Program Erasmus plus – pracovný pobyt žiakov v Budapešti

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="22809" img_size="400x200" style="vc_box_shadow_3d" onclick="link_image" css_animation="zoomInLeft"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Erasmus + je program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže. Nadaným žiakom našej školy sa druhýkrát naskytla možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného projektu. Počas trojtýždňového pracovného pobytu od 14. septembra do 5. októbra 2015 získavali naši študenti nielen odborné znalosti a zručnosti, ale snažili sa uvidieť čo najviac zaujímavostí a historických pamiatok hlavného mesta Maďarska. Štyria žiaci pracovali v autoservise Szabó Team Motosport kft. – Máté Blanár, Ákos Makai, Csaba Bodnár, Olexander Roman. Osem študentov pracovalo v elektrotechnických spoločnostiach Elektromont kft. a Radar-tronic kft. – Peter Takács, Marián Muszka,…Čítať ďalej →

Beseda o kriminalite mládeže

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14.10.2015 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venoval kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. Pán Demeter v krátkosti načrtol aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Tu spomínal aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej žiaci…Čítať ďalej →

Duševné zdravie.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Dňa duševného zdravia sa na pôde školy konala beseda pod vedením školského psychológa. Nosnou témou boli psychické choroby, návody a možnosti na ochranu duševného zdravia. Súčasťou besedy boli aj krátke videá s tematikou depresia a anorexia. Žiaci mali možnosť získať informácie o tom, ako sa tieto psychické choroby prejavujú a čo všetko spôsobujú. Žijeme veľmi rýchlu dobu a zabúdame sa tešiť zo života, sme preťažení a nevieme oddychovať a tak zabúdame na svoje duševné zdravie. Liga za duševné zdravie ponúka návod na elimináciu duševných chorôb v 12-tich krokoch, s čím sa oboznámili aj naši žiaci. Deň duševného zdravia dáva…Čítať ďalej →

Deň maďarskej ľudovej rozprávky

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na našej škole sme si pripomenuli 2.októbra 2015 už 11.ročník Dňa maďarskej ľudovej rozprávky. Cieľom bolo s úctou pozerať na tvorbu nielen maďarských, ale aj iných autorov, ktorí práve cez rozprávku sa snažili a dodnes snažia poukázať na mnohé veci v spoločnosti a veria, že aj dnes dobro zvíťazí nad zlom. Rozprávka má rozhodujúci vplyv na vývin dieťaťa a ovplyvňuje aj život už dospelého jedinca. Jej čaro zasiahlo prítpmných a na okamih sa vĺbili do čarovného sveta rozprávky. Úvodom nás privítala PhDr. Pankovics Andrea a žiaci I.A triedy, prezlečení za hrdinov rozprávok.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2015

2.október 2015 Deň maďarskej ľudovej rozprávky, / zúčastnia sa žiaci I.A-VJM, I.C, III.B, IV.B triedy/ 12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.október 2015 Exkurzia na tému „Archív“ na 5. vyučovacej hodine ADK po dohode s vedením SOŠ /Ing. Denisa Mihalčíková   IV.A,B-OA/ 11:10-11:55 ,Archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Ing. Denisa Mihalčíková 14.október 2015 Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže, I.E, II.F, Grosko Ing.Kovácsová, PhDr.Mátyásová, Románová  13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedná:PhDr. Iveta Mátyásová 16.október 2015 Exkurzia do REGIONÁLNEJ KNIŽNICE…Čítať ďalej →

Biela pastelka

V upršaný septembrový piatok sa v rámci charitatívnej činnosti naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie „Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom je „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok. Uskutočnila sa 25. septembra 2015. Naše študentky Loreta Siriková a Bernadett Molnár z 3. ročníka pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Kráľovský Chlmec. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojim príspevkom podporili dobrú vec. ĎakujemeČítať ďalej →

Medzibodrožský kultúrny festival 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ako býva zvykom, aj v tomto roku sa uskutočnil v našom meste Medzibodrožský kultúrny festival v dňoch 16. – 18. septembra. Je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou mesta. Tento festival je z roka na rok príťažlivejší pre široký okruh ľudí, preto je dôležité, aby aj naša škola bola prítomná ako významný vzdelávací inštitút v Kráľovskom Chlmci. Znova boli prezentované vytvorené predmety našich žiakov odboru mechanik elektrotechnik, stolár, strojný mechanik. Odbor mechanik elektrotechnik prezentoval výrobok na využitie nevyčerpateľných zdrojov na výrobu elektrickej energie a ukážku ochrany bytových rozvodov. Odbor strojár vystavil dekoratívne kováčske výrobky, ručný kultivátor a iné zaujímavé predmety. Naše kaderníčky…Čítať ďalej →

MOSTY BEZ BARIÉR 2015

Akcia „Mosty bez bariér„ bola organizovaná 17.9.2015. Je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Hlavným organizátorom podujatia je Košický samosprávny kraj, koná sa v areáli školy SOŠ Pribeník. Cieľom tohto podujatia vždy bolo a bude stavať symbolické mosty medzi zdravými a handicapovanými ľuďmi. Miestom akcie bola škola, ktorá sídli v malebnom prostredí, v Pribeníku v historickom kaštieli a vôkol je prekrásny park, kam sme sa dostali po vlastných. Prechádzka bola príjemná.  Pekné počasie, mladí ľudia, zaujímavý program boli garantom dobrej nálady a výnimočnej atmosféry. Našu školu prezentovali žiaci z každého odboru a pridali sa aj žiaci zo Sárospataku z partnerskej školy…Čítať ďalej →

VODA NAD ZLATO

Umelecká agentúra Amos nám 7. 9. 2015 prinášal moderný výchovný koncert. Environmentálny hudobno-vzdelávací program VODA NAD ZLATO priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu a recyklácia. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej účinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2015

2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/ B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová 4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/  14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 7. september 2015 Záverečné skúšky v momoriadnom termíne september – podľa schváleného harmonogramu o 7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 7. september 2015 Výchovný koncert „ Voda nad zlato“ – enviromentálny hudobno-vzdelávací program Zoznam účastníkov podľa schváleného harmonogramu O 11:00…Čítať ďalej →