Obvodné a krajské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Obvodné kolo 38. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 1.4.2016 na SOŠ Technickej v Michalovciach  s nasledovným  programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.. Našu školu reprezentovali Štefan Kasko z III.B a Marek Szedlák, z II.A triedy s prácou „Programovateľný robot“ . Študent  IV.B triedy, Gábor Bodnár súťažil s prácou „Lietajúci dron“. Práce našich žiakov boli v porovnaní s ostatnými prácami na vynikajúcej úrovni a na základe rozhodnutia odbornej poroty  postúpili do krajského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo 8.4.2016 v SOČ…Čítať ďalej →

Matematický Klokan 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MEDZINÁRODNÁ  MATEMATICKÁ  SÚŤAŽ  - KLOKAN          V tomto čase ako každoročne aj teraz, dňa 21.3.2016 sa na našej škole uskutočnila obľúbená medzinárodná matematická súťaž. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách KADET O12 a JUNIOR O34.  V minulom roku sa zúčastnilo súťaže takmer 6 miliónov žiakov. Umiestnenie v rámci školy –SOŠ Kráľovský Chlmec Kadet O12 1. Gabriela Battyányiová  - II.A 2. Jozef Jano  -                   II.A 3. Patrícia Lišocká  -           II.A   Junior O34 1.                  Ján Pankulics  -       IV.B 2.                  Vojtech  Virág  -     III.A 3.                  Zsolt Pankulics  -   III.B NAŠIM  MATEMATICKÝM TALENTOM  GRATULUJEME ![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" grid_id="vc_gid:1462604974528-4ff1c57e-3b50-6" include="11053,11054,11055,11056,11057,11058,11059,11060,11061,11062,11063,11064,11065,11067,11069,11052"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž v Národnej banke Slovenska „Bosákova cena 2015/2016“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Semifinále X. ročníka slovensko - českej súťaže Bosákova cena 2015/2016 sa konalo dňa 08. 04. 2016 v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Súťažná práca Nikoly Gabódovej, žiačky III. A triedy, postúpila do tohto finále. Bola zaradená medzi 20 najlepších prác. Cieľom súťaže, ktorú každoročne organizuje Spoločnosť Michala Bosáka, je podporovať tvorivosť študentov v oblasti tvorby ekonomických projektov. Naša žiačka síce nezískala umiestnenie, ale na veľmi slušnej úrovni prezentovala svoj podnikateľský zámer pred trojčlennou odbornou porotou. Prínosom je, že mala možnosť zmerať si  svoje schopnosti s ostatnými študentmi a stretnúť sa s významnými osobnosťami ako sú  JUDr. Eduard Kukan,…Čítať ďalej →

Čitateľský maratón pri príležitosti dňa maďarskej poézie

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Narodeniny Józsefa Attilu sú zároveň oslavou poézie. Sviatkom, kedy neoslavujeme seba , ani svojich blízkych, ale literatúru, slová, vety, krásu textu a jeho dokonalosť; niečo, čo i my sami cítime, dotýka sa nás, ale nedokážeme to vysloviť. To je poézia. Preto sme sa rozhodli usporiadať čitateľský maratón a oslovili sme nielen našich študentov, ale aj  žiakov základných škôl. Na našu veľkú radosť pozvanie prijali a zišla sa nás päťdesiatka nadšencov literatúry. Každý si so sebou priniesol   svoju obľúbenú báseň, novelu, úryvok z románu a prečítal ju. Čítali aj pedagógovia. Vypočuli sme si básne Józsefa Attilu,  Sándora Petőfiho,…Čítať ďalej →

Súťaž Tompu Mihálya v prednese poézie a prózy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 11.marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie  a prózy známa ako súťaž Tompu Mihálya.  Našu školu reprezentovali  v III.kategórii v prednese prózy žiaci  I.A triedy Barbara Lipánová, ktorá predniesla úryvok od Z. Németha Istvána: Dvojka s hviezdičkou a Róbert Várady, ktorý vystúpil  s novelou od  Nógrády Gábora: Ako vypestovať v sebe súcit. Napriek tomu, že sa im nepodarilo prebojovať do krajského kola, nestratili  chuť ďalej súťažiť a dohodli sme sa, že o rok už s väčšími skúsenosťami predstúpime pred publikum. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1461521416861-ea3a70e9-0f5f-1" include="10961,10962,10963,10959"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Poznaj slovenskú reč

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 7. 4. 2016 sa Roberta Teruová, žiačka III. B triedy, zúčastnila krajského kola súťaže s názvom Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Košiciach na pôde Gymnázia a ZŠ s vjm Sándora Máraiho. Účastníci súťaže mali možnosť preukázať svoje znalosti zo slovenského jazyka. Prvou úlohou bola interpretácia populárno-náučného textu s názvom – Zubor európsky. Druhá disciplína pozostávala zo samostatnej tvorby textu na danú tému a tretia časť bola zameraná na tvorbu textu pomocou 10 vytypovaných slov. V samotných jazykových prejavoch bola hodnotená slovná zásoba, plynulosť prejavu, jazyková presnosť a kreativita žiakov. Napriek tomu, že Roberta nezískala popredné umiestnenie, ďakujeme…Čítať ďalej →

Biblické príbehy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kresťanská kultúra nás obklopuje tradíciami, ktoré sa po stáročia stali súčasťou nášho bytia. Sú to hodnoty, ktoré  robia náš život ešte bohatším a plnším. Skúškou vzťahu ku kresťanskej ideológii sú vedomosti zo žriedla kresťanskej múdrosti – Biblie. Poznatky z ,,knihy kníh”, ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 23.3.2016 v podvečer jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalo vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, II.B a III.E triedy dokázali svoje znalosti z histórie a hĺbok kresťanskej…Čítať ďalej →

Športový deň

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Športový deň pre žiakov II.A, II.B, III.A a III.B triedy bol 15. marca 2016 zaujímavý a rôznorodý. Súťažilo sa v kolektívnych športoch v minifutbale, vo volejbale zmiešaných družstiev, v basketbale, ale i v individuálnych športoch, ktorými boli stolný tenis, bedminton a silový viacboj. V kolektívnych športoch dominovali žiaci III.A a III.B triedy a z ktorých vynikali hlavne Marián Muszka, Martin Jenigár, Zsolt Pankulics, Bence Balog, Štefan Kasko, ale i ostatní si zaslúžia uznanie za bojovnosť a prístup k zápasom.  Vo volejbale zmiešaných družstiev veľmi dobré zápasy odobral Erik Bino a dievčatá z III.A a II.A triedy. Silový viacboj si najviac užili chlapci z II.B triedy Ladislav Hogya a Viliam Balla. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 11. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme pre žiakov 1. a 4. ročníka pripravili program, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pripomenúť si osobnosti, miesta a udalosti týkajúce sa revolúcie. Žiaci spoločne pracovali na dvanástich bodoch, interpretovali básne, priraďovali dátumy k udalostiam a spoločnými silami sa podieľali aj…Čítať ďalej →