Čitateľský maratón pri príležitosti dňa maďarskej poézie

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Narodeniny Józsefa Attilu sú zároveň oslavou poézie. Sviatkom, kedy neoslavujeme seba , ani svojich blízkych, ale literatúru, slová, vety, krásu textu a jeho dokonalosť; niečo, čo i my sami cítime, dotýka sa nás, ale nedokážeme to vysloviť. To je poézia. Preto sme sa rozhodli usporiadať čitateľský maratón a oslovili sme nielen našich študentov, ale aj  žiakov základných škôl. Na našu veľkú radosť pozvanie prijali a zišla sa nás päťdesiatka nadšencov literatúry. Každý si so sebou priniesol   svoju obľúbenú báseň, novelu, úryvok z románu a prečítal ju. Čítali aj pedagógovia. Vypočuli sme si básne Józsefa Attilu,  Sándora Petőfiho,…Čítať ďalej →

Súťaž Tompu Mihálya v prednese poézie a prózy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 11.marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie  a prózy známa ako súťaž Tompu Mihálya.  Našu školu reprezentovali  v III.kategórii v prednese prózy žiaci  I.A triedy Barbara Lipánová, ktorá predniesla úryvok od Z. Németha Istvána: Dvojka s hviezdičkou a Róbert Várady, ktorý vystúpil  s novelou od  Nógrády Gábora: Ako vypestovať v sebe súcit. Napriek tomu, že sa im nepodarilo prebojovať do krajského kola, nestratili  chuť ďalej súťažiť a dohodli sme sa, že o rok už s väčšími skúsenosťami predstúpime pred publikum. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1461521416861-ea3a70e9-0f5f-1" include="10961,10962,10963,10959"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Poznaj slovenskú reč

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 7. 4. 2016 sa Roberta Teruová, žiačka III. B triedy, zúčastnila krajského kola súťaže s názvom Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Košiciach na pôde Gymnázia a ZŠ s vjm Sándora Máraiho. Účastníci súťaže mali možnosť preukázať svoje znalosti zo slovenského jazyka. Prvou úlohou bola interpretácia populárno-náučného textu s názvom – Zubor európsky. Druhá disciplína pozostávala zo samostatnej tvorby textu na danú tému a tretia časť bola zameraná na tvorbu textu pomocou 10 vytypovaných slov. V samotných jazykových prejavoch bola hodnotená slovná zásoba, plynulosť prejavu, jazyková presnosť a kreativita žiakov. Napriek tomu, že Roberta nezískala popredné umiestnenie, ďakujeme…Čítať ďalej →

Biblické príbehy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kresťanská kultúra nás obklopuje tradíciami, ktoré sa po stáročia stali súčasťou nášho bytia. Sú to hodnoty, ktoré  robia náš život ešte bohatším a plnším. Skúškou vzťahu ku kresťanskej ideológii sú vedomosti zo žriedla kresťanskej múdrosti – Biblie. Poznatky z ,,knihy kníh”, ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 23.3.2016 v podvečer jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalo vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, II.B a III.E triedy dokázali svoje znalosti z histórie a hĺbok kresťanskej…Čítať ďalej →

Športový deň

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Športový deň pre žiakov II.A, II.B, III.A a III.B triedy bol 15. marca 2016 zaujímavý a rôznorodý. Súťažilo sa v kolektívnych športoch v minifutbale, vo volejbale zmiešaných družstiev, v basketbale, ale i v individuálnych športoch, ktorými boli stolný tenis, bedminton a silový viacboj. V kolektívnych športoch dominovali žiaci III.A a III.B triedy a z ktorých vynikali hlavne Marián Muszka, Martin Jenigár, Zsolt Pankulics, Bence Balog, Štefan Kasko, ale i ostatní si zaslúžia uznanie za bojovnosť a prístup k zápasom.  Vo volejbale zmiešaných družstiev veľmi dobré zápasy odobral Erik Bino a dievčatá z III.A a II.A triedy. Silový viacboj si najviac užili chlapci z II.B triedy Ladislav Hogya a Viliam Balla. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 11. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme pre žiakov 1. a 4. ročníka pripravili program, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pripomenúť si osobnosti, miesta a udalosti týkajúce sa revolúcie. Žiaci spoločne pracovali na dvanástich bodoch, interpretovali básne, priraďovali dátumy k udalostiam a spoločnými silami sa podieľali aj…Čítať ďalej →

AUTOSÚŤAŽ – Autoopravár Junior Castrol 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 10. marca 2016 sa naša škola  zúčastnila oblastného kola v súťaži Autoopravár Junior Castrol – 2016  v odbore  autoopravár-mechanik v Košiciach. Súťaž sa konala na SOŠ – automobilovej Košice  formou  On- line testovania. Našu školu reprezentovali traja žiaci tretieho ročníka daného odboru. Súťaž sa skladala z dvoch častí: teoretická časť – test poznávacia časť – obrázky, schémy. Súťaže sa zúčastnili stredné odborné školy z Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Humenného, Trebišova a Kráľovského Chlmca.  Spolu súťažilo 20 žiakov. Výsledky našich žiakov boli len priemerné a z toho dôvodu by sme  sa mali…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sviatky jari sú bezpochyby spojené s veľkonočnou výzdobou. Veď čo už by to bola Veľká noc bez veľkonočnej výzdoby? Preto sa naši študenti žiackej školskej rady rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu. Triedy III. A a III. B boli rozjasnené farebnými girlandami, rozkvitnutými vetvičkami stromov, krásne ozdobenými vajíčkami a vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými dekoráciami.  Zvolená komisia hodnotila estetickú stránku všetkých kmeňových tried, nástenku, tabuľu a učiteľskú  katedru. Najviac bodov dosiahli triedy III.A a III.B. Členovia žiackej školskej rady Vám ďakujú za aktivitu a spoluprácu. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="mediaGrid_ScaleWithRotation" grid_id="vc_gid:1458936789124-603c273d-bc55-3" include="10711,10712,10713,10714,10715,10716"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 18. 3. 2016 sa žiačky Enikő Kàllaiová a Viviána Kissová z III.D triedy sa zúčastnili kaderníckej súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťaž bola zorganizovaná v spoločenskej sále Reduty. Súťažilo viac škôl. Naše žiačky si odskúšali svoje zručnosti v kategorií "Ples Spišiakov", kde aj úspešne obstáli. Enikő Kállaiová sa umiestnila na 3. mieste a Viviána Kissová na 2. mieste. Gratulujeme našim dievčatám.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1458741795474-0838e15d-8b02-4" include="10548,10549,10550,10551,10552,10553,10554,10555,10556,10557,10558,10559,10560,10561,10562,10547"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →