Európska noc výskumníkov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výročný 10. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 sa konal 30. septembra v niekoľkých mestách Slovenska vrátane Košíc (v nákupnom centre Atrium – Optima). Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2016

  3.november  2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti - maďarský jazyk / Mgr. Veronika Tóth Fülöp, III.B trieda/ 7. - 8. vyučovacia hodina, A-19, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp 4.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Čierna nad Tisou  Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 4.november  2016 Návšteva výstavy Kontraszt ( preventívny program) v Kisvárde / Mgr. A. Hajdók, PhDr.A.  Pankovics, Mgr. Tóth Fülöp, žiaci podľa harmonogramu z tried I.A, I.C,  II.A, III.A/ celý deň, Kisvárda  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 7.november  2016 Previerka zručnosti / III.D trieda, Bc. Stela  Baloghová ,…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden rozprávkar v Kisbacombe. Otec, Benedek Huszár János, odovzdal svojmu synovi Benedekovi Elekovi, ktorý sa narodil 30.septembra 1859, bohaté skúsenosti. Zážitky z detstva ho priviedli k rozprávkam a ich zbieraniu. Preto sa Deň maďarskej rozprávky viaže k tomuto dátumu. Pod vedením PhDr.Pankovics Andrey bola  zrealizovaná mimoriadna hodina maďarskej literatúry. Privítali sme na nej desaťročnú Ilko Annu, ktorá nám predniesla ľudovú rozprávku; v kroji a svojím prednesom nám pripravila pekné chvíle. Po nich nasledovala súťaž o rozprávkach bratov Grimmovcoch, ktoré Benedek zbieral a rozširoval, o maďarských rozprávkach, ba pokúsili sa napísať vlastnú rozprávku. Súťaž napokon vyhrala…Čítať ďalej →

Tanečné divadlo Ifjú Szívek

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Každý z nás sa už v prvých ročníkoch základnej školy oboznámil s úlohami typu “kukučie vajíčko”. Všetci určite rozpoznáme hrušku medzi jablkami, ale poradíme si aj napríklad s flamencom ukrytým v choreografii cigánskeho tanca? Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstavuje tradičnú ľudovú hudbu spolu s tancom v kontexte, ktorý je pre človeka 21. storočia dobre známy. Cieľom predstavenia je zbúrať faktami nepodložené, ale na našom území rozšírené predsudky, ktoré  obklopujú folklorizmus ako taký a vďaka ktorým sa dnes pokladá ľudový tanec za niečo staré, nudné, nepotrebné a zbytočné. Aj žiaci našej školy mali…Čítať ďalej →

Vinobranecké slávnosti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Chlmecké vinobranecké slávnosti sa stali súčasťou kultúrneho života mesta. Toho roku sa opäť naskytla našej škole príležitosť predstaviť nami ponúkané odbory. Veľký záujem bol o naše kaderníčky, ktoré predviedli svoju prácu. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si ich prácu, pretože vytvorili účes podľa želania zákazníka. Elektrotechnici pritiahli pozornosť najmä mladšej generácie. Predstavili verejnosti z lega postavené roboty a autá. Prezentovali sa aj ostatné odbory. Naši ekonómovia vďačne odpovedali na otázky týkajúce sa našej školy. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto akcie, ktorú organizovalo mesto a veríme, že medzibodrožský kultúrny festival bude mať pokračovanie. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →

Zážitky aj na konci školského roka …

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 27. júna 2016 sme navštívili Botanickú záhradu a kreatívnu fabriku Steel Park v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A OA, III.B OA a vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME.   Návštevu Steel Parku absolvovali vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME ako odmenu za najlepšie výsledky v súťažiach: Prírodovedá súťaž, iBOBOR, KLOKAN. V zábavnom technickom centre Steel Park mali možnosť vidieť viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Súčasťou bola aj návšteva bádateľského…Čítať ďalej →

Mosty bez bariér aj s našou účasťou

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Učitelia a študenti Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci ani tento rok nechýbali na podujatí Mosty bez bariér. Prehliadku študentskej tvorivosti z rôznych škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja, ktorá sa už po ôsmykrát uskutočnila v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku sprevádzalo slnečné počasie. My sme tu mali silné zastúpenie, nakoľko sa môžeme pochváliť dynamicky sa rozvíjajúcim odborom mechanik – elektrotechnik. Naši študenti  Bányácsky Bence  a Barati Gergő prezentovali bytový rozvádzač a ovládací panel plynovej kotolne, Szedlák Marek.  a Lipán Alexander ukázali ako funguje fotovoltaická elektráreň. Návštevníci sa pri našom stánku pristavovali nielen preto, že sme pred ním…Čítať ďalej →

„Kriminalita mládeže“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 23.09.2016 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter a pracovník mestskej polície Gabriel Kendy. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Venovali sa aj  kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. V krátkosti načrtli aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Spomínali aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku, krádež cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2016

3.október  2016 Triedny aktív zasadnutia rodičov  žiakov IV.A, IV.B a II.NŠ triedy o 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Katarína Banyková – TU IV.B, Ing. Mária Šipošová – TU IV.A, Ing. Judita Diószeghyová – TU II.NŠ 3. – 27.október 2016 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou – všetky kmeňové triedy Hodnotitelia: Mgr. Banyková K., Žiaci žiackej školskej rady ( 2 študenti) a Ing. Bernáthová Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 5.október  2016 Tanečné predstavenie: Ifjú Szívek - I.A, I.D, II.A, II.D, III.A, IV.A, IV.B, I.NŠ A, I.NŠ B, II.NŠ od 10:00 – 11:30, MsKS Kráľovský…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Slávnostné otvorenie školského  roku sa uskutočnilo  5. septembra. Hoci leto nás ešte stále očarúva  svojím slnečným počasím, čas učenia sa neodvratne začal. Riaditeľ našej školy Ing. Ivan Beňo sa prihovoril našim prvákom a učiteľom, zaprial im veľa úspechov v novom školskom roku a takisto aj ostatným  študentom a pracovníkom školy. Aj my každému prajeme úspešný školský rok. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" initial_loading_animation="fadeIn" grid_id="vc_gid:1474959796573-d1c734f4-6759-7" include="12904,12905,12906,12907,12908,12909,12910,12911,12912,12913,12914,12915,12916,12917,12918,12919,12920,12921,12922,12923,12924,12925,12926,12927,12928,12929,12930,12931,12932,12933,12934,12935,12936,12937,12938,12939,12940,12941,12942,12903"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →