Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Riaditeľka SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9.ročníka, ktorí sa v rámci 1.kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách. Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch: Kód a názov učebného resp. študijného odboruvyučovací jazykpočet voľných miest2487 H 01 Autoopravár mechanik      maďarský23661H Murár  vjm   maďarský42683H 11 Elektromechanik -silnoprúdová technikaslovenský83968 M Logistika            slovenský42413 K Mechanik strojov a zariadenímaďarský12426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      slovenský2 SPOLU:21 V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2.kolo najneskôr               …Čítať ďalej →
Deň ochrany života a zdravia

Deň ochrany života a zdravia

Dňa 18.05. 2023 sa uskutočnila akcia ,,Deň ochrany života a zdravia“.  Tentoraz však DOŽaZ mal teoretický charakter, keďže nám počasie nedovolilo uskutočnenie programu  v prírode. Tohto programu sa zúčastnili žiaci z II.A a II.B triedy. Celý program, Dňa ochrany života a zdravia, sa skladal z dvoch častí. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín a zúčastňovali sa striedavo dvoch aktivít. Prvá časť akcie sa venovala dokumentárnemu filmu o katastrofe v Černobyle, a druhá časť programu sa venovala interaktívnej prednáške o teórii z oblasti civilnej ochrany. Film aj interaktívna prednáška podala žiakom užitočné a cenné informácie o tom, aké veľké nebezpečenstvo hrozí ľudstvu nielen pri jadrových katastrofách ale aj…Čítať ďalej →
Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska

Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola znova zapojila do programu Erasmus+, v rámci ktorého sa žiaci z tried II.A (LOG, POZSZ), II.B (ME, MSZ), III.A (LOG, POZSZ) a III.B (ME, MSZ) zúčastnili na odbornej stáži v Budapešti, v krásnej maďarskej metropole. Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.             Žiaci pracovali vo firmách, ako ViddL, Acélpartner Kft. a Jetter Automation Hungary Kft.. Ich práca…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2023

Plán akcií na mesiac máj 2023

2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodp.: Ing. Judita Diószeghyová4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozícieZodp.: Mgr. Katarína Banyková4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Márk Orosz9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/…Čítať ďalej →
Regionálna súťaž – Najlepší podnikateľský plán

Regionálna súťaž – Najlepší podnikateľský plán

Žiačka našej školy, Sofia Kreškociová z III.A triedy, reprezentovala našu školu 26. 4. 2023 na regionálnej súťaži s názvom Najlepší podnikateľský plán. Túto súťaž vyhlásil Košický samosprávny kraj v spolupráci s OA Watsonova Košice. Z 9 súťažiacich, našu žiačku, Sofiu ocenili osobitnou cenou za originálny nápad. Sofia do podnikateľského plánu zapracovala svoj životný sen, založenie podniku, ktorý bude poskytovať pre verejnosť jazdecké služby a agroturizmus na ranči v Svätej Márii, kde aktuálne žije. Žiačka bola pripravená na súťaž v rámci programu ,,Rozvoj podnikavosti“. Našej žiačke III.A triedy odboru logistika, gratulujeme a prajeme jej, aby sa jej sen čo najskôr splnil.Čítať ďalej →
Deň Zeme

Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme žiaci školského parlamentu vyhlásili súťaž o najkrajší plagát, ktorý  má poukázať na dôležitosť potreby ochraňovať planétu.  Autori kreatívnych plagátov boli odmenení. Ďakujeme každému, kto sa do súťaže zapojil a aspoň takou formou si pripomenul Svetový deň ZEME.Čítať ďalej →
Hudba nás spája

Hudba nás spája

ZUŠ v Kráľovskom Chlmci vyhlásila súťaž šikovných výtvarníkov s názvom Hudba nás spája, na ktorej našu školu reprezentovala Enikő Kohutová, žiačka I.A triedy z odboru logistika. Na študijnom odbore  logistika sa žiaci zaoberajú  technickou grafikou v rámci odborných predmetov v  1. a 2. ročníku, a tým získavajú zručnosť v klasickej a digitálnej kreatívnej tvorbe. Mladí výtvarníci mali za úlohu vytvoriť vinylovú platňu k vybranej pesničke. Vzniklo veľa krásnych prác a zúčastnilo sa viac ako 50 súťažiacich rôznych vekových kategórii.  Zaujímavé tvorby hodnotili členovia poroty Ivanega Ivan a Nagy Enzoe Zoltán v štyroch kategóriách. Súťažiacej našej školy gratulujeme a prajeme veľa…Čítať ďalej →
Výtvarná súťaž ,,Móda mladých“ a ,,Dom mojich snov“

Výtvarná súťaž ,,Móda mladých“ a ,,Dom mojich snov“

V priebehu mesiaca marec predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb vyhlásila súťaž pre okolité základné školy v témach:  Móda mladých a Dom mojich snov. Výber víťaza nebol jednoduchý , pretože každá jedna práca bola svojím spôsobom výnimočná a nebolo jednoduché určiť, ktorá je tou najkrajšou alebo najlepšou. Nakoniec sa komisia rozhodla oceniť výtvarné práce týchto detí: Loreta Baloghová  9. r. -  ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ Zsófia Pogány  8. r.- Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Levente Belán  9. r.  - ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ Veľmi si ceníme, že sa žiaci snažia vyjadriť…Čítať ďalej →
I. miesto na štátnom kole Pekná maďarská reč

I. miesto na štátnom kole Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Štátne kolo súťaže sa uskutočnilo 19.-21. 4. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovala žiačka BEATRIX SZOPKOVÁ (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezenItovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém, na prípravu súťažnej úlohy mali…Čítať ďalej →
Kaderník Medzibodrožia

Kaderník Medzibodrožia

19. apríla 2023 bol organizovaný Strednou odbornou školou Techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VI. Ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 7 stredných odborných škôl a 1 profesionálna kaderníčka. Pre súťažiacich vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporila svojou účasťou aj verejnosť. Štvorčlenná medzinárodná hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej oblasti a hodnotila technickú a estetickú zložku zručností zadaných úloh. Kategórie…Čítať ďalej →