017 Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“ 4. ročník / Ing. Andrea Polláková, Ing. Mária Šipošová, žiaci IV.A a IV.B triedy OA/ 13:20 – 14:05, , CVF, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 3. február  2017 Polročné prázdniny 6. – 17. februára 2017 Triedne aktívy ZRPŠ /podľa vypracovaného časového harmonogramu/  Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried  7. február  2017 Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/ 15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová  8. február  2017 Otvorená hodina z MJL – Inovačné metódy vo vyučovacom…Čítať ďalej →

Vianoce 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Čas Vianoc je obdobím, na ktoré netrpezlivo čaká každý jeden z nás. Čaro týchto sviatkov nás napĺňa pocitmi šťastia, rodinnej pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní  spojila aj našich žiakov, ktorí pod vedením pedagógov pripravili vianočný program. Krásnu vianočnú atmosféru otvorila Alexa Némethová, žiačka I. A triedy, zarecitovaním básne s názvom: Zabudnutá cesta.  Skutočné čaro Vianoc nám žiaci predstavili krátkou betlehemskou scénkou, ktorá bola sprevádzaná vianočnými koledami. Vianočným programom sa rozozvučali tóny zjemňujúce naše vzájomné vzťahy a naša škola tak dýchala vianočnou atmosférou. O tento vianočný zážitok sme sa podelili aj so seniormi z Domova dôchodcov. Naším zámerom bolo…Čítať ďalej →

2. MIKULÁŠSKY BEH V KRÁľOVSKOM CHLMCI

Jedenásť študentov našej školy sa stalo 4. decembra na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu skoro 200 ďalšími zabehli 1,2 km trasu v centre Kráľovského Chlmca. Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci kocogók po druhýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a zblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Krátko pred štartom z Námestia milénia sme sa zahriali rozcvičkou s Ritou Csótó. Na rovnakom mieste po dobehnutí do cieľa čakala na každého bežca medaila, malý darček a pohostenie. Trasu zdolal každý z našich žiakov, niektorí dobehli s chuťou vyskúšať si svoje sily aj na dlhších trasách.Čítať ďalej →

„TÁ NAŠA STUŽKOVÁ…“

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pre budúcich maturantov je práve stužková slávnosť príležitosťou ukázať sa vo svetle, v akom ich učitelia, rodičia a blízki ľudia možno ani nepoznajú. 25.11. 2016 bol magickým dátumom pre celú IV.B. triedu, odbor mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia. Na stužkovú slávnosť sa zodpovedne pripravovalo desať študentov už niekoľko týždňov dopredu. Študentom študijných odborov mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia pripla zelené stužky nádeje triedna učiteľka Mgr. Katarína Banyková za účasti riaditeľa školy Ing. Ivana Beňa a ich pedagógov. Zelené stužky študentom pripomínajú, že sa blíži chvíľa, v ktorej preukážu svoju zodpovednosť voči sebe i tým, ktorí…Čítať ďalej →

Mikuláš v našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Šiesteho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Postupne navštívil všetky triedy, kabinety, aby obdaroval všetkých žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čert. Darčeky im vyrobili žiaci na hodinách cvičnej firmy a žiackej Školskej rady. Deň svätého Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej  nálady, ktorá panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzičasom bude  množstvom akcií, ktoré čaro tohto obdobia  umocnia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1484636642445-6c9f352f-f862-7" include="13753,13754,13755,13756,13752"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Divadlo Thália

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 30.11.2016 sme sa zúčastnili  divadelného predstavenia v Košiciach pod názvom Székely Csaba: Bányavakság pod vedením PhDr. Andrei Pankovics. Jókaiho divadlo v Komárne a Divadlo Thália Színház v Košiciach prvýkrát od svojho založenia prinášajú spoločnú divadelnú produkciu. Vzniklo predstavenie rovnocenných partnerov. Dedina stojí pred komunálnymi voľbami. Starosta Ince robí všetko pre to, aby si udržal svoju pozíciu, neštíti sa ani udania svojej konkurencie, Izsáka. Prichádzajúci rumunský vyšetrovateľ však neprešetrí iba Izsáka. Sme svedkami každodenných starostí obyčajných ľudí v zapadnutej dedine na konci sveta, ktorá neponúka žiadnu šancu na uplatnenie. Ale to, čo vidíme, je…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2017

 9. január 2017 Vyhlásenie literárnej súťaže: pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec / Mgr. Denisa Szemánová, žiaci podľa záujmu z tried I.A – ME, OA (vjs), II.A  - ME, OA (vjs) / počas vyučovacej hodiny, B-24 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová  11.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková, I.D trieda ,vyučujúci v danej triede/ 11:15-12:00,B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková  12.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková,I.A a I.C trieda,vyučujúci v daných triedach/ 07:35- 08:20,…Čítať ďalej →