AUTOSÚŤAŽ – Autoopravár Junior Castrol 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 10. marca 2016 sa naša škola  zúčastnila oblastného kola v súťaži Autoopravár Junior Castrol – 2016  v odbore  autoopravár-mechanik v Košiciach. Súťaž sa konala na SOŠ – automobilovej Košice  formou  On- line testovania. Našu školu reprezentovali traja žiaci tretieho ročníka daného odboru. Súťaž sa skladala z dvoch častí: teoretická časť – test poznávacia časť – obrázky, schémy. Súťaže sa zúčastnili stredné odborné školy z Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Humenného, Trebišova a Kráľovského Chlmca.  Spolu súťažilo 20 žiakov. Výsledky našich žiakov boli len priemerné a z toho dôvodu by sme  sa mali…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sviatky jari sú bezpochyby spojené s veľkonočnou výzdobou. Veď čo už by to bola Veľká noc bez veľkonočnej výzdoby? Preto sa naši študenti žiackej školskej rady rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu. Triedy III. A a III. B boli rozjasnené farebnými girlandami, rozkvitnutými vetvičkami stromov, krásne ozdobenými vajíčkami a vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými dekoráciami.  Zvolená komisia hodnotila estetickú stránku všetkých kmeňových tried, nástenku, tabuľu a učiteľskú  katedru. Najviac bodov dosiahli triedy III.A a III.B. Členovia žiackej školskej rady Vám ďakujú za aktivitu a spoluprácu. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="mediaGrid_ScaleWithRotation" grid_id="vc_gid:1458936789124-603c273d-bc55-3" include="10711,10712,10713,10714,10715,10716"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 18. 3. 2016 sa žiačky Enikő Kàllaiová a Viviána Kissová z III.D triedy sa zúčastnili kaderníckej súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťaž bola zorganizovaná v spoločenskej sále Reduty. Súťažilo viac škôl. Naše žiačky si odskúšali svoje zručnosti v kategorií "Ples Spišiakov", kde aj úspešne obstáli. Enikő Kállaiová sa umiestnila na 3. mieste a Viviána Kissová na 2. mieste. Gratulujeme našim dievčatám.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1458741795474-0838e15d-8b02-4" include="10548,10549,10550,10551,10552,10553,10554,10555,10556,10557,10558,10559,10560,10561,10562,10547"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

7. ročník valentínskeho volejbalového turnaja

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Šport sa nepokladá za všeliek na uzdravenie chorého sveta, ale za reálny príspevok ľuďom ku zbavenia sa tlaku všedných dní a k vzájomnému porozumeniu. Tieto ciele sledujú organizátori už tradičným VALENTÍNSKYM VOLEJBALOVÝM TURNAJOM, ktorého 7. ročník bol zrealizovaný 12. februára 2016 v SOŠ–Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci na pracovisku v Čiernej nad Tisou. Turnaj je príležitosťou kde sa majú možnosť stretnúť pedagógovia základných škôl v Medzibodroží, ale i ostatní priatelia škôl a kde majú možnosť predviesť svoje športové majstrovstvo. Je to aj výborná príležitosť na priame osobné stretnutia. Ako to zdôraznil Ing. Ivan Beňo, riaditeľ SOŠ a celého podujatia pri otváracom ceremoniáli,…Čítať ďalej →

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pri príležitosti 110. výročia založenia učňovského školstva v Kráľovskom Chlmci predmetová komisia Prírodovedných predmetov usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy dňa 26.februára 2016. Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách (kvízové úlohy, otázky s odpoveďami, vysvetlenie javov, logické úlohy). Všetci účastníci aj organizátori sa zhodli na tom, že podobné súťaže rozširujú prírodovedný obzor žiakov a prispievajú k tímovej práci našich študentov. Poradie Trieda   Kvíz   Otázky   Logické úlohy   Vynálezy   Javy   Súčet…Čítať ďalej →

Deň otvorených dverí na škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Vieme,  že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto sme v dňoch 2.3.2016 a 3.3.2016  zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 165 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia – Mgr.Denisa Szemanová a  Gabriel Dóczi , krátko zhrnuli, čo im dala naša škola, ako využili u nás získané vedomosti pri ďalšom štúdiu, v praxi a v živote vôbec. Dňa 3.3.2016 si našla na nás čas aj naša absolventka odboru DOŠ, terajšia riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne…Čítať ďalej →

Školské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Tohtoročný 38. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 01.4.2016, krajské kolo sa uskutoční v  SOŠ Košice dňa 8.4.2016. Celoštátne kolo zorganizuje SPŠE  K. Adlera 5 Bratislava v dňoch 26.-29.4.2016. Naša škola sa už tradične  zapája do súťaže. Školské kolo sa uskutočnilo 25.2.2016 v miestnosti B17 od 730 do…Čítať ďalej →

Výstava a vyhodnotenie výtvarných prác na tému Mladá móda.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda v dvoch kategóriách bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl a pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Vybrať spomedzi 73 kresieb tie najlepšie bola poriadne ťažká úloha. Naozaj krásne kresby! Každá súťaž má však svojich víťazov. Trojčlenná komisia hodnotila obrázky v zložení: Ing. Judita Diószeghyová, Mgr. Enikő Pogányová, Ing. Judita Kázsmérová a  vybrala v dvoch kategóriách po tri výtvarné diela: I.kategória pre základné školy I.miesto: Oltmán Vivien - IX. A,  ZŠ – Bieľ (VJ- maď.) II.miesto:…Čítať ďalej →

Školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 8.3.2016 sa konala v kaderníckom salóne č. 2 školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy pod názvom „ Hurá, ide sa na ples ! “ Súťažiace si na príprave účesov v spoločenskom štýle dali veľmi záležať.  Na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti, uplatnili svoju tvorivosť i fantáziu. K danému štýlu účesu prispôsobovali aj líčenie modeliek. Hodnotiaca komisia / Bc. Veronika Tamasiová, Stela Balogová, Bc. Alžbeta Körmöndiová, Ing. Judita Kázsmérová , Ing. Imrich Gulyás / sledovala kreativitu a náročnosť účesu, vypracovanosť, dodržiavanie BOZP, zosúladenie s oblečením a témou a celkový dojem. Porota nakoniec vyhodnotila najlepší účes. Umiestnenie žiačok miesto …Čítať ďalej →