Plán akcií na mesiac november 2015

2. -   13.novembra 2015 Odborná prax pre žiakov IV.A/B-OA – podľa schváleného harmonogramu Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 2.november 2015 Nábor Selye János Egyetem Komárno / VP – Mgr.Enikő Pogányová, žiaci IV.B triedy/ 9:00 – 11:00 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová 5.november 2015   Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ 13:00 A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 6.november 2015   Návšteva REGIONÁLNEJ KNIŽNICE v Kráľovskom Chlmci /Mgr. Denisa Szemánová, I.A trieda/ 6. - 7. vyučovacia hodina, REGIONÁLNA KNIŽNICA- Kráľ.Chlmec Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová 11.november 2015 Expozícia…Čítať ďalej →

Svätomartinský festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 24. 10. 2015 sa vo Veľkých Trakanoch konal 5. ročník Svätomartinského festivalu, ktorý sa v posledných rokoch rozrástol do jedného z najvýznamnejších podujatí nášho regiónu, lákajúci stovky návštevníkov. Naša škola už tretí rok dostala pozvanie do súťaže vo varení. Školu reprezentovali nasledovní učitelia: PaedDr. Krisztina Furik, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Tibor Sáradi, Ing. Brigita Bernáthová,   Mgr. Denisa Szemánová a Štefan Horváth. Do súťaže sme sa prihlásili s 5 - chodovým husacím menum. Menu bolo podávané na slávnostnom prestieraní, ktoré pripravila PhDr. Andrea Pankovics. Okrem prípravy chutných jedál sme sa snažili vyjsť v ústrety…Čítať ďalej →

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci

Výkonný výbor OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Vás pozýva na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa uskutoční 26.októbra 2015 na chodbe (1. poschodie) Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci o 13.30 hodine.Čítať ďalej →

Program Erasmus plus – pracovný pobyt žiakov v Budapešti

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="22809" img_size="400x200" style="vc_box_shadow_3d" onclick="link_image" css_animation="zoomInLeft"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Erasmus + je program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže. Nadaným žiakom našej školy sa druhýkrát naskytla možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného projektu. Počas trojtýždňového pracovného pobytu od 14. septembra do 5. októbra 2015 získavali naši študenti nielen odborné znalosti a zručnosti, ale snažili sa uvidieť čo najviac zaujímavostí a historických pamiatok hlavného mesta Maďarska. Štyria žiaci pracovali v autoservise Szabó Team Motosport kft. – Máté Blanár, Ákos Makai, Csaba Bodnár, Olexander Roman. Osem študentov pracovalo v elektrotechnických spoločnostiach Elektromont kft. a Radar-tronic kft. – Peter Takács, Marián Muszka,…Čítať ďalej →

Beseda o kriminalite mládeže

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14.10.2015 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venoval kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. Pán Demeter v krátkosti načrtol aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Tu spomínal aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej žiaci…Čítať ďalej →

Duševné zdravie.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Dňa duševného zdravia sa na pôde školy konala beseda pod vedením školského psychológa. Nosnou témou boli psychické choroby, návody a možnosti na ochranu duševného zdravia. Súčasťou besedy boli aj krátke videá s tematikou depresia a anorexia. Žiaci mali možnosť získať informácie o tom, ako sa tieto psychické choroby prejavujú a čo všetko spôsobujú. Žijeme veľmi rýchlu dobu a zabúdame sa tešiť zo života, sme preťažení a nevieme oddychovať a tak zabúdame na svoje duševné zdravie. Liga za duševné zdravie ponúka návod na elimináciu duševných chorôb v 12-tich krokoch, s čím sa oboznámili aj naši žiaci. Deň duševného zdravia dáva…Čítať ďalej →

Deň maďarskej ľudovej rozprávky

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na našej škole sme si pripomenuli 2.októbra 2015 už 11.ročník Dňa maďarskej ľudovej rozprávky. Cieľom bolo s úctou pozerať na tvorbu nielen maďarských, ale aj iných autorov, ktorí práve cez rozprávku sa snažili a dodnes snažia poukázať na mnohé veci v spoločnosti a veria, že aj dnes dobro zvíťazí nad zlom. Rozprávka má rozhodujúci vplyv na vývin dieťaťa a ovplyvňuje aj život už dospelého jedinca. Jej čaro zasiahlo prítpmných a na okamih sa vĺbili do čarovného sveta rozprávky. Úvodom nás privítala PhDr. Pankovics Andrea a žiaci I.A triedy, prezlečení za hrdinov rozprávok.…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2015

2.október 2015 Deň maďarskej ľudovej rozprávky, / zúčastnia sa žiaci I.A-VJM, I.C, III.B, IV.B triedy/ 12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.október 2015 Exkurzia na tému „Archív“ na 5. vyučovacej hodine ADK po dohode s vedením SOŠ /Ing. Denisa Mihalčíková   IV.A,B-OA/ 11:10-11:55 ,Archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Ing. Denisa Mihalčíková 14.október 2015 Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže, I.E, II.F, Grosko Ing.Kovácsová, PhDr.Mátyásová, Románová  13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedná:PhDr. Iveta Mátyásová 16.október 2015 Exkurzia do REGIONÁLNEJ KNIŽNICE…Čítať ďalej →

Biela pastelka

V upršaný septembrový piatok sa v rámci charitatívnej činnosti naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie „Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom je „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok. Uskutočnila sa 25. septembra 2015. Naše študentky Loreta Siriková a Bernadett Molnár z 3. ročníka pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Kráľovský Chlmec. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojim príspevkom podporili dobrú vec. ĎakujemeČítať ďalej →

Medzibodrožský kultúrny festival 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ako býva zvykom, aj v tomto roku sa uskutočnil v našom meste Medzibodrožský kultúrny festival v dňoch 16. – 18. septembra. Je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou mesta. Tento festival je z roka na rok príťažlivejší pre široký okruh ľudí, preto je dôležité, aby aj naša škola bola prítomná ako významný vzdelávací inštitút v Kráľovskom Chlmci. Znova boli prezentované vytvorené predmety našich žiakov odboru mechanik elektrotechnik, stolár, strojný mechanik. Odbor mechanik elektrotechnik prezentoval výrobok na využitie nevyčerpateľných zdrojov na výrobu elektrickej energie a ukážku ochrany bytových rozvodov. Odbor strojár vystavil dekoratívne kováčske výrobky, ručný kultivátor a iné zaujímavé predmety. Naše kaderníčky…Čítať ďalej →