Deň maďarskej ľudovej rozprávky

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na našej škole sme si pripomenuli 2.októbra 2015 už 11.ročník Dňa maďarskej ľudovej rozprávky. Cieľom bolo s úctou pozerať na tvorbu nielen maďarských, ale aj iných autorov, ktorí práve cez rozprávku sa snažili a dodnes snažia poukázať na mnohé veci v spoločnosti a veria, že aj dnes dobro zvíťazí nad zlom. Rozprávka má rozhodujúci vplyv na vývin dieťaťa a ovplyvňuje aj život už dospelého jedinca. Jej čaro zasiahlo prítpmných a na okamih sa vĺbili do čarovného sveta rozprávky. Úvodom nás privítala PhDr. Pankovics Andrea a žiaci I.A triedy, prezlečení za hrdinov rozprávok.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2015

2.október 2015 Deň maďarskej ľudovej rozprávky, / zúčastnia sa žiaci I.A-VJM, I.C, III.B, IV.B triedy/ 12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.október 2015 Exkurzia na tému „Archív“ na 5. vyučovacej hodine ADK po dohode s vedením SOŠ /Ing. Denisa Mihalčíková   IV.A,B-OA/ 11:10-11:55 ,Archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Ing. Denisa Mihalčíková 14.október 2015 Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže, I.E, II.F, Grosko Ing.Kovácsová, PhDr.Mátyásová, Románová  13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedná:PhDr. Iveta Mátyásová 16.október 2015 Exkurzia do REGIONÁLNEJ KNIŽNICE…Čítať ďalej →

Biela pastelka

V upršaný septembrový piatok sa v rámci charitatívnej činnosti naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie „Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom je „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok. Uskutočnila sa 25. septembra 2015. Naše študentky Loreta Siriková a Bernadett Molnár z 3. ročníka pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Kráľovský Chlmec. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojim príspevkom podporili dobrú vec. ĎakujemeČítať ďalej →

Medzibodrožský kultúrny festival 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ako býva zvykom, aj v tomto roku sa uskutočnil v našom meste Medzibodrožský kultúrny festival v dňoch 16. – 18. septembra. Je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou mesta. Tento festival je z roka na rok príťažlivejší pre široký okruh ľudí, preto je dôležité, aby aj naša škola bola prítomná ako významný vzdelávací inštitút v Kráľovskom Chlmci. Znova boli prezentované vytvorené predmety našich žiakov odboru mechanik elektrotechnik, stolár, strojný mechanik. Odbor mechanik elektrotechnik prezentoval výrobok na využitie nevyčerpateľných zdrojov na výrobu elektrickej energie a ukážku ochrany bytových rozvodov. Odbor strojár vystavil dekoratívne kováčske výrobky, ručný kultivátor a iné zaujímavé predmety. Naše kaderníčky…Čítať ďalej →

MOSTY BEZ BARIÉR 2015

Akcia „Mosty bez bariér„ bola organizovaná 17.9.2015. Je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Hlavným organizátorom podujatia je Košický samosprávny kraj, koná sa v areáli školy SOŠ Pribeník. Cieľom tohto podujatia vždy bolo a bude stavať symbolické mosty medzi zdravými a handicapovanými ľuďmi. Miestom akcie bola škola, ktorá sídli v malebnom prostredí, v Pribeníku v historickom kaštieli a vôkol je prekrásny park, kam sme sa dostali po vlastných. Prechádzka bola príjemná.  Pekné počasie, mladí ľudia, zaujímavý program boli garantom dobrej nálady a výnimočnej atmosféry. Našu školu prezentovali žiaci z každého odboru a pridali sa aj žiaci zo Sárospataku z partnerskej školy…Čítať ďalej →

VODA NAD ZLATO

Umelecká agentúra Amos nám 7. 9. 2015 prinášal moderný výchovný koncert. Environmentálny hudobno-vzdelávací program VODA NAD ZLATO priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu a recyklácia. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej účinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2015

2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/ B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová 4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/  14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 7. september 2015 Záverečné skúšky v momoriadnom termíne september – podľa schváleného harmonogramu o 7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 7. september 2015 Výchovný koncert „ Voda nad zlato“ – enviromentálny hudobno-vzdelávací program Zoznam účastníkov podľa schváleného harmonogramu O 11:00…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 2. september už tradične znamená začiatok nových úloh, povinností a spoločnej práce pre študentov a pedagógov. Na školskom ihrisku SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci sa stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roku 2015/2016 . Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy, vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce. V novom školskom roku na našej škole zahájilo štúdium vyše 400 žiakov v týchto študijných a učebných odboroch: obchodná akadémia, mechanik elektrotechnik, murár, autoopravár - mechanik, kaderník, strojárstvo, stavebníctvo, vlasová kozmetika, stavebná…Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. 9. 2015 o 8:30  na školskom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8:00 hodine v triedach. Buďte dochvíľni a nezabudnite na slávnostné oblečenie.Čítať ďalej →

Súťaž „Osobnosti vedy a techniky”

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="7546" img_size="medium" style="vc_box_shadow_3d" css_animation="left-to-right"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky. Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci konzultačných hodín mali možnosť prekonzultovať časť vytvoreného materiálu s koordinátorom súťaže. Súťaž bola vyhlásená 15.10.2015 a žiaci vytvorené materiály mali odovzdať cez portál elektronického vyučovania do 15.4.2015. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Zoznam žiakov a…Čítať ďalej →