Imatrikulácia prvákov

Medzi najobľúbenejšie akcie patrí bezpochyby na každej škole imatrikulácia nových žiakov. Dňa 14.11.2014 prežívali svoj veľký deň aj naši prváci, nakoľko pri príležitosti dňa študentstva sa uskutočnilo ich oficiálne prijatie do radov stredoškolákov. Tradične sa príprav chopili študenti tretieho ročníka. Žiaci III.A a III.B triedy sa predstavili so svojím programom a to krátkymi humornými scénkami a predstavením bojového umenia. Samotný imatrikulačný program bol plný zábavných úloh, ako napríklad karaoke, tanec, jedenie jogurtov a umývanie zubov so zaviazanými očami, holenie balónov, kvíz atď. Za nesplnené úlohy boli súťažiaci „potrestaní“. Na záver novopečení stredoškoláci zložili slávnostný sľub a boli odmenení…Čítať ďalej →

Škodlivé účinky fajčenia, alkoholu a drog

 Tretí novembrový týždeň kalendárneho roku je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Počas týchto dní si pripomenieme nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prináša. Organizujú sa pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Práve z toho dôvodu dňa 20. 11. 2014 k nám zavítala MVDr. Mária Urbanová, pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove. Vo svojom vystúpení upozornila mladých na škodlivé účinky hlavne fajčenia, alkoholu a nelegálnych drog. Táto problematika sa týka čoraz viac aj našej mládeže. Zdôraznila, že človek, ktorý má jasne stanovené ciele a predstavu o…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2014/2015 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojím prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5…Čítať ďalej →

Súťaž v kaderníckom salóne

Súťaž sa uskutočnila 19.novembra 2014 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy v týchto kategóriach: spoločenský účes, účes FANTÁZIA a účes GEISHA. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník. Na prípravu súťažných prác, čiže na zhotovenie účesov, mali určených maximálne 60 min. Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Vlasové ozdoby mohli zakryť maximálne jednu tretinu účesu. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť pripravené z mokrých aj zo suchých vlasov. Nakoľko dôležitým kritériom je celkový vzhľad, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom .…Čítať ďalej →

Robili sme tekvicové lampáše

Halloween-ské oslavy ako také sa u nás veľmi neujali, no zhotovovanie tekvicových lampášov sa mnohým zapáčilo. Na našej škole je už tradíciou, že žiaci vedie ukázať svoju kreativitu a popustia uzdu svojej fantázii pri zhotovení výrobkov. Stalo sa tak aj tento rok 24. októbra, keď sa zhromaždili viacerí Jack O´Lanternovia, aby zhotovili ten najoriginálnejší lampáš. Po viac ako hodinovej práci už bolo vidno, že niektorí si počínajú naozaj profesionálne, starostlivo vyrezávajú tú svoju tekvicu a zdobia ju rôznymi doplnkami, aby nakoniec zažali v nej sviečku. Hotové tekvice si prezreli jednotlivé triedy a svoje hlasy odovzdali tým najlepším. Najviac…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2014

  3.-14. november 2014 Odborná prax žiakov 4. ročníka OA na zmluvnom pracovisku Ing. Šipošová Mária; IV.A-OA/ Zmluvné pracovisko mimo školy Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária   5. november 2014 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov – / Členovia PRK/ 14:10,kabinet A-, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   7.november 2014 Informatická súťaž iBOBOR - kategória SENIOR / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/ a 5. vyuč. hod. (upresní sa podľa počtu prihlásených žiakov) B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   10.november 2014…Čítať ďalej →

Náš úspech na IV. Svätomartinskom festivale

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 25. októbra 2014 organizovali IV. Svätomartinský festival. Aj toho roku sa tejto akcie zúčastnila naša škola. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenia z papiera. Skupina učiteľov (Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Kázsmérová Katarína a Ing. Mária Šipošová) sa prihlásili do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. S pripravenými jedlami - paštéta z husacej pečene, plnený husací krk s dusenou červenou kapustou, husacia polievka s cestovinami, husací…Čítať ďalej →

Návšteva 110 kilovoltovej elektrickej stanice v Kráľovskom Chlmci

Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu. Tento cieľ naplnila návšteva 110 kV-vej rozvodnej a transformačnej stanice 16. októbra 2014 , ktorej sa zúčastnili žiaci IV.A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik. Pracovník elektrickej stanice pred obhliadkou oboznámil žiakov s bezpečnostnými predpismi a požiadavkami.   Témou prvej časti exkurzie bola prehliadka vonkajšej časti elektrickej transformačnej stanice 110 kV na 22 kV. Žiaci mali možnosť vidieť odpojovače, prístrojové transformátory, zvodiče prepätia a najdrahšiu časť – transformátor veľmi vysokého napätia . V druhej časti exkurzie nasledovala prehliadka velína, akumulátorovne a usmerňovacej jednotky. Žiaci videli http://casinoscapital.com/new-zeland/ praktické využitie elektrických strojov a zariadení v praxi.…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

 Neprejde jeden školský rok bez toho, aby sa na našej škole neuskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Herci košickej Thálie Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád sú pravidelnými hosťami. Teraz k nám zavítali so zostrihom básnickej tvorby Radnóti Miklósa. Každému je známy tragický real gambling bonuses básnikov osud, pripomíname si 70. výročie jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti si študenti vypočuli úryvky z jeho života, tragicky poznačeného kvôli jeho pôvodu i zlomky z každodenného čakania na smrť. Vďaka starostlivému výberu básní odzneli i básne z väzenia, z domova, ku ktorému napriek odlúčeniu cítil neutíchajúcu lásku a samozrejme ľúbostnú poéziu. Dopoludnie 13.októbra sa nieslo v znamení poézie…Čítať ďalej →

Svetový deň výživy – beseda s MuDr. Bánhegyim

O dôležitosti výživy a jej vplyve na zdravie dnes už azda nikto nepochybuje. Práve z toho dôvodu 16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy sme zorganizovali besedu s MuDr. Andrejom Bánhegyim, primárom detského oddelenia Nemocnice v Kráľovskom Chlmci. Pán primár povedal, že dôležitosť výživy rastie najmä počas posledných sto rokov. Dnes máme sledovať nielen čo a kedy zjeme, ale aj koľko toho skonzumujeme, aká je kvalita potravín, životné prostredie, v ktorom sú pestované a podobne. To všetko sú z pohľadu súčasnosti dôležité informácie. Nadváha a obezita sú strašiakmi súčasnosti číslo jeden. Vznikajú ako dôsledok nerovnováhy vo výžive. Súvislosť medzi výživou, teda množstvom stravy, a nadváhou…Čítať ďalej →