Obhajoba praxe

V súlade s ŠkVP a učebného plánu odboru 6317 M obchodná akadémia žiaci absolvovali odbornú prax v rozsahu 2 týždne v mesiaci november 2014. Súčasťou praxe bola správa z praxe, jej spracovanie a obhajoba formou prezentácie.

Súťaž „Najlepší účtovník“

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="6061" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="left-to-right" img_size="350x250"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]Pre budúcich maturantov 4. ročníka obchodnej akadémie sme pripravili súťaž, ktorá prebiehala dňa 19. 01. 2015 v dvoch oblastiach účtovníctva: Vyhotovenie účtovného dokladu Zaúčtovanie účtovných prípadov do denníka Vzhľadom na vymedzený čas práce žiaci vyhotovili jeden účtovný doklad, a to odberateľskú faktúru. Na zaúčtovanie v denníku mali pripravených 45 účtovných prípadov. Pracovali na základe písomného zadania ručne bez IKT.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="left-to-right"]Tab.: Dosiahnuté výsledky (% plnenia úloh) Priezvisko a meno 1.   úloha 2.   úloha Celkom Poradie umiestnenia Šoltésová Elizabeta 88 % 46 % 134 bodov 1. Ethelyiová…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2015

2. február 2015 Polročné prázdniny  3.február 2015     Školenie „Fórum – tehelne, Zlaté Moravce“ (Ing.Eva Vassová,Arpád Bányacski, Tomaš Nagy) celý deň, Prešov Zodpovedná: Ing.Eva Vassová  4.február 2015   Návšteva Slovenského technického múzea, a exkuzia na TU Ing. Helena Kovácsová stavebná fakulta (Ing.Helena Kovácsová,I.NŠ/STV) 6:20-17:20, Košice Zodpovedná: Ing. Ing.Helena Kovácsová  4.február 2015   Kadernícka súťaž ( II.D, Veronika Tamasiová, Stela Balogová) 7:30 – 12:00, Kadernícky salón, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Veronnika Tamasiová  5.február 2015     Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov (Členovia PK) 13:30, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Enikö Pogányová…Čítať ďalej →

Milí maturanti

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnený zoznam maturantov v Internetovej žiackej knížke našej školy v sekcií Maturita, v ktorom sú uvedené, z ktorých predmetov a na akej úrovni bude daný žiak maturovať. Zároveň vás žiadame o kontrolu správnosti týchto údajov a nahlásenie prípadných chýb svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 29. 1. 2015Čítať ďalej →

Vianočný program

Posledný vyučovací deň, 19.december sa niesol v duchu Vianoc. Vianočný program, ktorý usporiadali vyučujúci so svojimi žiakmi, obsahoval vedomostnú súťaž Heuréka, súťaž o najkrajšiu ikebanu a samotný vianočný kultúrny program. Bol vyvrcholením adventných príprav. Deň sa začal slávnostnou triednickou hodinou, po nej mohli študenti odovzdať svoj hlas najkrajšej ikebane. O deviatej hodine sa začalo finále vedomostnej súťaže Heuréka, v ktorom študenti prezentovali svoje vedomosti. Víťazom sa stalo družstvo IV.A, druhé miesto získala III.B a na treťom mieste sa umiestnila II.B trieda. Po súťaži nasledoval samotný vianočný program, ktorý zahájila piesňou Vianočná nálada študentka Stela Balogová. Viacerými hudobnými vložkami sa…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2015

 19.január 2015 Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/ 7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 27.-29. január 2015 Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy - podľa propozície miesto konania sa určí dodatočne Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  27.január 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok šk. roku 2014/15 o 15:00; B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec  29.január 2015 Ms. a Mr. na našej škole/ delegovaní žiaci z jednotlivých tried a ŽŠkR/…Čítať ďalej →

Najkrajšia vianočná ikebana

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  "Hlbokému a čarovnému vybočeniu" predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli plné vzrušenia a očakávania. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy. Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný. Neučili sme sa, výnimočne, a od rána bola atmosféra v škole čarovnejšia, krajšia. Dvojčlenné družstvá sa už od rána pripravovali na vytvorenie najkrajších vianočných ikebán; lebo každé družstvo chcelo vyhrať. Vedeli, že ich práca bude sladko odmenená. Súťaž bola spojená…Čítať ďalej →

Hodnotiaca správa za školský rok 2013/2014

Stredná odborná škola–Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2015/01/zav.hod_._sprava_2013_14_-1.pdf"]Čítať ďalej →

Úsmev ako dar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Už 13 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v spolupráci so strednými školami verejnú finančnú zbierku počas zimného vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. V Košickom kraji 16. decembra 2014 prebehla zbierka v 9 mestách a zapojilo sa do nej 16 stredných škôl, spolu 248 študentov. Spoločne sa podarilo vyzbierať sumu 3 140,11EUR. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila aj naša škola a 10 žiakov spoločným úsilím vyzbieralo peknú sumu 257,41 EUR, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom (Edina Kozinská III.A, Nikola Moravčíková…Čítať ďalej →

Nové trendy vo farbení a strihaní vlasov

V školskom kaderníckom salóne sa uskutočnilo 1.12.2014 od 8:00 zaujímavé školenie pre kaderníkov. Akciu odprezentovala firma Primavera Andorana za pomoci kaderníka a technológa Jaroslava Bončíka. Školenia sa zúčastnili žiačky tried I. D a III. D. Pri tejto príležitosti sa zoznámili s novými trendmi vo farbení a strihaní vlasov. Modelkami boli dve majsterky odbornej výchovy a jedna žiačka  učebného odboru kaderník. Toto školenie bolo inšpirujúce pre všetkých zúčastnených a trvalo do 12:00.   [justified_image_grid ng_gallery=63]    Čítať ďalej →